Suomen suurimmat yritykset aikovat toimia tänä vuonna säästöliekillä, mutta vastuullisuustavoitteista ei tingitä.

Näin kiteyttää OP:n suuryritystutkimuksen tulokset tutkimustiimiä vetänyt Professor of Practice Pekka Mattila Aalto-yliopistosta. Hän on vaikuttunut siitä, kuinka sitoutuneita yritykset ovat asettamiensa kestävyystavoitteiden saavuttamiseksi. Taustalla on halu täyttää asiakkaiden toiveet. Kestävä kehitys liittyy ympäristö-, talous-, omistaja- ja sosiaaliseen vastuuseen.

– Yrityksissä uskotaan aidosti, että vastuullisuustoimilla saavutetaan kilpailuetua. Kyse ei ole mistään harrastamisesta. Viranomaissääntely on tietynlainen perustaso, mutta ainakin suomalaiset suuryritykset ovat jo siitä kaukana edellä, Mattila sanoo.

Tutkimukseen vastanneista 86 prosenttia on sitä mieltä, että esimerkiksi sosiaalinen vastuu korostuu yrityksen strategiassa aiempaa voimakkaammin. Lisäksi kolme neljästä yrityksestä on valmis tekemään vastuullisuuden nimissä ratkaisuja, jotka vaikuttavat negatiivisesti kasvuun ja kannattavuuteen. Yli puolet näkee taloudellisten panostusten kääntyvän kuitenkin mahdollisuudeksi pidemmällä aikavälillä.  

Suuryritysten vastuullisuustoimet heijastuvat jatkossa voimakkaammin myös alihankintaverkostoon, joilta odotetaan niin ikään toimenpiteitä.

Investointijarru ei hellitä

Jos yrityksissä on valmiutta panostaa vastuullisuuteen, niin lähes kaikesta muusta säästetään.

Mattilan mukaan suuryrityksissä on päädytty siihen lopputulokseen, että tällä hetkellä eletään toinen toistaan seuraavien shokkien aikaa. Koronan jälkeiset shokit liittyvät Venäjän hyökkäyssotaan ja korkeaan inflaatioon.

Laajentumishaluisten yritysten määrä on romahtanut. Lähes puolet yrityksistä aikoo tehostaa toimintaansa ja lisätä tuottavuuttaan. Vain joka viides vastaaja aikoo pääsääntöisesti laajentaa toimintaansa. Ero viime vuoteen on dramaattinen, sillä tuolloin painotus toiminnan kehittämiseen oli 15 prosenttiyksikköä korkeampi.

Aalto-yliopiston Professor of Practice Pekka Mattila on vastannut OP Ryhmän Suuryritystutkimuksesta alusta asti eli vuodesta 2012 alkaen.

­– Tuloksiin liittyy optinen harha. Viime vuoden kyselyyn vastattiin syksyllä 2021, jolloin näkymät olivat täysin erilaiset. Yritykset eivät vuonna 2022 laajentaneet toimintaansa niin paljon kuin vanhoista tuloksista voisi tulkita, Mattila sanoo.

Suuryritystutkimukseen vastanneista vajaat puolet arvioi, että seuraavan vuoden aikana aineelliset investoinnit ovat nykyistä toimintaa turvaavia. Alle 30 prosenttia uskoi yrityksen investoivan uuteen liiketoimintaan.

Näkymät ovat säilyneet ennallaan koronapandemian alkamisesta lähtien. Ennen koronaa investointihalukkuus oli kymmenen prosenttiyksikköä korkeampi.

– Yritysten järkiintyminen näkyy etenkin investointivalmiudessa. Painopiste on siirtynyt enemmän korvausinvestointeihin, kun koneet halutaan pitää kunnossa, professori kertoo.

Vaikea vuosi odotettavissa

Mattila ennustaa, että tästä vuodesta on tulossa yritysten kannalta viime vuotta vaikeampi. Ennustetta puoltaa Suomen yritysrakenne, joka painottuu investointihyödykkeiden valmistukseen. Lisäksi kotimarkkinakysyntä on pienempi suhteessa tärkeimpiin kilpailijamaihin.

Paniikkireaktioon ei ole kuitenkaan syytä. Suuryritysten tuloskunto ja tase ovat erittäin vahvoja. Yritysten keskimääräinen nettotulos suhteessa liikevaihtoon nousi viime vuonna uuteen ennätykseen 8,28 prosenttiin.

­– Kaikilla yrityksillä ei ole vaikeaa. Esimerkiksi teknologiateollisuudessa asiakkaista yli 90 prosenttia on ulkomailla. Jos päämarkkinat vetävät hyvin, odotukset voivat olla myönteiset. Hajonta on iso eri yritysten välillä. Noin neljäsosalla yrityksistä näkymät ovat hyvin valoisat, Mattila uskoo.

Mikä Suuryritystutkimus?

OP julkaisee vuosittain Suuryritystutkimuksen, joka mittaa suomalaisten suuryritysten näkemyksiä liiketoiminnan ja talouden kehityksestä.

Tutkimukseen vastasi 199 henkilöä 139 suomalaisesta tai Suomessa toimivasta suuryrityksestä. Vastaajia ovat etenkin toimitusjohtajat, talous- ja rahoitusjohtajat sekä liiketoimintajohtajat.

Vastaajayritysten yhteenlaskettu liikevaihto on viimeisimpien vahvistettujen tilinpäätöstietojen perusteella yli 204 miljardia euroa.

Lue myös: 

Pekka Mattila: Ei valoa, mutta pilkkuja – Suuryritystutkimus 2023

Katja Keitaanniemi: Suomalaiset suuryritykset katsovat itsevarmoina kriisien jälkeiseen aikaan