UPM-Kymmene Oyj on yksi kotimaisista metsäteollisuusyhtiöistä, jotka ovat kokeneet 2000-luvulla suuren rakennemullistuksen. Vuosituhannen alkupuolella paperin kysyntä alkoi hiipua, ja yhtiön toiminta oli järjestettävä uudelleen. Siinä yhtiö on onnistunut hyvin, kertoo OPn osaketutkimusjohtaja Henri Parkkinen.

– Paino- ja kirjoituspapereiden kysyntä on laskenut jo pitkään, yli vuosikymmenen. Sanoma- ja aikakauslehtipaperin ja hienopaperin kulutus on tullut alaspäin. Syy siihen on tietotekniikan yleistyminen ja arkipäiväistyminen.

Vuonna 2008 päälle puski myös finanssikriisi, joka heijastui suoraan metsäalaan.

– Pitää muistaa, että metsäteollisuuden tuotteet ja niiden kysyntä ovat suurelta osin suhdanneherkkiä. Silloin kun talouden suhdanne on vahva, metsäteollisuuden tuotteiden kysyntä on usein parempi.

Parkkisen mukaan UPM:n yksi valtti onkin nopea reagointi muutokseen:

– UPM on viime vuosikymmenen aikana määritellyt strategiansa uudelleen ja samalla tehostanut merkittävästi toimintaansa. Sen taloudellinen asema on hyvin vahva, ja sillä on myös osingonmaksukykyä.

Yhtiö on kehittänyt perinteistä liiketoimintaansa ja luonut sen rinnalle uusia liiketoimintoja, kuten biopolttoaineita. Parkkinen arvioi, että se on myös pitänyt olemassa olevista tuotantoyksiköistään hyvää huolta ja varmistanut näin kilpailukykynsä suhdanteessa kuin suhdanteessa. Nykyään liiketoimintoja on yhteensä kuusi.

– UPM:ään sijoittamalla pääsee mukaan jalostusketjun eri vaiheisiin ja hieman laajemmin metsäteollisuuden eri resursseihin, kuten selluun, papereihin, tarramateriaaleihin, puutavarateollisuuteen ja energiaan.

Perinteinen ja globaali toimiala

Metsäteollisuus on ollut merkittävä osa suomalaista taloutta jo pitkään.

– Meillä on mittavat metsävarat, toimialalla on paljon osaamista ja pitkät perinteet. Metsäteollisuudella on iso rooli vientitilastoissa. Viime vuosina varsinkin sellun tuotannon merkitys on kasvanut, mutta myös muut tuotantolajit ovat tärkeitä. Metsäteollisuus on ehdottomasti yksi suomalaisen talouden kivijaloista.

Metsäteollisuus on globaalia bisnestä, joka on Kuukauden osake -sarjassa aiemmin esiteltyjä defensiivisiä teleoperaattori- sekä finanssi- ja vakuutusaloja alttiimpi talouden nousuille ja laskuille.

– Koska kyseessä on syklinen ala, markkinoiden muutokset ylös- tai alaspäin heijastuvat siihen täysimääräisesti. Jos tunnelma vahvistuu tai paranee, se näkyy UPM:n osakekurssissa.

Aloitteleva sijoittaja voi varautua näihin heilahteluihin riittävän pitkällä sijoitushorisontilla. UPM:ssä heilahteluja tasaavat myös sen eri liiketoiminta-alueet.

– UPM:llä on hyvin hajautettu tuotantoportfolio. Sen lisäksi monet megatrendit tukevat yhtiön tuotteiden kysyntää. Sellua vahvistaa erityisesti pakkausmateriaalien ja pehmopapereiden kasvava kysyntä. Sen lisäksi yhtiöllä on erittäin kilpailukykyiset energiantuotantolaitokset, ja se on mukana kehittyvillä markkinoilla hienopapereissa ja tarramateriaaleissa.

