– Työnantajamielikuva koostuu monista eri asioista ja tekijöistä. Se on subjektiivinen näkemys, joka henkilölle muodostuu yrityksestä saamansa tiedon, kokemusten, näkökulmien, mahdollisten asenteiden sekä tuntemuksien pohjalta, työnantajakuvan ja perehdytyksen HR-asiantuntija Jani Mikanmaa taustoittaa.

Mielikuva vaihtelee yksilöittäin riippuen esimerkiksi henkilön näkökulmasta, tiedoista, kokemuksista, asenteista ja tuntemuksista.

– Vaikka mielikuva on subjektiivinen, vaikuttaa organisaatio omilla toimillaan työnantajakuvan muodostumiseen, Mikanmaa muistuttaa. – Kaikki mitä me teemme ja mitä meistä viestitään, uutisoidaan tai kerrotaan, vaikuttaa työnantajamielikuvaan.

Vaikka kyse onkin subjektiivisesta käsityksestä, esimerkiksi median vaikutusta tähän subjektiiviseen käsitykseen ei pidä aliarvioida.

– Esimerkiksi julkisella uutisoinnilla saattaa olla vaikutusta joko positiivisesti tai negatiivisesti työnantajamielikuvaan, Jani Mikanmaa lisää.

Mielikuva kuntoon, yritys houkuttelevaksi

Työnantajamielikuvaa voi ja suorastaan pitää rakentaa, mikäli yrityksen houkuttelevuutta työnantajana halutaan kehittää. Mielikuvan muuttaminen ei kuitenkaan tapahdu yhdessä yössä.

– Työnantajamielikuvan rakentaminen on pitkäjänteistä, systemaattista ja suunnitelmallista tekemistä, jolle pitää asettaa mitattavat tavoitteet. Mielikuvan rakentamisen pitää perustua yrityksen pitkän aikavälin suunnitelmiin. Toki joskus on ihan paikallaan tehdä myös lyhyen tähtäimen tekoja, jotka saattavat jäädä yksilön mieleen hyvinkin kirkkaana, työnantajakuvan ja rekrytointimarkkinoinnin HR-asiantuntija Roosa Kosonen valottaa.

Työnantajamielikuvaa rakentaessa kannattaa pitää mielessä, että eri ihmisiä puhuttelevat eri asiat. Tämän vuoksi kannattaa myös kokeilla erilaisia lähestymistapoja, jotka kuitenkin ovat osa tavoitteellista suunnitelmaa.

– Työnantajamielikuva on lisäksi todella moniulotteinen käsite. Eri tavat ja tyylit saavuttavat todennäköisemmin oikean, halutun kohderyhmän kuin vaikkapa yleismaailmallinen lähestyminen pelkän työpaikkailmoittelun kautta, työnantajakuvan ja rekrytoinnin HR-asiantuntija Anri Helokangas pohtii.

Haluaisinko tuonne töihin?

Myös työnhakija etsii itselleen sopivaa työpaikkaa tietyin kriteerein. Jokainen työpaikka haluaisi toki parhaat tekijät, mutta työpaikan valintaan vaikuttaa iso joukko tekijöitä.

– Työnhakijan päätökseen vaikuttavat monet aineelliset ja aineettomat tekijät sekä ennen kaikkea kokonaisuus hänen punnitessaan uutta mahdollista työnantajaa. Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi palkka, tehtävien mielekkyys ja merkityksellisyys, kehittymisen ja oppimisen mahdollisuudet, mahdollisuus vaikuttaa, työn joustavuus, työnantajan vakaus ja hyvä työ- ja vapaa-ajan balanssi, Roosa Kosonen miettii.

Tämän lisäksi nykypäivänä tärkeiksi asioiksi nähdään myös vastuullisuuteen ja monimuotoisuuteen liittyvät kysymykset.

– Tietysti hakijalle on tärkeää, että yrityksen arvot ovat omien arvojen kanssa samanlaiset. Myös organisaation kulttuurilla sekä ympäristöllä on yhä enemmän merkitystä ja painoarvoa, Kosonen kertoo.

Työpaikan valintaan vaikuttaa myös se, miten yritys itsestään viestii, mitä kerrotaan ja vastaavatko kerrotut asiat todellisuutta. Muiden kokemuksilla ja suosituksilla on suuri merkitys.

– Osaajien houkuttelemisessa myös sillä on merkitystä, kuinka sitoutunut nykyinen henkilöstö on ja minkälainen kuva heillä on sisäisesti yrityksestä työnantajana, Anri Helokangas kiteyttää.

Neljä asiaa, joilla lähteä liikkeelle työnantajamielikuvan rakentamisessa

1. Muista, että kaikki yritykset rakentavat työnantajakuvaa, oli se sitten tietoista tai ei. Työnantajakuvaan ja sen rakentamiseen voi itse vaikuttaa. Tekemistä ja mahdollisuuksia on monella eri tasolla.

2. Aloita konkreettisesta ja näkyvästä. Hyvä lähtökohta on esimerkiksi se, että yrityksen urasivut ovat ajan tasalla ja niitä päivitetään aktiivisesti. Työnantajamielikuvan rakentaminen on moniulotteista tekemistä ja sitä kannattaa tehdä laaja-alaisesti. Eri toimenpiteitä kannattaa toteuttaa yhtä aikaa.

3. Etsi uusia, innovatiivisia tapoja jäädä ihmisten mieleen esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Tärkeintä on löytää se tapa, joka on linjassa yrityksen tavoitteiden kanssa.

4. Älä unohda sisäisen työnantajakuvan ylläpitoa ja rakentamista. Lähes aina työnantajasta kysytään kokemuksia ja vinkkejä joko sosiaalisen median kanavissa tai oman verkoston piirissä. Oikean elämän kokemuksilla saattaa monessa tapauksessa olla se suurin painoarvo.