Talouden hyvä kehitys jatkuu Suomessa tänä vuonna. Se näkyy myös parhaillaan alkavalla suuryhtiöiden tulosjulkistuskaudella.

– Yleinen tulosnäkymä on sen verran positiivinen, että arviolta jopa 70 prosenttia yhtiöistä pystyy parantamaan ensimmäisellä kvartaalilla verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, sanoo OPn osakestrategi Antti Saari.

Erityisesti metsäteollisuudelle, rakentamiselle ja osalle konepajoista kuluva vuosi näyttää lupaavalta. Tietyt yhtiöt kamppailevat sen sijaan yhä rakenteellisten haasteiden kanssa. Toimialatasolla ei kuitenkaan pitäisi olla Saaren mukaan havaittavista sellaista suuntausta, että kaikki yhtiöt menisivät johdonmukaisesti alaspäin.

Hyvien tulosnäkymien taustalla ovat erityisesti investointien kasvu ja hyvä veto globaalista taloudesta.

– Suomessa suhdannekehitys näyttää oikein valoisalta. Vienti ja investoinnit elpyvät ja kulutus on hyvässä vedossa.

Valtiovarainministeriön kevään 2018 taloudellisen katsauksen mukaan talouskasvu jatkuu Suomessa reilun kahden prosentin vuosivauhdilla tulevina vuosina.

Yritysten arvostus korkealla

Näkymät tälle vuodelle ovat siis lupaavat, ja suomalaisyritysten arvostustaso on korkealla.

– Tuloskasvu näyttää houkuttelevalta. Täytyy kuitenkin huomioida, että taustalla tässä on melko kovat odotukset. Tälle vuodelle odotetaan kovaa tuloskasvua. Eteenpäin katsova P/E-kerroin Helsingin pörssille on tällä hetkellä noin 16, mikä on 12 prosenttia pitkän aikavälin keskitasoa korkeampi. Kasvua pitää syntyäkin, jotta kurssitasot pitävät pintansa.

P/E-luku, eli voittokerroin, on tunnusluku, joka ilmaisee osakeyhtiön hinnan ja tuloksen suhdetta.

Ennusteista jäävissä yrityksissä voidaan Saaren mukaan nähdä koviakin pudotuksia. Toisaalta tulosylittäjiä voidaan palkita normaalia suuremmalla kurssinousulla.

– Tällä kaudella sijoittajien kannattaa katsoa tarkkaan konepajojen tilauskertymää. Tilaukset kertovat siitä, mihin käynnistynyt investointisykli on menossa.

Nousukauden lopun alku?

Suomen talous on riippuvainen maailmantalouden kehityksestä, joka puolestaan linkittyy vahvasti Yhdysvaltojen talouteen. Se on osoittanut Saaren mukaan ylikuumenemisen merkkejä.

– Iso kysymys on, kuinka pitkään USA:n nousukausi jatkuu. Kun USA:n suhde kääntyy, on se ohi myös meillä. Tällä hetkellä kasvu on USA:ssa hyvin vahvaa. Se saa tukea nimenomaan veronkevennyksistä. Tänä vuonna voidaan päästä hyvin lähelle kolmen prosentin talouskasvua.

Saaren mukaan oletettavaa on, että talous kulkee siellä noususuhdanteen loppupuolta.

– Investoinnit ja teollisuustuotanto ovat kuumana ja kotitaloudet kuluttavat erittäin paljon. Säästämisaste on laskenut lähelle kaikkien aikojen pohjaa. Käytännössä kaikki, mitä tulee, pistetään kulutukseen. Ollaan tilanteessa, jossa on vaikea parantaa. Usein tämän jälkeen tulee taantuma.

Myös USA:n ja Kiinan kauppasodan uhka on tällä hetkellä ajankohtainen kysymys. Vaikka markkinoilla vellova uhka ei toteutuisikaan, jatkuva epävarmuus voi leikata kasvua ja päätöksentekoa saatetaan lykätä. Saaren mukaan pahin skenaario olisi protektionismikierre, jossa maat alkaisivat asettaa toisilleen tuontitulleja.

– Se voisi vaikuttaa haitallisesti koko maailman mittakaavassa.

Korjausliike tulee – mutta milloin?

Tämänhetkinen tilanne on Saaren mukaan varsin epätavallinen, koska talouden syklit ovat eriytyneet. Kun Yhdysvallat on elpynyt vuoden 2008 finanssikriisistä ja kulkee korkeasuhdanteessa, raaka-ainetuottajat, kuten Venäjä ja Brasilia, vasta tokenevat lamasta. Eurokriisi on hidastanut Euroopan kehitystä, ja se voidaan sijoittaa Saaren mukaan näiden kahden ääripään väliin.

Saaren mukaan on todennäköistä, että kurssit tekevät tulevina vuosina korjausliikkeen. Tarkkaa ajankohtaa on kuitenkin vaikea arvioida.

– Monella sijoittajalla on varmasti mielessä vuoden 2008 finanssikriisi. Sehän ei ollut mikään normaali taantuma. Kurssit laskivat globaalisti melkein 60 prosenttia. Normaali suhdannekäänne menee niin, että on muutaman kvartaalin pituinen taantuma ja kurssit laskevat ehkä 20 prosenttia.

Saari arvioi, että sijoittajan kannattaa varautua korjausliikkeeseen keventämällä kaikkein riskialttiimpia sijoituksia. Yksi suojautumistapa on harkita kiinteistöyhtiöitä ja -sijoituksia, koska ne hyötyvät alhaisesta korkotasosta.

– Pysyisin edelleen ilman muuta mukana myös osakkeissa, mutta ehkä pieni riskin keventäminen voi olla paikoillaan. Laskimme hiljattain osakenäkemyksemme ylipainosta neutraaliksi. Suhdannekäänteen ajoittaminen on kuitenkin vaikeaa. Vaikka nyt ollaan todennäköisesti nousumarkkinan loppupuolella, voi menettää suuret tulot, jos hyppää pois liian aikaisin.

Tutustu OPn kiinteistöihin sijoittaviin rahastoihin. Rahastoja hallinnoi OP Rahastoyhtiö.

Artikkelin tarkoitus ei ole antaa sijoitussuosituksia, vaan jokainen osto- ja myyntipäätös täytyy sijoittajan harkita itse. Osakemarkkinoiden luonteen mukaisesti maltillisetkin yhtiön toiminnan tai toimintaympäristön muutokset tai osakemarkkinoiden yleiset vaihtelut voivat aiheuttaa tuntuvia kurssimuutoksia. Osakkeen arvon aiempi kehitys ei myöskään välttämättä ohjaa sen arvon tulevaa kehitystä.