Kaikilla sijoituksilla on vaikutus, mutta kaikki sijoittaminen ei ole vaikuttavuussijoittamista.

Teksti Annika Esono Manninen, Head of ESG @manninen_annika
Julkaistu 13.6.2019

Vaikuttavuussijoittamisessa (impact investing) haetaan tarkoituksenmukaisesti positiivista ja mitattavaa ympäristövaikutusta ja yhteiskunnallista hyötyä sijoitustuottojen rinnalla. Suuntaamalla rahoitusta ja sijoituksia yhteiskunnallisia ongelmia ratkaiseviin yrityksiin ja hankkeisiin, voidaan tukea pysyvää positiivista muutosta.

YK:n luomat Kestävän kehityksen tavoitteet (UN SDGs), joilla pyritään kestävään kehitykseen talouden, ihmisten hyvinvoinnin ja ympäristön kannalta, vaativat valtioiden tuen lisäksi toteutuakseen myös yksityisen sektorin panoksen. Vaikuttavuuteen pyrkivälle sijoitustoiminnalle on kysyntää, sillä vuotuista 2 500 miljardin investointivajetta tavoitteiden saavuttamiseen ei millään voida paikata vain julkisten varojen ja hyväntekeväisyyden turvin. Kyse ei ole siitä, että maailmassa olisi rahasta puute, vaan siitä, että sijoituksia ei ole suunnattu kestävän kehityksen näkökulmasta optimaalisesti. Tässä vaikuttavuussijoittaminen voi tulla osaksi ratkaisua, mutta sen lisäksi myös perinteisen sijoitusalan tulee ajatella toimintaansa täysin uudella tavalla.

Jos vielä muutamia vuosia sitten koettiin, että vaikuttavuussijoittaminen oli vain radikaalimpien maailmanparantajasijoittajien niche-sijoitusmuoto, niin nykypäivänä olisi radikaalimpaa jättää tämä sijoitusmuoto täysin huomiotta. Kiinnostuksen kasvusta kertonee jotain se, että vuosittain järjestettävä Global Impact Investing Network -organisaation tapahtuma keräsi viime vuonna ensimmäistä kertaa enemmän rahoitusalan osallistujia kuin vastaava vastuullisen sijoittamisen globaali tapahtuma. Global Impact Investing Networkin tutkimuksen mukaan vaikuttavuussijoittamiseen suunnatut varat ovat myös nousseet huomattavasti, ja vuonna 2018 vaikuttavuussijoituksia arvioitiin olevan noin 502 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Tämä voi toki vielä tuntua pieneltä, ottaen huomioon, että vastuullisesti sijoitettujen varojen arvioitu määrä vuonna 2018 oli 30 700 miljardia dollaria. Suunta on kuitenkin selkeästi ylöspäin. Esimerkiksi Iso-Britanniassa perustettiin tänä vuonna valtion tukema Impact Investing Institute, jonka tavoitteena on luoda tutkimusta ja puskea rahoituksen suuntaamista vaikuttavuussijoittamiseen.

Haasteita vaikuttavuussijoittamisessa toki on. Monet sijoittajat kokevat sijoituskohteiden löytämisen haasteelliseksi. Lisäksi, kuten vastuullisessakin sijoittamisessa, termit ja käytännöt eivät ole olleet aina selkeitä ja yhtenäisiä. Tähän on kuitenkin panostettu huomattavasti, ja tänä keväänä Kansainvälinen rahoitusyhtiö IFC kehitti yhteistyössä varainhoitajien, rahoituslaitosten ja kehitysrahoittajien kanssa vaikuttavuussijoittamisen yhteiset toimintaperiaatteet, joihin sitoutui 60 kansainvälistä sijoittajaa, mukana muun muassa suomalainen Finnfund. Yhteiset pelisäännöt ovatkin tärkeitä, jotta epäselvyyksiltä vältytään ja käyttöön vakiintunut termistö ei vesity alan kasvaessa.

OP ja Finnfund perustavat Suomen ensimmäisen globaalin vaikuttavuusrahaston

Lähteet:

The Giin

World Econimic Forum

Environmental Finance

Financial Times, Impact investors say finding suitable companies is a challenge

Financial Times, Britain aims high with launch of Impact Investing Institute

Kauppalehti, Finnfund: vaikuttavuussijoittamiselle maailmanlaajuiset standardit

Kirjoittaja Head of ESG Annika Esono Manninen vastaa OP Varainhoidossa vastuullisesta sijoittamisesta, ja kehittää prosesseja joiden avulla ympäristö, sosiaalinen vastuu ja hyvä hallintotapa huomioidaan sijoitustoiminnan kaikissa vaiheissa. Annikan kiinnostus yritysten globaaleihin kestävyyshaasteisiin, ja toisaalta vastuullisuuden ja kestävyysaiheiden tuomiin liiketoimintamahdollisuuksiin, heräsi hänen opiskellessaan kansainvälistä johtamista Lontoossa.