Vaikka talouden horisontissa myrskyää, on nyt jo yhdennettätoista kertaa julkaistun Suuryritystutkimuksen mukaan suomalaisilla suuryrityksillä edelleen vahva taloudellinen asema.

Teksti Katja Keitaanniemi, toimitusjohtaja, OP Yrityspankki @KKeitaanniemi
Julkaistu 11.1.2023

Kulunut vuosi oli jälleen monella tapaa poikkeuksellinen. Pandemian jälkeinen optimismi vaihtui jo alkuvuodesta Ukrainan sodan humanitääriseen kriisiin ja globaalin talouden myllerrykseen. Energiapula ja kiihtyvä inflaatio ovat tehneet osin pysyviäkin muutoksia niin kotimaiseen kuin kansainväliseen markkinaan.

Vaikka talouden horisontissa myrskyää, on suomalaisilla suuryrityksillä OP:n suuryritystutkimuksen mukaan edelleen vahva taloudellinen asema.

Suuryritysten kumulatiivinen liikevaihto kasvoi vuonna 2022 voimakkaasti. Myös keskimääräinen liikevaihtoon suhteutettu nettotulos nousi ennätystasolle. Suomen suurimpana yrityssektorin lainanantajana näemmekin suuryritysten tilanteen tällä hetkellä vakaana. Monilla suuryrityksillä on vahva tase ja hyvä likviditeetti.

Vaikka taloudellisia huolia ei suuryrityksillä olisikaan, korostuu turvallisuushakuisuus tutkimuksen tuloksissa. Kun vuosi sitten laajentumishaluisten suuryritysten osuus nousi ennätystasolle, on toiminnan laajentamiseen tähtäävien yritysten osuus tippunut nyt yli 15 prosenttiyksikköä ollen enää vain viidennes vastaajista. Suuryrityksistä 45 prosenttia tähtää vuonna 2023 toiminnan ja tuottavuuden tehostamiseen laajentumisen sijasta.

Hyvä uutinen on, että tehostamisesta huolimatta investointeja jatketaan. Suuryritysten investointihankkeet ovat usein pitkäaikaisia, eikä isoja suunnanmuutoksia tehdä äkillisten markkinaheiluntojen vuoksi.

Energia- ja inflaatiokriisin vaikutukset ovat kuitenkin saaneet myös suuryritykset siirtymään säästöliekille ja keskittämään investoinnit aiempaa vahvemmin toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen. Arviot investointien suhteellisesta lisäyksestä ovat laskeneet edeltävästä vuodesta lähes kaikissa kohdeluokissa, niin aineettomissa kuin aineellisissa investoinneissa. Suuryrityksistä lähes 90 prosenttia kertoo kuitenkin olevansa valmis investoimaan nopeasti, jos kysynnän voidaan ennakoida kasvavan keskipitkällä aikavälillä.

Suuryritykset suhtautuvat tutkimuksen valossa itsevarmasti kriisien jälkeiseen aikaan. Useampi kuin kolme neljästä tutkimukseen vastanneesta kokee yrityksellänsä olevan selkeä näkemys siitä, miten toimintaa tulee kehittää Ukrainan sodan jälkeiseen ympäristöön.

Parhaaksi suuryritysten sopeutumisvalmius arvioidaan niiden taloudellisissa voimavaroissa. Lisäksi iskunkestävyyttä löytyy asiakassuhteissa ja tuotantoon liittyvissä ydintoiminnoissa. Suurimmiksi haavoittuvuuksiksi yritykset nimeävät inflaation kiihtymisen, työntekijöiden saatavuusongelmat ja epäluotettavat toimitusketjut.

Suuryritystutkimuksemme raottaa jälleen verhoa suomalaisten suuryritysten mielenmaisemaan. Kiitän lämpimästi tutkimukseemme panoksensa antaneita. Nyt jos koskaan kaipaamme suuryritysten näkemyksiä valottamaan globaalin talouden ja suomalaisen elinkeinoelämän sumuisia näkymiä.

Kirjoittaja on OP Yrityspankin toimitusjohtaja ja Harvardin alumni.