Eurooppalainen kaupankäynti euroissa on jo useille yrityksille tuttua, helppoa ja pitkälti reaaliaikaistumassa. SEPA eli yhtenäinen euromaksualue on joustavoittanut rahansiirtoa EU-alueella jo viimeiset 15 vuotta.

Suomalaisyritysten on helppo tehdä kauppaa sekä Euroopan unioniin kuuluvien maiden alueella että SEPA-euromaksualueeseen liittyneiden muiden maiden kanssa. SEPA-alueeseen kuuluu 36 Euroopan maata. Mukana on myös maita, jotka eivät kuulu Euroopan Unioniin. Tällä hetkellä eurooppalaisen tilisiirtostandardin mukainen SEPA-tilisiirto on käytössä EU-maiden lisäksi myös esimerkiksi Ruotsissa, Norjassa ja Isossa-Britanniassa.

Euroopassa kauppaa käydään myös muissa valuutoissa, esimerkiksi Pohjoismaissa kruunuissa. Myös muita kansainvälisiä kauppavaluuttoja, kuten Englannin puntaa ja USA:n dollaria käytetään maksuvälineinä.

Globaaliin kaupankäyntiin muissa valuutoissa liittyy erityispiirteitä, joista on hyvä ottaa selvää ennen kaupankäynnin aloittamista. Kun euroalueella viennissä ja tuonnissa tavallisin maksutapa on tilisiirto, on kansainvälisillä markkinoilla pankkisiirron vaihtoehtoina myös muita maksutapoja.

Miten yritykseni voi laskuttaa ja siirtää rahaa euroilla käytävään kaupankäyntiin Euroopassa?

SEPA-tilisiirrolla on mahdollista maksaa kaikki euromääräiset maksut, jotka ovat perillä yleensä jo viimeistään seuraavana arkipäivänä, kun taas SEPA-pikasiirrolla euromääräiset maksut välitetään euromaksualueella perille muutamassa sekunnissa.

OP pyrkii toimittamaan lähes kaikki tilisiirrot reaaliaikaisina SEPA-pikasiirtoina, kun vastaanottajan pankki on palvelussa mukana. SEPA-maksut käsitellään euroissa, eikä tällöin tarvitse miettiä valuuttaan liittyviä asioita.

Miten rahansiirto ulkomaille tai rahansiirto ulkomailta Suomeen tehdään muissa valuutoissa?

SEPA-alueen ulkopuolella kauppavaluuttana on usein jokin muu valuutta kuin euro. Kun kauppaa käydään muilla valuutoilla kuin eurolla tai euromaksualueen ulkopuolella, maksut hoidetaan ulkomaanmaksuina.

Yritykset maksavat usein nämäkin maksut normaaliin tapaan tavanomaiselta eurotililtään samoissa palveluissa, joilla ne hoitavat muutakin maksuliikennettä.

Mitä täytyy huomioida ulkomaanmaksuissa?

Ulkomaanmaksuissa saatetaan vaatia enemmän tietoa kuin SEPA-maksuissa. Esimerkiksi saajan tarkka nimi ja oikeat osoitetiedot on tärkeää täyttää huolellisesti. Eri maissa voi olla käytössä erilaisia reitityskoodeja IBAN-tilinumeroiden tai BICien sijaan. Nämä tiedot löytyvät toimittajan laskulta.

Myös ulkomaille laskuja lähetettäessä suomalaisyritysten kannattaa merkitä yrityksen ajantasaiset, tarkat nimi-, osoite- ja pankkiyhteystiedot laskulle huolellisesti, jolloin ulkomailta siirrettävät rahat tulevat yrityksen tilille viiveettä.

OP:lla ulkomaanmaksujen käsittely on nopeutunut ja moni ulkomaanmaksu kulkee nykyisin aiempien useiden päivien sijaan saajalle jo minuuteissa tai tunneissa.

Miten maksan turvallisesti ja nopeasti?

Reaaliaikaisia SEPA-pikasiirtoja voi tehdä kaikissa OP:n yritysten maksukanavissa: pankkiyhteyskanavassa, OP Yritystalous -palvelussa, op.fi:ssä ja OP-yritysmobiilissa sekä uusilla API-rajapinnoilla.

Miten voin seurata yritykseni ulkomaille lähtevien maksujen etenemistä?

