1. Älä hätäile, vaan pysy sijoitussuunnitelmassasi

Muista, että pitkän aikavälin sijoituksissa markkinoiden heilunta on normaalia. Jos tavoitteenasi on kasvattaa pitkäjänteisesti omaa varallisuuttasi esimerkiksi vähintään viiden vuoden tähtäimellä, tällaiset epävakaudet eivät ole kovin isossa roolissa.

Toimiva sijoitussuunnitelma ja hyvä salkun hajautus eri omaisuusluokkien, niiden sisällä toimialojen sekä aikahetkien välillä ovat sijoittajan paras puolustus kurssilaskuihin.

2. Jos nyt hyppäät pois markkinalta, saatat menettää parhaat nousut

Eräs sijoittamiseen liittyvä sanonta on, että jos panikoit, niin panikoi ensimmäisenä. Ensimmäistä laskua seuraa usein yksi tai useampi jatkopaniikki, jotka ovat monissa tilanteissa lopulta ylimitoitettuja. Koronan osalta ensimmäiset paniikit on jo koettu, joten hyvin todennäköisesti panikointi ei enää kannata.

Muista, että jos lähdet pidemmäksi aikaa sivuun markkinoilta, hyvin suurella todennäköisyydellä jäät paitsi parhaista kurssinousuista. Markkinoiden luonteeseen kuuluu, että tämänkaltaisista kurssilaskuista usein myös palaudutaan hämmästyttävän nopeasti. Valtaosa parhaista pörssien nousupäivistä ajoittuu kurssilaskujen keskelle.

3. Osta ja pidä -strategia johtaa usein parhaaseen lopputulokseen

Suuremmalla todennäköisyydellä osta ja pidä -strategia johtaa parempaan tulokseen kuin se, että yrittää ajoittaa myyntejä kurssihuippuihin ja ostoja kurssipohjiin. Jos kuitenkin tilanne rasittaa mieltä liikaa, on järkevämpää harkita sijoitusten riskitason laskemista kuin siirtyä kokonaan pois markkinalta ja siirtää varoja talletuksiin.

Mieti, voisiko säästösuunnitelman päivittää varovaisemmaksi ja vaihtaa säästötuotteet matalariskisimpiin – esimerkiksi osakerahastoista yhdistelmärahastoihin. Tai varoja siirtää esimerkiksi asuntoihin ja metsään sijoittaviin rahastoihin, jotka eivät reagoi vahvasti osakemarkkinan kanssa.

4. Olisiko vähitellen aika siirtyä ostolaidalle?

Riskiä sietävälle pitkäaikaissäästäjälle voimakkaat kurssiheilahdukset voivat näyttäytyä mahdollisuutena. Jos riskinotto ei närästä, kannattaa harkita, ostaisiko lisää rahastoja tai osakkeita, kun monien hinnat ovat tulleet reippaasti alaspäin.

Jos siirtyy ostolaidalle, se kannattaa tehdä vähitellen useissa erissä, koska kurssipohjia on mahdoton ennustaa. Mikäli säästämisen tähtäin on useiden vuosien tai vuosikymmenien päässä, niin hyvin luultavasti kurssit ovat nyt matalammalla tasolla. Usein hetki, jolloin markkina tuntuu kaikkein pahimmalta, on jälkeenpäin katsottuna paras ostohetki.

5. Kuukausisäästäjän on helppo hymyillä

Paras tapa säästää omia hermoja on säästää säännöllisesti kuukausittain. Helpointa on säästää kuukausittain rahastoon. Näin toimimalla on mukana markkinoilla silloin, kun pörssit menevät ylös ja silloin, kun pörssikurssit ovat matalalla.

Erityisen tuottoisaa kuukausisäästäminen on, kun kurssit ovat matalalla – eli juuri tällaisina hetkinä se on paras tapa hyötyä tilanteesta.

Neuvot antoi OP:n varallisuudenhoidon sähköisen myynnin päällikkö Joakim Reinius

Lue OP Varainhoidon viimeisin näkemys markkinatilanteesta

Millainen on hyvä sijoitussuunnitelma?

Miksi sijoitukset kannattaa hajauttaa?