Tavallisimmin lapsi saa rahaa lahjana, vanhemmiltaan tai perintönä. Tiesitkö sinä jo nämä kuusi tärkeää asiaa lapselle sijoittamisesta?

1. Käyttötilin voi avata heti syntymän jälkeen

Käyttötilin avaaminen onnistuu, kun lapsella on oma henkilötunnus ja nimi. OP:lla voit avata käyttötilin lapselle helposti verkossa. 

Alaikäinen ei voi ikänsä takia huolehtia omista eduistaan ja oikeuksistaan. Siksi lapsen huoltajat toimivat lähtökohtaisesti alaikäisen lapsensa edunvalvojina.

Edunvalvojien tehtävät päättyvät, kun lapsi täyttää 18 vuotta. Sen jälkeen lapsella on oikeus käyttää omissa nimissään olevia varoja parhaaksi katsomallaan tavalla.

2. Lapsella voi olla oma arvo-osuustili ja osakesäästötili

Käyttötilin avaamisen jälkeen lapselle on mahdollista avata arvo-osuustili tai osakesäästötili osakkeita ja sijoitusrahasto-osuuksia varten. Arvo-osuustilin pääsee avaamaan op.fi-verkkopalvelusta rahastosäästämisen aloittamisen polulta, ja osakesäästötilin avaus tapahtuu OP-mobiilin kautta.  

Ennen osakesäästötilin avaamista huoltajien tulee varmistaa, ettei lapselle ole osakesäästötiliä avattuna toisessa pankissa. Jos lapselle on avattu useampi kuin yksi osakesäästötili, verottaja määrää veronkorotusta. 

OP:lla kaupankäynti lapsen arvo-osuustilillä tai osakesäästötilillä onnistuu huoltajien tunnuksilla OP-mobiilissa ja op.fi-palvelussa, eli ainakin toisen huoltajan pitää olla OP:n asiakas. Lapsi voi itse käydä kauppaa 18-vuotiaana – tai jo täytettyään 15 vuotta, mikäli huoltajat antavat siihen suostumuksensa.

Veroja lapsen on maksettava vasta silloin, kun hän myy arvo-osuustililtä voitolla osakkeita tai nostaa osakesäästötililtä osinkoja tai myyntivoittoja. Tällöin verottaja lähettää lapselle esitäytetyn veroilmoituksen. 

3. Vakuutussäästäminen sopii myös lapselle

Lapselle voi ottaa sijoitusvakuutuksen, jossa varat sijoitetaan sijoitusrahastoihin.

Sijoitusvakuutus eroaa perinteisestä rahastosäästämisestä siinä, että yhdessä sopimuksessa voi olla useita rahastoja, joita saa vaihdella oman mielensä mukaan. Kun vaihtaa rahastoa vakuutuksen sisällä, ei tarvitse maksaa veroa mahdollisesta voitosta. Lisäksi sijoitusvakuutus sisältää kuolintapausturvan: kuoleman sattuessa sijoitusvakuutuksen pääoma tuottoineen maksetaan vakuutuksessa nimetyille edunsaajille.

Tarvittaessa sijoitusvakuutuksesta‍ voi nostaa varoja omaan käyttöön. Tuottoja verotetaan vasta sitten, kun sopimuksesta nostetaan varoja.

4. Digi- ja väestövirasto valvoo alaikäisen lapsen etua

Jos lapsen omaisuuden arvo ylittää 20 000 euroa, hänen huoltajiensa eli edunvalvojiensa täytyy ilmoittaa siitä Digi- ja väestötietovirastoon. Se tehdään täyttämällä omaisuusluettelolomake internetissä ja lähettämällä se Digi- ja väestövirastoon. Kun säästöt ovat lapsen nimissä, ne myös ovat hänen omaisuuttaan – huoltajalla on niihin vain hallintaoikeus.

