Sähköjohdoista ja niiden aiheuttamista tapaturmista ei varoitella turhaan. Tänä vuonna tapaturmissa on menehtynyt jo kaksi ammattikuljettajaa. Kummassakin tapauksessa kuorma-autot olivat sähkölinjojen ilmajohtojen läheisyydessä, mikä aiheutti valokaaren.

Kyseessä on hengenvaarallinen ilmiö, jossa syntyy jatkuva sähköpurkaus. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin mukaan valokaaren lämpötila voi nousta jopa 3 000 asteeseen. Sen synty ei vaadi suoraa kosketusta johtoon, vaan onnettomuuden voi aiheuttaa liian lähelle ajettu työkone.

Tukesin mukaan vakavia ilmajohdoista tai maakaapeleista aiheutuneita tapaturmia on tapahtunut 2000-luvulla yli 40. Suuri osa onnettomuuksista on sattunut työ- ja nostokoneiden kuljettajille.

Mitä voimakkaampi jännite tai sateisempi sää on, sitä pidemmälle sähkö voi hypätä. Tukesin tietojen mukaan ilmajohtotapaturmia sattuu erityisesti 20 kilovoltin keskijännitejohtojen kanssa. Ne ovat pienempiä kuin suuret siirtolinjat, ja ne jäävät kuljettajilta helpommin huomaamatta. Pimenevät illat ja hämärät aamut häivyttävät sähkölinjoja entisestään.

– Vakavia tapaturmia useammin sattuu läheltä piti -tilanteita, kertoo A-Vakuutuksen asiantuntija Jukka Lehikoinen.

Ennakointi on paras varokeino

Lehikoisen mukaan paras keino varautua vaaratilanteisiin on ennakointi. Jo etukäteen kannattaa tutustua tarkasti työmaalla kulkeviin ilmajohtoihin ja mahdollisiin kaapeleihin.

– Voimajohtoja kulkee myös pitkin metsiä. Siellä liikkuu metsäkoneita, ja puu voi kaatua vahingossa voimalinjan päälle. Myös ajokoneet kulkevat läheltä voimajohtoja. Sadesäällä sähkön hyppääminen voi olla herkempää, Lehikoinen arvioi.

Työmaan vaaranpaikkojen kartoittamisen lisäksi työntekijöiden riittävä perehdyttäminen on tärkeää. Vaaratilanteiden läpikäynti auttaa varautumaan todelliseen tilanteeseen. Esimerkiksi metsäkoneenkuljettaja saattaa olla tuolloin yksin.

Olennaista on noudattaa turvaetäisyyksiä sähkölinjoihin. Niitä ei tarvitse muistaa ulkoa, vaan Tukes opastaa ammattikuljettajia kiinnittämään varoetäisyydestä kertovan turvaetäisyystaulukon työkoneen hyttiin. Työmaalla varastot tulee sijoittaa riittävän kauas sähköjohdoista.

Pimeällä kelillä riittävä valaistus ja sen oikea suuntaaminen auttavat välttämään vaaratilanteita. Myös ensiaputaidoista on hyötyä.

Sähköyhtiön numeron selvittäminen auttaa reagoimaan nopeasti vaaratilanteessa.

Mitä tehdä, jos joudut itse vaaraan?

Tukes opastaa ajamaan koneen pois vaaratilanteesta, jos sen liikuttaminen onnistuu turvallisesti.

– Jos savu alkaa nousta ja tulee tulipaloja, koneen hytistä on lähdettävä. Muuten siellä voi olla niin kauan, kun mitään ei tapahdu, Lehikoinen muistuttaa.

Jos koneesta joutuu poistumaan, tärkeää on hypätä alas tasajalkaa. Älä koske yhtä aikaa maahan ja koneeseen, Tukes opastaa.

Turvallisuusohjeiden mukaan alas päästyä alueelta poistutaan tasajalkaa hyppien. Myös yhden jalan varassa loikkiminen on turvallista.

Lehikoinen kertoo, että turvallinen alue alkaa noin parinkymmenen metrin päästä koneesta. Tapahtumasta tulee ilmoittaa pikimmiten sähköyhtiöön.

Toimi näin, jos työkaveri loukkaantuu

Tukesin ohjeistuksen perusteella toimintatavat määräytyvät sen mukaan, onko kyseessä suur- vai pienjännitteinen kaapeli tai johto. Jos kyseessä on suurjännitejohto tai -kaapeli, on soitettava hätänumeroon 112. Uhriin ei saa koskea.

Jos uhri on jostain syystä jäänyt kiinni pienijännitteiseen kaapeliin tai johtoon, hänet voi irrottaa siitä eristävällä esineellä, kuten kuivalla laudanpätkällä. Irrotukseen ei tule käyttää märkiä tai metallisia esineitä. Ilmoita tapahtumasta hätäkeskukseen ja auta uhria ensiavulla.

Varmista nopea hoitoketju ja ylläpidä työkykyä. Tutustu A-Vakuutuksen yrittäjän ja henkilöstön vakuutuksiin.