Valuuttamarkkinoiden kehityksessä on nähty alkuvuonna isoja liikkeitä, mikä on vaikuttanut myös kansainvälistä kauppaa käyviin suomalaisyrityksiin. Suomalaisille yrityksille tärkeistä kauppavaluutoista isointa heiluntaa on nähty erityisesti Yhdysvaltain dollarissa ja Ruotsin kruunussa.

Jo yli 10 prosentin kurssimuutokset kaupankäyntivaluutassa voivat vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen merkittävästi.

– Valuuttamarkkinoiden muutokset ovat suomalaisyrityksille kaksijakoiset riippuen siitä, tekeekö yritys tuontia vai vientiä. Koska Ruotsi on Suomen toiseksi tärkein vientimarkkina, voi kruunun heikkeneminen tuoda tappioita vientiyrityksille. Toisaalta Ruotsi on myös merkittävä kauppakumppani suomalaisille tuontiyrityksille, jotka ovat päässeet hyötymään heikosta kruunusta, kertoo OP Marketsin myyntipäällikkö Hannu Vehniäinen.

Ruotsin talouskehitys on ollut euroaluetta vaisumpaa, mikä on näkynyt myös Ruotsin kruunun kehityksessä. Ruotsin kruunu on heikoimmillaan sitten vuoden 2009.

– Kruunu altistuu pienenä valuuttana voimakkaasti rahoitusmarkkinoiden epävarmuudelle. Kruunussa nähdään välillä isoja liikkeitä, koska valuutan likviditeetti on heikompi verrattuna päävaluuttoihin. Lisäksi valuuttamarkkinat ovat kantaneet huolta Ruotsin asuntomarkkinoista ja kiinteistösektorista, Vehniäinen sanoo.

Dollarin heikentyminen hyödyttää nyt suomalaisia tuontiyrityksiä

Myös Yhdysvallat on Suomelle merkittävä kauppakumppani. Yhdysvaltain dollarin kehityksen merkitys on erityisen iso, koska kauppaa dollareissa käydään myös useiden Aasian maiden kanssa.

– Yhdysvaltain dollarin kurssi on kehittynyt päinvastaiseen suuntaan verrattuna viime vuoden alkuun. Silloin dollari vahvistui voimakkaasti, mikä hyödytti vientiyrityksiä. Nyt dollari on heikentynyt lähes 15 prosenttia viime syksystä, mikä taas on ollut eduksi tuontiyrityksille, Vehniäinen kertoo.

Suomen kaupankäynti Yhdysvaltojen kanssa painottuu vientiin. Tästä näkökulmasta valuuttamarkkinoiden muutos viime syksystä lähtien on ollut suomalaisille vientiyrityksille negatiivinen, mikäli nämä eivät ole käyttäneet valuuttasuojauksia.

Yrityksen on tunnistettava liiketoimintaan liittyvät valuuttariskit

Kun yritys lähtee kansainvälistymään euroalueen ulkopuolelle, sen on tunnistettava liiketoimintaan liittyvät valuuttariskit. Esimerkiksi jos yritys vie tuotteitaan Ruotsiin ja kauppasopimus on tehty kruunumääräisenä, ja käykin niin, että kruunu heikkenee euroon nähden, yrityksen asiakkailtaan saamat tulot ovat euromääräisesti pienempiä. Se vaikuttaa tulokseen haitallisesti. Jos yrityksen euromääräiset kulut pysyvät kotimaassa samana, yhtiön tulos voi heikentyä.

– Esimerkiksi mikäli suomalaisella vientiyrityksellä on ollut 5 miljoonan kruunun suuruinen tilaus vuoden laskutusajalla, on euromääräinen saatava laskenut jo noin 25 000 euroa, Vehniäinen selventää.

Yritykset voivat suojata liiketoimintaansa kurssiheiluntaa vastaan käyttämällä valuuttasuojauksia. Valuuttasuojauksella tilauksen euromääräinen vasta-arvo voidaan lyödä lukkoon ja näin vähentää kurssimuutosten negatiivisia vaikutuksia.

OP:lla yritysasiakkaiden valuuttasuojausten käyttö kasvoi osittain geopoliittisen epävarmuuden vuoksi vuonna 2022 peräti 55 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, ja kasvu on jatkunut myös vuonna 2023.

Suomen viidestä suurimmasta kauppakumppanista Saksasta, Ruotsista, Kiinasta, Yhdysvalloista ja Alankomaista vain kaksi on euromaita, mikä tekee kurssimuutoksiin varautumisesta suomalaisille kansainvälistä kauppaa tekeville yrityksille erittäin tärkeää.

Suunnitteleeko yrityksesi kansainvälistymistä? Tutustu OP:n valuuttakaupan palveluihin sekä lue lisää tuonti- ja vientiyrityksille tarjoamistamme ratkaisuista

Lue myös:

Ota valuuttariskit haltuun – kansainvälistyvän yrityksen muistilista