Ulkomaille lähteviä maksuja on mahdollista seurata OP Yritystalouden ulkomaanmaksun seuranta -toiminnolla, jonka avulla asiakkaat voivat seurata ulkomaanmaksun perillemenoa ja sitä, kuinka paljon kuluja kukin pankki maksusta ottaa. Tämä lisää maksamisen varmuutta, hallittavuutta ja turvallisuuden tunnetta sekä auttaa mahdollisissa selvittelytilanteissa.

Millaisiin kustannuksiin on varauduttava rajat ylittävässä rahaliikenteessä silloin, kun tehdään kauppaa EU-alueen ulkopuolella? Mitä ovat SHA, OUR ja BEN kulukoodit?

Ulkomaanmaksut ovat SEPA-maksuja kalliimpia. Niissä on sovittava yhteistyökumppanin kanssa erikseen, miten välittäjäpankin ja saajapankin kulut katetaan.

SHA-kulukoodi valitsemalla maksaja ja saaja vastaavat oman pankkinsa kuluista. Tämä kulukoodi on pakollinen kaikissa ETA-alueella välitettävissä maksuissa valuutasta riippumatta. Jos maksu menee ETA-alueen ulkopuolelle, on mahdollista käyttää myös OUR- ja BEN-kulukoodeja, joilla maksaja joko maksaa kaikki kulut tai vastaavasti saaja maksaa kaikki ulkomaanmaksun kulut.

Tyypillisin kauppatapa on, että kumpikin osapuoli maksaa oman pankkinsa välityspalkkiot, mutta esimerkiksi messuille tai konferenssiin mentäessä on yleinen käytäntö, että toinen osapuoli huolehtii kaikista kuluista. Kustannuksista on joka tapauksessa hyvä sopia ennen kuin aloittaa kaupankäynnin.

Miten rahanpesulaki vaikuttaa ulkomaan rahaliikenteeseen?

Kansainvälisestä tilanteesta johtuen kansainväliset pakotteet, petosten torjunta ja rahanpesuun liittyvät seikat ovat olleet vahvasti esillä viime aikoina. Kaupankäyntiin kansainvälisillä markkinoilla liittyy riskejä, jos asiakas ei ole entuudestaan tuttu.

Velvoitteet edellyttävät pankeilta ja yrityksiltä itseltään valppautta tuntea oma asiakaskuntansa kaupankäynnissä. 

Mitkä ovat yleisimmät maksutavat ulkomaankaupassa?

Vientiä tai tuontia harjoittavat yritykset laskuttavat tavallisimmin pankki- eli tilisiirrolla. Tilisiirto ulkomaille on käytännöllinen tapa hoitaa rahaliikennettä silloin, kun vastapuolena on tuttu kauppakumppani.

Myös suomalainen yritys voi itse kaivata kaupankäyntiinsä turvaa luovaa maksutapaa. Tällöin voidaan käyttää esimerkiksi dokumenttimaksuja. Näissä maksutavoissa pankki sitoutuu suorittamaan maksun myyjälle ehtojen täytyttyä.

Mitä ovat dokumenttimaksut ja missä tilanteissa niitä kannattaa hyödyntää?

Dokumenttimaksuissa maksun mukana välitetään kauppaan liittyviä asiapapereita, kuten omistusoikeuden osoittavia dokumentteja, jotka pankki luovuttaa tavaran vastaanottajalle vasta maksamisen yhteydessä. Dokumenttimaksuja ovat remburssit ja perittävät. Niitä käytetään silloin, jos kauppakumppani ei ole entuudestaan tuttu tai kauppasuhde ei ole vielä vakiintunut.

Dokumenttimaksut ovat keino hallita kaupankäyntiin liittyvää riskiä. Dokumenttimaksut ovat yleinen kauppatapa esimerkiksi Aasian markkinoilla tai toimialoilla, joille ovat tyypillisiä suuret laitetoimitukset.

Mitä yrityksen on hyvä tietää eri valuutoilla maksamisesta ja milloin on tarpeellista avata valuuttatili?

Ulkomaankauppaa harjoittava yritys voi hyvin maksaa omalta eurotililtään laskuja muissa valuutoissa eikä erillistä valuuttatiliä välttämättä tarvita. Jos valuuttamäärät kuitenkin kasvavat ja kassavirtaa on samassa valuutassa molempiin suuntiin, on valuuttatilin avaaminen silloin perusteltua.

