Sijoittaa voi monella tavalla. Osa suosii kalliimpia yhtiöitä, joilla on hyvät kasvunäkymät ja toiset haalivat osakesalkkuunsa tässä hetkessä edullisia yhtiöitä. Kolmas keskittyy osinkoihin, ja neljäs eri sijoituskohteisiin hajauttaviin indeksirahastoihin. 

Sijoitusstrategia kuvaa tapaa, jolla sijoittaja lähestyy sijoittamista: millaisia riskejä sijoittaja on valmis ottamaan, ja mitä hän tavoittelee sijoituksillaan. Onko hän valmis painottamaan salkussaan perinteisesti riskillisempinä pidettyjä osakkeita, vai lisääkö sijoittaja mukaan myös korkosijoituksia, joiden arvonheilahtelu on yleensä osakkeita maltillisempaa.

Tehokas sijoitusstrategia

Myös OP käyttää rahastoissaan erilaisia sijoitusstrategioita esimerkiksi sen mukaan, millaisille markkinoille sekä omaisuusluokkiin rahasto sijoittaa, ja millaisen riskiluokan rahastosta on kyse. 

OP:n säästämisestä ja sijoittamisesta kiinnostuneille asiakkaille suunnatun maksuttoman digitaalisen sijoitusneuvojan, OP Sijoituskumppanin, rahastoissa toteutetaan tehokasta sijoitusstrategiaa. Strategian ansiosta rahastojen osakepainot voidaan pitää korkeampana kuin tyypillisissä vastaavan riskiluokan rahastoissa. 

OP Sijoituskumppanin OP-Tavoite 2, OP-Tavoite 3 ja OP-Tavoite 4 -rahastoissa ei ole perinteistä tarkkaan määriteltyä rajaa osake- ja korkosijoitusten painolle, vaan osakepaino määräytyy etukäteen asetetun tavoitteellisen riskitason vaihteluväliin. 

– Sijoittamalla hajautetusti matalan riskin osakkeisiin voidaan päästä parempaan tuottoon suhteessa otettuun riskiin kuin markkinaindekseissä. Rahastojen sijoitusstrategian taustalla olevista ilmiöistä on myös akateemista tutkimusta*. Strategia on toiminut tehokkaasti ja rahastot ovat tarjonneet sijoittajalle hyvää tuottoa, kertoo salkunhoitaja Juha Asikainen.

Kaikissa OP Sijoituskumppanin rahastoissa noudatetaan samaa tehokasta sijoitusstrategiaa. Näihin OP-Tavoite -rahastoihin voi sijoittaa ainoastaan OP Sijoituskumppanin kautta.  

Säästämistä omaa tavoitetta varten

Moni meistä haaveilee omasta asunnosta, ihanasta lomamatkasta tai esimerkiksi uudesta puhelimesta. Arjessa on kuitenkin hankala löytää keinoja siihen, miten tavoitteiden toteuttaminen käytännössä onnistuisi. OP Sijoituskumppani täysin digitaalinen säästämisen ja sijoittamisen palvelu, joka auttaa käyttäjäänsä suunnittelemaan omaa talouttaan tavoitepohjaisesti. 

– OP Sijoituskumppanin avulla on helpompi onnistua säästötavoitteissa. Sinun ei tarvitse tietää, mihin sijoittaa, vaan riittää kun päätät, mitä sijoittamisella tavoittelet, kuinka paljon olet valmis käyttämään rahaa ja milloin haluat ottaa sijoitetut rahat käyttöösi. Palvelu tekee puolestasi laskelmat ja kertoo, mihin kannattaa sijoittaa, kertoo OP:n säästämisen ja sijoittamisen asiantuntija Tiina Routamaa.

OP Sijoituskumppani sijoittaa vastuullisesti. Normaalin ESG-analyysin lisäksi OP Sijoituskumppanin OP-Tavoite -rahastoista on rajattu pois haitalliset ja kiistanalaiset toimialat, kuten alkoholi, tupakka, uhkapelit ja aseet. Rahastot eivät myöskään sijoita yrityksiin, jotka ovat tekemisissä esimerkiksi lapsityövoiman tai korruption kanssa.

– Toimialojen joukosta rahastoihin valitaan vain sellaisia yrityksiä, jotka ovat vastuullisuusasioissa toimialansa parhaiden joukossa, sanoo Routamaa. 

*Rahastoissa toteutetaan tehokasta sijoitusstrategiaa, joka perustuu muun muassa seuraaviin akateemisiin tutkimusmalleihin:

The Cross-Section of Volatility and Expected Returns, Andrew Ang, Robert J. Hodrick, Yuhang Xing, and Xia Ooyan Zhang, The Journal of Finance, Vol. LXI, No. 1, February 2006

Betting against beta, Andrea Frazzini, Lasse Heje Pedersen, Journal of Financial Economics 111, 2014, 1–25 

OP-Tavoite 2-, OP-Tavoite 3- ja OP-Tavoite 4 -sijoitusrahastot ovat aktiivisesti hoidettuja rahastoja, jotka sijoittavat osake- ja korkomarkkinoille. Rahasto-osuuden arvon kehityksen kannalta keskeisimpiä riskejä ovat osakemarkkinariski, valuuttakurssiriski, luottoriski ja korkoriski. Rahaston mennyt tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Myös odotettu tuotto voi jäädä saamatta. OP-rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy. Sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki.

Lue myös:

Miten säästää pesämuna unelmia varten? Uusi palvelu auttaa tekemään sijoitussuunnitelman

”Säästösuunnitelma alusta loppuun 10 minuutissa” – Kokeile uusia tapoja säästää ja sijoittaa

Rahastot vai osakkeet – kumpi kannattaa?