Haluaisitko vaihtaa sijoituskohdetta ilman, että kertynyttä tuottoa verotetaan? OP Sijoitusvakuutuksen kautta se on mahdollista.

Kyseessä on pitkän aikavälin säästämiseen tarkoitettu sopimus. Se sopii eritysesti ihmisille, jotka haluavat vaihtaa sijoituskohdetta esimerkiksi markkinoiden tai oman elämäntilanteen muuttuessa.

– Sijoitusvakuutus on vähän kuin osakesäästötili mutta rahastoilla. Jos asiakas haluaa vaihtaa sijoituskohdetta tai siirtyä sijoituskohteesta toiseen, kertynyttä tuottoa ei veroteta vaihdon yhteydessä toisin kuin suorassa rahastosijoittamisessa, sanoo liiketoiminnan kehityspäällikkö Hannu Salmi OP-Henkivakuutus Oy:stä.

Tämä on mahdollista, koska sijoitusvakuutukseen laitetut rahat ovat OP-Henkivakuutus-yhtiön nimissä. Tuotoista maksetaan verot vasta, kun säästöjä nostetaan käyttöön, sopimus erääntyy tai kun sen perusteella maksetaan kuolintapauskorvausta.

Salmen mukaan tämä hyödyttää erityisesti ihmisiä, jotka haluavat seurata aktiivisesti markkinoita ja muuttaa sijoituskohteitaan sen mukaan, sekä aloittelevia sijoittajia, jotka haluavat mahdollisuuden kokeilla erilaisia sijoitusvaihtoehtoja.

Mihin sijoitusvakuutuksen kautta voi sijoittaa?

OP Sijoitusvakuutukseen voi sekä tehdä kertasijoituksia että säästää säännöllisesti. Sen sijoituskohteina on rahastoja, sijoituskoreja ja strukturoituja sijoituksia.

Sijoituskorit toimivat kuten rahastot, mutta niihin voi sijoittaa vain OP Sijoitusvakuutuksen kautta. Ne mahdollistavat erilaisiin omaisuuslajeihin, kuten kiinteistöihin, sijoittamisen.

Strukturoidut sijoitukset taas ovat tiettyyn markkinahetkeen räätälöityjä sijoituksia. Tällä hetkellä niiden tuotto sidotaan usein korkosijoituksiin, koska niistä saa pitkästä aikaa hyvän tuoton.

1. Keino ohittaa testamentti

OP Sijoitusvakuutuksen etu on sijoituskohteiden vaihtamisen helppouden lisäksi se, että vakuutuksen ottaja voi määrittää varoilleen edunsaajan.

Hän voi siis päättää, kenelle sijoitukset siirtyvät, kun hän itse kuolee tai kun vakuutuksen voimassaolo päättyy. Sijoitusvakuutus sopii siksi hyvin esimerkiksi perintösuunnitteluun.

Suurin osa haluaa säästää itselleen, mutta edunsaajaksi voi laittaa myös esimerkiksi lapsen tai kummilapsen.

Edunsaajamääräys ohittaa testamentin, kun edunsaajana ei ole kuolinpesä ja edunsaajamääräys on voimassa.

2. Sijoitusvakuutus sopii myös aloittelijalle

Sijoitusvakuutuksen kautta säästäminen on aloittelevallekin sijoittajalle helppoa. OP-mobiilin tai op.fi-palvelun kautta voi seurata säästöjen arvonkehitystä, muuttaa maksu- ja sijoitussuunnitelmaa, vaihtaa edunsaajamääräystä ja tehdä lisäsijoituksia.

OP Sijoitusvakuutus on nyt mahdollista avata kokonaan digitaalisesti OP-mobiilissa tai op.fi-palvelussa. Se helpottaa asioimista: sopimuksen voi avata missä ja milloin tahansa, eikä se edellytä asiointia osuuspankin konttorissa.

OP Sijoitusvakuutuksen ottaja saa valita sijoituskohteensa itse. Jos ei ole koskaan ennen sijoittanut ja kokee aloittamisen vaikeaksi, Salmi suosittelee aloittamaan OP:n asiantuntijan avustuksella.

Sijoitusvakuutuksen digipalvelu on myös suunniteltu niin, että se tukee käyttäjää. Sieltä ei saa sijoitusneuvontaa, mutta erilaiset suodattimet helpottavat sijoituskohteiden valinnassa.

3. Varat voi nostaa koska tahansa

Salmen mukaan monia hämmentää termi sijoitusvakuutus. Sillä viitataan kuitenkin vain siihen, että varat sijoitetaan vakuutusyhtiön kautta.

– Sijoitusvakuutukseen sijoittaminen on yhtä helppoa kuin vaikka rahastoihin sijoittaminen.

OP Sijoitusvakuutuksen vuosittaiset hoitokulut ovat 0,4 prosenttia sijoitetusta summasta.

Salmi havainnollistaa summaa esimerkillä: jos vakuutuksessa on 10 000 euroa, hoitokulut ovat 40 euroa vuodessa. Rahastojen ja sijoituskorien kulut on huomioitu suoraan sijoituskohteiden arvossa.

Jos tietää, että tarvitsee varat pian käyttöönsä, sijoitusten riskitasoa voi laskea.

Vaikka palvelu on suunniteltu pitkäaikaiseen sijoittamiseen, varat voi halutessaan nostaa pois koska tahansa. Suositeltu minimisijoitusaika on kolme vuotta.

Ensimmäisen kolmen vuoden aikana varojen lunastamisesta tulee kuluja, mutta sen jälkeen rahojen nostaminen on maksutonta.

Sijoituskohteet voi valita oman riskinsietokyvyn mukaan.

– Jos tietää, että tarvitsee varat pian käyttöönsä, sijoitusten riskitasoa voi laskea. Niin voi vähentää riskiä siihen, että sijoitusten arvo laskisi voimakkaasti juuri ennen niiden nostamista.

Vakuutuksen myöntää OP-Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehenä osuuspankit toimivat.

Lue myös:

Joko tunnet nämä säästämisen tavat? Sijoitusvakuutus ja kapitalisaatiosopimus sopivat myös aloittelijalle