Milloin ja miten yritys voi suojautua kurssiriskeiltä?

Jos yrityksen valuuttamääräinen tuonti- ja vientikauppa on kasvanut ja valuuttakurssivaihtelut aiheuttavat huolta, on valuuttatilin lisäksi aika tutustua valuuttasuojauksen palveluihin.

Finanssi-instrumenteilla on mahdollista suojata koko valuuttavirta tai osa siitä käyttämällä esimerkiksi valuuttatermiiniä tai valuuttaoptiota.

Ennen mahdollisten finanssi-instrumenttien käyttöönottoa on hyvä kartoittaa, mistä valuuttavirroista valuuttariski muodostuu ja kuinka suuri osa valuuttavirrasta halutaan suojata. Pankilla on tarjota tähän ratkaisut sekä digitaaliset palvelut, jotka sopivat kaikenkokoisille yrityksille.

Vinkit tehokkaaseen kassanhallintaan, jos yrityksellä on tilejä useissa eri maissa

Moni vientiä ja tuontia aloittava yritys pohtii, tulisiko kaupankäynnin kohdemaahan avata tili paikallisen pankin kanssa. Lähtökohtaisesti voi todeta, että tähän ei ole tarvetta euromaksualueella, jossa tilisiirrot välittyvät nopeasti ja maksujen seuranta on helppoa ja läpinäkyvää.

Paikallisen tilin avaaminen voi olla kuitenkin käytännöllistä silloin, jos yritys ostaa jostakin toisesta maasta yrityksen, jonka paikallinen toiminta ja esimerkiksi työntekijöiden palkanmaksu paikallisten käytänteiden vuoksi tulee helpommaksi hoitaa paikallisen pankin kautta.

Jos yrityksellä on toimintaa euroalueen ulkopuolella ja asiakkaina paljon kuluttajia, saattaa silloin olla myös hyödyllistä avata paikallinen tili.

Aasian markkinoilla paikalliset mobiilimaksut ​ovat myös yleinen maksutapa, jolloin paikallinen tili on kätevä ratkaisu.

Jos paikallisia tilejä on useita, saattaa niiden hallinnointi ja likviditeetin seuranta olla työlästä. Paikalliset tilit on mahdollista lisätä mukaan digitaaliseen OP Yritystalous -palveluun, joka pitää yrityksen ajan tasalla yrityksen koko kassatilanteesta.

Mistä yritys voi saada apua ja tukea ulkomaanmaksamiseen?

Oma pankki on korvaamaton apuri ja asiantuntija, kun on kysymys kansainvälistyvän yrityksen rajat ylittävän rahaliikenteen suunnittelusta ja kaupan sujuvoittamisesta. Pankin rahaliikenteen asiantuntijat auttavat yritystäsi ulkomaanmaksujen käytännön järjestelyissä, jotta yrityksesi voi keskittyä omaan liiketoimintaansa ja menestyä siinä.

Oman pankin kanssa kannattaa neuvotella jo hyvissä ajoin, jos pohtii toiminnan laajentamista uusille markkinoille. Voimme silloin keskustella esimerkiksi rahoitustarpeista, valuuttariskeistä tai rahaliikenteen muista riskeistä.

Pankin lisäksi kannattaa kysyä neuvoa myös yrityksesi taloushallinnolta tai kirjanpitäjältä. Kauppakamari on myös erinomainen yhteistyökumppani, jolta voit kysyä lisätietoa esimerkiksi alkuperäissopimuksiin, vapaakauppasopimuksiin tai kuljetus- ja muihin kansainvälisiin vakuutuksiin liittyvissä asioissa. On hyvä olla yhteydessä Business Finlandin kaltaisiin suomalaisiin vienninedistämiseen erikoistuneisiin asiantuntijoihin. 

Lue lisää kansainvälisestä maksamisesta! 

Juttua varten on haastateltu Business Lead Hanna Äijälää OP:n maksuliikepalveluista sekä rahoitusjohtaja Jenni Anttilaa OP Yrityspankista. 

Lue myös:

Raha liikkuu jo sekunneissa tililtä toiselle – miten yritysten kannattaa hyödyntää reaaliaikamaksaminen?