Onnettomuudet ovat usein monen tekijän summa. Työturvallisuuden tarkastelu kannattaakin jakaa kahteen osa-alueeseen: asianmukaisiin työtapoihin ja turvalliseen työympäristöön.

Ideaalitilanteessa sekä työtavat että -ympäristö ovat turvallisia, mutta nämä osa-alueet myös kompensoivat toistensa puutteita tiettyyn pisteeseen asti. Oikealla toiminnalla voidaan alentaa hankalien olosuhteiden vaaran riskiä ja vastaavasti hyvä työympäristö edesauttaa turvallista toimintaa, vaikka työntekijän huomiokyky olisi hetkellisesti alentunut.

Tapaturmavakuutuskeskuksen tilastot kertovat, kuinka suurin osa tieliikennetyön onnettomuuksista koskee liukastumisia ja kaatumisia, jolloin jalka menee sijoiltaan tai venähtää. Myös painavien taakkojen siirtämisestä ja nostamisesta koituvat selkävammat ovat yleisiä. Ammattikuljettajan kannattaakin kiinnittää huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin, jotta yleisimmiltä vammoilta vältyttäisiin.

Älä hyppää autosta alas

Autoista ei pitäisi hypätä alas, vaan astua. Mukana kannattaa pitää myös ajatus, jotta huomaamatta ei jää esimerkiksi liukas alusta tai maassa olevat irtokappaleet. Erityisesti korkeammalta alas tullessa kannattaa pitää autosta kiinni, jotta huonoissa näkyvyysolosuhteissa olisi yksi tukipiste lisää varmistamassa pystyssä pysymistä.

Kiinnitä huomiota nostotekniikkaan

Tavaroita nostaessa oikeanlainen nostotekniikka on tärkeä, koska esimerkiksi linja-autoissa joudutaan usein kumarassa asennossa laittamaan matkatavaroita matkatavaratilaan ja lisäksi helposti tehdään kiertoliikkeitä nostettaessa. Tavaroita nostaessa tai siirtäessä kannattaa myös käsien kanssa olla varovainen. Kolmanneksi yleisin tapaturma koskee sormia, jotka ovat esineitä käsiteltäessä jääneet jonnekin väliin tai saaneet haavoja.

Valitse toimintatapa tilanteen mukaan

Liikenteessä kuljettajan tulee olla jatkuvasti valppaana ja valmiina reagoimaan välittömästi. Aikaa harkintaan ei välttämättä ole ja tilanneanalyysi sekä ohjausliike joudutaan usein tekemään salamannopeasti.

Toisaalta kuljettajan työhön liittyy myös tilanteita, joissa työn suorittaminen vaatii huolellista suunnittelua ja harkintaa. Esimerkiksi kuorman lastaus- ja purkuvaiheessa kuljettajan kannattaa vaihtaa työtapansa nopeasta päätöksenteosta analyyttiseen harkintaan. Hätäiset ja ilman pohdintaa tehdyt päätökset voivat nimittäin olla kohtalokkaita.

Ympäristöä on hyvä havainnoida muutenkin aktiivisesti. Työssä kohdattu häiriö tulisi aina olla heräte siihen, että rutiininomaisesta työskentelystä on hyvä hetkeksi luopua ja jatkaa työtä harkituin toimin.

Artikkeli perustuu Tapaturmavakuutuskeskuksen työliikenteen (autonkuljettajat, henkilöliikenne, kuorma-auton kuljettajat, tavaralähetit, muu tieliikennetyö) tapaturmatilastoihin vuosilta 2005-2014 sekä OPn työturvallisuusasiantuntijoiden Marko Visurin, Ulla Juutin ja Emilia Koskisen kommentteihin.