Moneen asiaan voimme vaikuttaa, mutta kaikkeen emme. Vakavan sairastumisen tai loukkaantumisen tapahtuessa on helpotus, jos taloudellinen turva on kunnossa. Yksi tapa turvata taloutta ja omaa hyvinvointia on vakuuttaa itsensä.  

– Suosittelen miettimään, millaisia riskejä vakuutuksella haluaa turvata. Vakava sairastuminen voi tarkoittaa pidempää sairaalajaksoa, pysyvää työkyvyn menetystä tai esimerkiksi leikkaukseen joutumista. Suppeampikin vakuutus on parempi kuin ei vakuutusta ollenkaan, vakuutuspäällikkö Kalle Tikkanen Pohjola Vakuutuksesta toteaa.

Omaa vakuutusturvaansa voi arvioida Pohjola Vakuutuksen sivuilla.

 –  Toimeentuloa turvaavissa vakuutuksissa tulee huomioida esimerkiksi huollettavien lasten sekä lainojen määrä. Sekin antaa osviittaa, minkä verran on tottunut tienaamaan. 

Hoitoon nopeasti

Henkilöriskejä pohtiessa on hyvä miettiä mahdollisia hoitokuluja sekä ylipäänsä taloudellista selviytymistä tapahtuneen jälkeen. Hoitokuluissa auttaa Pohjola Terveysvakuutus, jonka voi valita sairauksien ja tapaturmien varalle, ja joka auttaa sekä lievissä että vakavissa tapauksissa.

– Terveysvakuutuksella saa nopeutta ja varmuutta. Hoitoon pääsee usein ilman jonotusta jo samana päivänä, eikä se ole kiinni esimerkiksi oman sairaanhoitopiirin jonotilanteesta, Tikkanen sanoo.

Terveysvakuutuksesta korvataan kattavimmillaan sairauden ja tapaturman hoidon, lääkkeiden hankkimisen sekä toipumista nopeuttavia kustannuksia jopa 200 000 euroon saakka.

– Kalleimpia vakuutuksesta korvattavia hoitoja ovat esimerkiksi olkapää- ja polvileikkaukset sekä syöpähoidot, jotka voivat kokonaisuudessaan kohota viisinumeroisiin summiin. Vaikka olkapääleikkaus ei tule ensimmäisenä mieleen juuri vakavana sairautena, hoidoista aiheutuvat kustannukset ovat usein sellaisia, että niihin käyttäisi mielellään vakuutusta. Jos sellaista ei ole, leikkausta voi joutua odottamaan pitkäänkin vailla työ- ja vapaa-ajan toimintakykyä eli tapaturmakin voi vastata tässä mielessä vakavaa sairastumista, Tikkanen toteaa.

Vakavista sairauksista maksetaan vakuutetun valinnan mukaan 20 000 eurosta 100 000 euroon saakka. Summa ainakin vähentää taloudellisen selviämisen huolia.

Myös kertakorvauksena maksettava OP Vakava sairaus ja henkiturva kattaa jopa 17 yleisintä Suomessa ilmenevää sairautta ja tapaturmaista pysyvää haittaa. Se toimii myös henkivakuutuksena. Vakavista sairauksista, kuten syöpä, Alzheimer tai aivokasvain, maksetaan vakuutetun valinnan mukaan 20 000 eurosta 100 000 euroon saakka. Summa ainakin vähentää taloudellisen selviämisen huolia.

– Usein mietitään, milloin on paras hetki ottaa henkilövakuutus. Mielestäni perustelluin vastaus on, että heti. Mitä kauemmin odottaa ja mitä enemmän ikää tulee, sen todennäköisemmin meillä kaikilla alkaa tilastollisesti tulla vaivoja, joiden myötä vakuutusta ei saa myöhemmin enää yhtä hyvin ehdoin tai hakemus saatetaan joutua hylkäämään. Valtaosa meille tulleista hakemuksista kuitenkin myönnetään, eli vaikka sairaushistoriaa olisikin, vakuutusta kannattaa hakea, Tikkanen summaa.