Edunvalvoja voi sijoittaa lapsen varoja Helsingin pörssissä noteerattuihin osakkeisiin ilman Digi- ja väestötietoviraston lupaa. Muiden osakkeiden hankkimiseen lapselle tarvitaan Digi- ja väestötietoviraston lupa, koska niiden hankinta on riskialttiimpaa. Lupaa haetaan Edunvalvonnan asiointipalvelusta. Ilman Digi- ja väestötietoviraston lupaa edunvalvoja ei myöskään voi tehdä isoja oikeustoimia, kuten ostaa tai myydä asunto-osakkeita tai kiinteistöjä tai osuuksia niistä lapsen nimissä.

5. Lapsen ei tarvitse elättää muuta perhettä

Perustoimeentulotuen määrään vaikuttavat kaikkien perheenjäsenten tulot ja varat sekä menot. Lapsella ei ole velvollisuutta osallistua omilla varoillaan muiden perheenjäsenten elatukseen, mutta jos lapsen edunvalvojan elatuskyky on alentunut esimerkiksi työttömyyden takia, lapsen varoja on lupa käyttää hänen omaan elatukseensa. 

Lapsen nopeasti rahaksi muutettavat varat, kuten tilisäästöt, katsotaan käytettävissä oleviksi tuloiksi, ja siksi niillä on vaikutus lapsesta maksettavan toimeentulotuen perusosan suuruuteen, mutta ei muiden perheenjäsenten.

Alaikäisen lapsen omaisuus tai tulot eivät vaikuta yleiseen asumistukeen, paitsi silloin kun hakija on lapsi itse tai hänen puolisonsa.

6. Oma tai vanhempien omaisuus ei vaikuta opintotukeen

Lapsen varat eivät vaikuta opintotukeen, mutta niistä saadut tulot, kuten osingot ja myyntivoitot voivat vaikuttaa. Esimerkiksi osakkeita tai rahastoja voi kuitenkin myydä enintään 1 000 eurolla niin, että niistä saadut tulot eivät vaikuta opintotukeen.

Jos lapsi myy osakkeita tai rahastoja yli 1 000 eurolla, myyntivoitot vaikuttavat opintotukeen, mutta myyntitappiot eivät. Tämä tarkoittaa sitä, että jos lapsi myy yhtä osaketta 2 000 euron voitolla ja toista osaketta 2 000 euron tappiolla, hän on saanut oikeasti tuloja 0 euroa, mutta 2 000 euron myyntivoitot alentavat opintotukea – myyntitappioita ei huomioida.

Osakesäästötili vaikuttaa opintotukeen vain silloin, jos se on voitolla ja tililtä nostetaan rahaa.

Lapsen saamat lahjat ja perinnöt eivät vaikuta opintotukeen, paitsi jos niistä saa pääomatuloja.

Lisäksi lapsen talletuksista saamat korkotulot eivät vaikuta opintotukeen.

Säästämällä turvaat lapsesi tulevaisuuden taloudellisesti ja annat mahdollisuuden seurata omia unelmiaan. Lue lisää lapselle säästämisestä op.fi-palvelussa.

Lähteet: vero.fi, dvv.fi, kela.fi, op.fi, verrattu.fi

Lue myös:

3 hyvää tapaa sijoittaa lapselle

5 asiaa, jotka sijoittajan pitää muistaa vuonna 2024

Näin suomalaiset sijoittivat vuonna 2023 – Katso, teitkö samanlaisia sijoituspäätöksiä kuin muut

Sijoittamisessa kannattaa muistaa myös siihen liittyvät riskit. Sijoituksen arvo voi joko nousta tai laskea, eikä ole takeita, että saat koko sijoittamasi pääoman takaisin. OP ei takaa, että saat sijoituksellesi tuottoa, eikä historiallinen tuotto ole tae tulevasta. OP Sijoitusvakuutuksen myöntää OP-Henkivakuutus Oy. Osuuspankit toimivat OP-Henkivakuutuksen asiamiehinä. OP-rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, jonka asiamiehenä osuuspankki toimii. Osakesijoittamisen palvelut tarjoaa osuuspankki.