Hyvin hoidettu laskutus auttaa varmistamaan, että rahat kotiutuvat asiakkailta mahdollisimman nopeasti. Sillä on suuri merkitys yrityksen kassanhallinnan kannalta. Tehokas laskutus antaa myös yrityksestä luotettavan kuvan.

Lasku kannattaa lähettää asiakkaalle heti, kun työ on tehty.

– Silloin myös esimerkiksi reklamaatioissa ja laskuepäselvyyksissä tilannetta päästään selvittämään nopeasti, muistuttaa perintäyhtiö Intrumin lakimies Maria Nordberg.

Laskun lähettäjälle on sitä parempi, mitä lyhyempi maksuaika on.

Maksuehto on neuvoteltavissa tietyin lain asettamin ehdoin. Yritysten välisessä kaupankäynnissä yli 30 päivän maksuehdosta on sovittava erikseen. Etenkin suuret yritykset saattavat kuitenkin edellyttää paljon pidempiä maksuaikoja.

Kuluttajille maksuaikaa täytyy antaa vähintään kaksi viikkoa laskun lähettämisestä. Tätä lyhyempi maksuehto voi olla vain perustellusta syystä ja poikkeustilanteissa.

Lue myös: Yrityslaskutusten maksuajat pitenevät – miten niiden kanssa kannattaa toimia?

Perintä eli mitä tehdä, kun lasku on erääntynyt?

Myyntisaatavia kannattaa seurata tarkasti ja jatkuvasti. Luottotappioiden riski vähenee, kun asiakkaiden erääntyneisiin laskuihin reagoidaan nopeasti.

Perintätoimiin kannattaa ryhtyä heti, kun lasku on erääntynyt. Velkoja ryhdytään perimään ensin vapaaehtoisella perinnällä eli maksumuistutuksin ja maksuvaatimuksin. Yritysten on monesti järkevää ulkoistaa perintätoimet viimeistään maksuvaatimusten osalta. Esimerkiksi OP:n laskutuspalvelun asiakkaana voit nyt hyödyntää OP-yritysmobiilin uutta perintäpalvelua, joka on toteutettu yhdessä Intrumin kanssa.

Vuoden 2021 alussa voimaan tullut väliaikainen perintälain muutos yhdenmukaistaa yritysperintää koskevia pelisääntöjä. Siinä säädetään aiempaa yksityiskohtaisemmin yritysperinnän kuluista ja perintätoimenpiteistä. Tavoitteena on suojata yrityksiä epävarmassa taloustilanteessa muun muassa hillitsemällä perintäkuluja. Väliaikainen perintälain muutos on voimassa kesäkuun loppuun asti.

Maksumuistutus ja maksuvaatimus

Perintälain mukaan kuluttaja-asiakkaita koskee 14 päivän sääntö: maksullisen maksumuistutuksen saa lähettää aikaisintaan 14 päivän kuluttua laskun eräpäivästä, toisen 14 päivän kuluttua ensimmäisen lähettämisestä ja maksuvaatimuksen 14 päivän kuluttua viimeisimmän muistutuksen lähettämisestä.

Yritysasiakkaalle maksumuistutuksen voi lähettää heti eräpäivän mentyä. On tosin hyvä muistaa, että rahojen siirtymisessä saattaa mennä pari pankkipäivää.

Yritysasiakkaiden osalta ei ole määritelty, milloin ensimmäisen maksuvaatimuksen saa lähettää. Väliaikainen perintälain muutos kuitenkin toi yritysperintään 7 päivän säännön eli perintätoimenpiteiden välissä on oltava vähintään 7 päivää.

Maksullisesta muistutuksesta saa periä kuluttajilta enintään 5 euron kulun. Yrityksille enimmäiskulu saa olla väliaikaisen perintälain voimassaolon aikana 10 euroa muistutusta kohti. Myös maksuvaatimuksesta voi periä kuluja.

Yrityssaatavien perintä tratalla

Pienyrittäjien kannalta kenties merkittävin väliaikaisen perintälain muutos koskee trattaperintää eli julkisuusuhkaista maksukehotusta.

Tratalla yritystä vaaditaan maksamaan selvä ja riidaton velkansa määräajassa sen uhalla, että muutoin tratta julkaistaan, jolloin yritykselle tulee julkinen maksuhäiriömerkintä. Ennen trattaa on lähetettävä ainakin yksi maksumuistutus, jossa saatavan maksamiselle annetaan vähintään seitsemän päivän aika.

Trattaperintä kielletään väliaikaisesti, kun velallisena on yksityinen elinkeinonharjoittaja, avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö. Trattaa ei voi lähettää myöskään yksityishenkilölle, kun peritään yritystoiminnassa syntynyttä, mutta jo lakanneen yrityksen velkaa.

Tratan voi edelleen lähettää velallisena olevalle osakeyhtiölle, mutta sitä ei saa julkaista tai ilmoittaa merkittäväksi luottorekisteriin, mikäli yrityksen liikevaihto on alle 100 000 euroa tai yrityksellä on käynnissä ensimmäinen tilikausi. Velallisena olevan osakeyhtiön pitää toimittaa velkojalle selvitys liikevaihdosta tai ensimmäisestä tilikaudesta ennen tratan julkaisemista tai ilmoittamista luottotietorekisteriin.

– Tämä vie velkojilta yhden tehokkaan perintäkeinon ja kaventaa käytettävissä olevaa perintäkeinojen valikoimaa. Julkisten trattamerkintöjen puuttuessa pienyrittäjien maksukyvystä ei saada yhtä ajantasaista tietoa kuin normaalisti. Se voi vaikeuttaa jonkin verran esimerkiksi luotonantoa, Maria Nordberg huomauttaa.

Konkurssiuhkainen maksukehotus keinona

Väliaikainen konkurssilain muutos päättyy tammikuun lopussa, jonka jälkeen velkoja voi taas lähettää velalliselle konkurssiuhkaisen maksukehotuksen.

Helmikuusta syyskuun loppuun konkurssiuhkaisen maksukehotuksen saanut yritys voidaan katsoa maksukyvyttömäksi vasta, jos se ei ole maksanut riidatonta ja erääntynyttä saatavaa 30 päivän kuluessa maksukehotuksesta. Tavallisesti maksuaikaa on viikko.

Velallisilla on siis enemmän aikaa järjestellä velkojaan. Samalla tämä hidastaa velkojan mahdollisuutta hakea velallinen konkurssiin.

Uusi perintäpalvelu käytössä OP-yritysmobiilissa

OP:n laskutuspalvelun asiakkaat voivat nyt hyödyntää myyntisaatavien perinnässä OP-yritysmobiilin uutta perintäpalvelua. Jos maksua ei muistutusviesteistä ja -laskuista huolimatta kuulu, voi yritys siirtää laskun muutamalla klikkauksella perintään.

Perintäpalvelun tarjoaa Intrum, joka myös hoitaa kaikki perintään liittyvät toimenpiteet.

– Myyntisaatavien perintä kuuluu hyvään kassanhallintaan, ja perintä on aina viimeinen askel. Siksi on tärkeää, että pystymme tarjoamaan OP-yritysmobiilin käyttäjille vastuullisen toimijan apua, jotta yritys saa kotiutettua maksusaatavat ja asiakassuhteet pysyvät kunnossa, kertoo OP-yritysmobiilin product owner Laura Oinas

Lue lisää yrityksen verkkolaskutuksesta ja hyödynnä perintäpalveluamme.