Ennakoi ja nimeä luottohenkilö

Myös edunvalvontavaltuutus helpottaa elämää kriisin kohdatessa, ja sellainen olisi hyvä olla jokaisella täysi-ikäisellä. Se on valtakirja, jolla ennakoivasti nimetään luotettu henkilö hoitamaan omia asioita, jos vakava sairastuminen tai loukkaantuminen osuu kohdalle. Henkilö voi olla sukulainen tai vaikka ystävä.

– Edunvalvontavaltuutus tulee tehdä etukäteen, ja sen voi antaa esimerkiksi valtuutetulle säilytettäväksi. Se astuu voimaan vasta, kun sen laatijalle sattuu jotain sellaista, ettei hän omia asioitaan voi enää hoitaa. Digi- ja väestötietovirasto vahvistaa valtakirjan lääkärinlausunnon perusteella, lakipalvelupäällikkö Maija Ahoniemi OP Etelä-Hämeestä toteaa.

Edunvalvontavaltuutus on edunvalvojan määräämistä joustavampi tapa järjestää mahdollinen omien asioiden hoito tulevaisuudessa. Ilman asianmukaisia valtuutuksia edes puoliso tai oma lapsi ei saa hoitaa sairastuneen asioita.

Ahoniemi suosittelee, että edunvalvontavaltuutuksen laatii yhdessä esimerkiksi oman pankin juristin kanssa.

– Valtakirjan tekeminen kunnolla on tärkeää, ja siinä tulee olla kirjattuna tietyt asiat. Jotta se on pätevä, on oltava myös kaksi esteetöntä todistajaa, Ahoniemi toteaa. 

Testamentti suojaa avopuolisoa

Testamentti on tärkeä tehdä esimerkiksi avoliitossa, sillä perintötilanteessa avopuolisolla ei ole minkäänlaista lain antamaa suojaa. Moni turvaakin avopuolison omistus- tai vähintään asumisoikeuden yhteiseen kotiin testamentilla.

– Myöskään aviopuoliso ei peri edesmennyttä puolisoaan, jos on lapsia. Jos sellaisessa tapauksessa haluaa jättää esimerkiksi rahavaroja puolisolleen, tämä tulee määrätä testamentilla, Ahoniemi muistuttaa.

Testamentin tulee olla kirjallinen, ja sen voi tehdä jokainen täysi-ikäinen ihminen. Myös testamenttiin tarvitaan kaksi todistajaa, mutta muuten sen muoto on vapaa.

Vapaaehtoinen henkivakuutus kuoleman varalta turvaa läheisiä

Henkivakuutus voi olla yhden henkilön henkivakuutus tai pariturva. Jos pariskunnalla on yhteistä asuntolainaa tai lapsia, halutaan usein varmistaa, että toinen osapuoli pärjää, jos toinen menehtyy, kertoo OP-Henkivakuutuksen business developer Petra Lappalainen

Pariturvassa korvausmäärä on molemmille vakuutetuille yhteinen. Vakuutuskorvaus maksetaan menehtyneen vakuutetun edunsaajille, minkä jälkeen vakuutus päättyy. Jos vakuutetut kuolevat samanaikaisesti, jaetaan vakuutuskorvaus tasan kummankin vakuutetun edunsaajille.

Erilliset henkivakuutukset voivat olla perustellut esimerkiksi tilanteessa, jossa perheen toinen aikuinen tienaa merkittävästi toista enemmän, ja hänellä on päävastuu perheen toimeentulosta. Tällöin kummankin erilliset henkivakuutukset voidaan mitoittaa heidän henkilökohtaisten tulojensa ja vastuulla olevien lainojen mukaisesti.

Henkivakuutus mitoitetaan tulojen, velkojen ja lasten lukumäärän mukaan.

Toisinaan vakuutuksenottajalla on merkittävää omaisuutta, josta aiheutuisi kuolemantapauksessa läheisille huomattavat perintöverot maksettavaksi. Henkivakuutuksella voi varautua myös perintöveroihin.

Lue seuraavaksi:

Vapaaehtoinen henkivakuutus kuoleman varalta tuo turvaa läheisille

Vakavan sairauden turvaa tarvitsee meistä jokainen

Terveysvakuutus - Vakuutus sairauden ja tapaturman varalta