Kansainvälisessä toiminnassa myös yrityksestä riippumattomat tekijät voivat vaikuttaa yhtiön tulokseen ja tunnelmaan osakemarkkinoilla. Niitä ovat esimerkiksi valuuttakurssikehitys tai eri maiden väliset tuontitullit.

Megatrendit tukevat

Useat megatrendit vaikuttavat metsäteollisuuden kehitykseen. Kaupungistumisen lisäksi keskiluokan kasvaminen ja parempi tulotaso tuovat kuluttajille lisää mahdollisuuksia tehdä hankintoja. Tätä tukee myös kehittyvien markkinoiden vahva talouskasvu.

Nämä megatrendit lupaavat Parkkisen mukaan hyvää UPM:lle ja tuotteille riittää kysyntää myös tulevaisuudessa.

– Tilanne näyttää nyt ihan hyvältä. Toki eri liiketoiminnat kehittyvät vähän eritahtisesti. Kysyntää tukevia elementtejä on paljon.

Metsäteollisuuden kannalta erityisesti Kiinan kehitys on keskeinen. Sitä kannattaa myös aloittelevan sijoittajan pitää silmällä.

– Kiinan väestö kasvaa ja keskiluokkaistuu. Maan kyky valmistaa metsäteollisuuden tuotteita on kuitenkin vajavainen. Kiina on pitkälti tuontikuidun varassa, ja sinne on viety paljon sellua.

Kasvavia osinkoja

Sijoittajalle UPM on Parkkisen mukaan melko vankka sijoituskohde.

– Yhtiö on käytännössä nettovelaton, ja yhtiön liiketoiminta tuottaa vahvaa kassavirtaa. Tulevaisuuden investointitarpeet ovat suhteellisen maltilliset.

Parhaillaan yhtiön arvostus on korkeampi kuin koskaan ennen sen historiassa. Osakkeen hinta liikkuu 30 euron kieppeillä. Hintaa selittää Parkkisen mukaan se, että yhtiö on onnistunut kehittämään onnistuneesti liiketoimintaansa. Tämä yhdistettynä hyvään tuloskuntoon ja tasaiseen kassavirtaan tuo toimintavalmiuksia myös tulevaisuudessa.

– Vahva taloudellinen asema antaa paljon mahdollisuuksia reagoida, jos jotain mielenkiintoista tulevaisuuden kasvua tukevaa ilmenee.

UPM tunnetaan myös hyvänä osingon maksajana. Tälle vuodelle osingoksi on ehdotettu 1,15 euroa osaketta kohden.

– Jos ennustukset tuloksen kehittymisestä toteutuvat, ne tukevat osinkonäkymää ja sitä, että yhtiö pystyy jatkossakin kasvattamaan osinkojaan. Osinko on todennäköisesti tulevaisuudessa nouseva.

Tähän vaikuttavia tekijöitä ovat Parkkisen mukaan kilpailukyvystä huolehtiminen, määrätietoinen yhtiön kehittäminen ja liiketoimintojen hajautuminen.

– Ei ole ollenkaan mahdotonta, että jossain kohtaa rakenteeseen tehtäisiin edelleen muutoksia. Jatkossa yhtiö voisi keskittyä vieläkin kapeampaan tuotantosektoriin, Parkkinen arvioi.

Henri Parkkinen

@ParkkinenHenri

Esittelemme kuukauden osake -artikkelisarjassa arvo-osakkeita. Jutuissa ei anneta sijoitussuosituksia, vaan jokainen osto- ja myyntipäätös täytyy sijoittajan harkita itse. Osakemarkkinoiden luonteen mukaisesti maltillisetkin yhtiön toiminnan tai toimintaympäristön muutokset tai osakemarkkinoiden yleiset vaihtelut voivat aiheuttaa tuntuvia kurssimuutoksia. Osakkeen arvon aiempi kehitys ei myöskään välttämättä ohjaa sen arvon tulevaa kehitystä.