OP Sijoitusvakuutus ja OP Kapitalisaatiosopimus ovat molemmat pitkäaikaiseen säästämiseen ja sijoittamiseen tarkoitettuja sopimuksia.

Niiden sijoitusvalikoima ja kulut ovat samat, ja kummassakin on mahdollista vaihtaa sijoituskohdetta ilman, että kertyneestä tuotosta joutuu maksamaan vaihdon yhteydessä veroja.

Sopimusten merkittävin ero on se, että Sijoitusvakuutuksessa vakuutuksenottaja määrittää vakuutussäästön edunsaajan, jolle varat siirtyvät vakuutuksen päättyessä tai silloin, kun vakuutuksenottaja kuolee.

Sijoitusvakuutus sopii esimerkiksi isovanhemmille, jotka haluavat säästää lapsenlapselleen.

– Jos haluaa lahjoittaa rahaa tai päättää, kenelle rahat oman kuoleman jälkeen siirtyvät, Sijoitusvakuutus on parempi vaihtoehto. Kapitalisaatiosopimus taas on hyvä valinta erityisesti silloin, kun sijoittaja on nuori ja säästää rahaa ensisijaisesti omaan käyttöön, sanoo Business Developer Hannu Salmi OP-Henkivakuutus Oy:stä.

OP Kapitalisaatiosopimus on voimassa enintään 30 vuotta vakuutuksen avaamisesta ja OP Sijoitusvakuutus kunnes vakuutuksenottaja täyttää sata vuotta. Kummankin sopimuksen varoja on silti mahdollista nostaa omaan käyttöön milloin vain.

– Kapitalisaatiosopimuksen ero sijoitusvakuutukseen on se, että vakuutus ei eräänny vakuutuksenottajan kuollessa vaan se siirtyy osaksi kuolinpesän varallisuutta. Kuolinpesä tai sen osakkaat voivat halutessaan realisoida sen vasta myöhemmin.

OP Sijoitusvakuutus mahdollistaa perintösuunnittelun

Edunsaajamääräyksen takia OP Sijoitusvakuutus sopii esimerkiksi isovanhemmille, jotka haluavat säästää lapsenlapselleen, tai kummeille, jotka haluavat lahjoittaa kummilapselleen rahaa tämän täysi-ikäistyttyä.

Sijoitusvakuutusta voi käyttää myös perintösuunnittelussa. Edunsaajamääräys ohittaa testamentin eli sillä voi ohjata vakuutuksessa olevat varat haluamalleen ihmiselle tai taholle, kun edunsaajana ei kuolinpesä ja edunsaajamääräys voimassa

Kun OP Kapitalisaatiosopimuksen ottaja kuolee, rahat siirtyvät osaksi kuolinpesän varallisuutta ja odottavat perunkirjoitusten tekoa.

Sijoitusvakuutuksen avulla voi varautua perintöveroihin ja muihin juokseviin kuluihin.

OP Sijoitusvakuutuksella varat on mahdollista siirtää edunsaajalle nopeallakin aikataululla, koska perunkirjoituksia ei tarvitse odottaa. Sillä voidaan siis turvata esimerkiksi puolison asemaa vakuutuksenottajan kuollessa.

– Sijoitusvakuutuksen avulla voi varautua esimerkiksi perintöveroihin ja muihin juokseviin kuluihin. On hyvin tyypillistä, että perintönä saadaan asuntoja tai metsää. Sijoitusvakuutuksesta tulevalla korvauksella voi maksaa esimerkiksi niistä aiheutuvat perintöverot, Salmi sanoo.

Suurta varallisuutta tai tietämystä ei vaadita

Kummankin sopimuksen vuosittaiset hoitokulut ovat 0,4 prosenttia sijoitetusta summasta. Rahastoissa ja sijoituskoreissa on lisäksi omat kulunsa, jotka näkyvät päivittäin OP Sijoitusvakuutuksen arvossa.

Kumpikaan sopimus ei vaadi suurta varallisuutta eikä erityistä tietämystä sijoittamisesta. Sijoituskohteet valitaan itse, mutta niiden valintaan saa halutessaan apua myös OP:n asiantuntijalta.

Tärkeintä on, että on valmis säästämään tai sijoittamaan pitkäjänteisesti.

– Jos ei tee kertasijoitusta vaan säästää säännöllisesti, 50 euroa kuussa on minimisumma, joka kumpaankin sopimukseen on kulujen kannalta järkevää laittaa.

Tuotteet myöntää OP-Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehenä osuuspankit toimivat.

Lue myös:

6 asiaa, joita moni ei tiedä lapselle sijoittamisesta

Mikko Ovaskan puoliso kuoli 39-vuotiaana: ”Avoimuus ja läheisten apu ovat auttaneet pahimman yli”