Huhtikuussa OP:n asiakkaat jatkoivat rahastosijoituksissaan globaalia hajauttamista, ja osakeostoissa näkyi puolestaan käynnissä oleva ensimmäisen kvartaalin tuloskausi. 

Korkosijoitukset korostuivat erityisesti varakkaimpien asiakkaiden rahastosijoituksissa. Korkosijoituksia ostetuimpien listalla edustaa esimerkiksi yrityslainoihin sijoittava OP-Yrityslaina-sijoitusrahasto, joka oli OP:n varakkaimpien asiakkaiden kuukauden ostetuin.

– Tämä ei ole yllättävää, sillä myös OP Varainhoito näkee sijoitusnäkemyksessään yrityslainat tällä hetkellä houkuttelevina korkosijoitusten osalta, kertoo OP:n varallisuudenhoidon asiantuntija Ville Rajala.

Lisäksi varakkaat asiakkaat poimivat huhtikuussa salkkuihinsa muun muassa amerikkalaisia pienyhtiöitä. Pienyhtiöt on nostettu myös ajankohtaisiin sijoitusideoihin OP Varainhoidon näkemyksessä.

Sekä varakkaimpien asiakkaiden että henkilöasiakkaiden ostetuimpien rahastojen listalle nousi huhtikuussa OP-Puhdas Vesi -sijoitusrahasto, joka sijoittaa vesisektorille kestävän kehityksen mukaisin periaattein.

– Rahaston pitkänaikavälin näkymät keskittyvät erityisesti vesisektorin merkittävyyteen tulevaisuudessa. Rahaston alkuvuosi on ollut vahva, kertoo Rajala.

Sijoitusvakuutuksissa hyödynnetään aktiivisia rahastoja

Sijoitusvakuutuksissa ja kapitalisaatiosopimuksissa sekä henkilöasiakkaat että varakkaat asiakkaat hyödyntävät enemmän aktiivisia rahastoja. Listalla näkyvät samat korkorahastot kuin muillakin asiakkailla, sekä OP-Amerikka pienyhtiöt -sijoitusrahasto, mutta kärjessä ovat varakkailla asiakkailla OP-Private Strategia 75 -sijoitusrahasto sekä henkilöasiakkailla OP Premium 75 -sijoituskorit.

– Vakuutussäästämisen datan perusteella sijoittajat hyödyntävät laajasti hajautettuja ydinsijoituksia, joiden ympärille kootaan muita rahastoja. Näissä rahastovalinnoissa korostuvat ajankohtaiset aktiiviset osake- ja korkorahastot sekä myös indeksirahastot. Valinnoista voidaan myös päätellä, että asiakkaat ovat osakemarkkinoiden suhteen optimistisia tällä hetkellä, toteaa Rajala. 

Käynnissä oleva tuloskausi vaikutti kuukauden osakevalintoihin

Ostetuimpien osakkeiden osalta tuloskaudella on ollut selkeä merkitys. Nesteen osake nousi kärkeen kuukauden ostetuimmissa osakesijoituksissa.  

– Neste julkisti odotukset alittaneen Q1-tuloksen ja osake reagoi tulokseen kurssilaskulla. Analyytikoiden lisäksi sijoittajat ovat edelleen positiivisia yhtiön suhteen. Lisäksi ostetuimmissa oli mukana myös odotuksia vahvemman tuloksen julkaissut SSAB sekä Orion ja Tieto, avaa Rajala.

OP:n henkilöasiakkaiden ostetuimmat rahastot ja osakkeet huhtikuussa:

Rahastot

1. OP-Maailma Indeksi

2. OP-Amerikka Indeksi

3. OP-Euro

4. OP-Korkotuotto

5. OP-Pohjoismaat Indeksi  

6. OP-Rohkea  

7. OP-Eurooppa Indeksi

8. OP-Yrityslaina

9. OP-Aasia Indeksi

10. OP-Puhdas Vesi 

Osakkeet

1. Neste

2. SSAB

3. Orion

4. Tieto

5. Kesko

6. Sampo

7. Mandatum

8. Kempower

9. Nokian Renkaat

10. Taaleri  

OP:n varakkaimpien asiakkaiden ostetuimmat rahastot ja osakkeet huhtikuussa:

Rahastot

1. OP-Yrityslaina

2. OP-Euro

3. OP-Maailma Indeksi

4. OP-Amerikka Pienyhtiöt

5. OP-Suomi Indeksi

6. OP-Yrityslaina Amerikka

7. OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt  

8. OP-Taktinen Salkku

9. JPM Global Select Eq

10. OP-Puhdas Vesi 

Osakkeet

1. Neste

2. Metsä Board

3. Orion

4. SSAB

5. Tieto

6. Mandatum

7. Kesko

8. Nokian Renkaat

9. Outokumpu

10. Amazon

Listassa on kuukauden netto-ostetuimmat rahastot ja osakkeet. Netto-osto tarkoittaa, että osakkeesta tai rahastosta on vähennetty siitä kuukauden aikana tehdyt myynnit.

Lisätietoa OP Varainhoidon sijoitusnäkemyksestä

OP Varainhoito Oy (jäljempänä ”OP Varainhoito”) on OP Ryhmään kuuluva sijoituspalveluyritys, jonka toimintaa valvoo Finanssivalvonta. OP Varainhoito tarjoaa omaisuudenhoitopalveluita instituutioille ja muille yhteisöille sekä varakkaille yksityishenkilöille. OP Varainhoito voi toimia myös OP-Rahastojen salkunhoitajana. Tämä OP Varainhoidon laatima materiaali on yleistä markkinainformaatiota, joka ei täytä riippumattoman sijoitustutkimuksen edellytyksiä. OP Ryhmässä riippumatonta sijoitustutkimusta tuottaa OP Yrityspankki Oyj. Esityksen tieto perustuu julkisiin lähteisiin ja informaatioon, jota OP Varainhoito pitää luotettavana. Tämä ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta, että esitetyt tiedot eivät kaikilta osin olisi täydellisiä ja virheettömiä. OP Varainhoito tai sen palveluksessa oleva henkilökunta eivät vastaa esityksestä ja näiltä sivuilta saatavan muun informaation perusteella tehtyjen sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta tai muista vahingoista, joita esityksestä saadun informaation käytöstä mahdollisesti aiheutuu. Tätä esitystä ei tule pitää sijoitusneuvona, tarjouksena ostaa tai merkitä mitään arvopapereita, eikä kehotuksena yksittäisen sijoituksen toteuttamiseen. 

Tämä on mainos. Tutustu ennen lopullisten sijoituspäätösten tekemistä sijoitusrahastojen avaintietoasiakirjoihin. Tuotteen keskeisimmät ominaisuudet kerrotaan rahastoesitteessä ja avaintietoesitteessä, jotka ovat saatavissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi osoitteessa www.op.fi. Muistathan, että sijoittamiseen liittyy aina riskejä ja kuluja. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy ja salkunhoitajana toimii OP Varainhoito. Osakesijoittamisen palvelut tarjoaa osuuspankki.