Suomalaisista suuryrityksistä 77 prosenttia näkee Nato-suhteen tiivistymisen yritykselleen mahdollisuutena, selviää OP:n Suuryritystutkimuksesta. Reilu viidennes suhtautuu Nato-jäsenyyteen neutraalisti eikä näe sitä yritykselleen selkeänä uhkana eikä mahdollisuutena.

– Suomalaisten suuryritysten kanta Natoon liittymisestä ja sen vaikutuksista on selvä: yritykset näkevät Naton tuovan vakautta ja turvaa sekä pienentävän siten maariskiä. Lähes yhdeksän kymmenestä tutkimukseen vastanneesta suuryrityksestä on sitä mieltä, että Nato-suhteen tiivistyminen vahvistaa Suomen houkuttelevuutta investointikohteena, kertoo OP Yrityspankin toimitusjohtaja Katja Keitaanniemi.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on haastanut suuryrityksiä muun muassa toimitusketjuvaikeuksien ja energiakriisin muodossa. Vastanneista suuryrityksistä 70 prosenttia kertoo Venäjän hyökkäyssodan vaikuttavan kielteisesti yrityksen toimitusketjuun pitkällä aikavälillä. Paluuta Venäjän markkinoille ei pidetä todennäköisenä.

– Yli 90 prosenttia suuryrityksistä näkee Venäjän pysyvän suljettuna markkinana myös jatkossa. Venäjä näyttäytyy tällä hetkellä hyvin riskialttiina investointiympäristönä ja kumppanina, eikä muutosta parempaan odoteta lähitulevaisuudessa, Keitaanniemi sanoo.

Tuotannon poistuminen Venäjältä pysyvää – kysyntää haetaan nyt Yhdysvalloista ja euroalueelta

Suomalaisten suuryritysten tuotannon vähentyminen Venäjällä nähdään melko pysyvänä. Niistä tutkimukseen vastanneista yrityksistä, joilla on tuotantoa Venäjällä, 45 prosenttia kertoo tuotantonsa vähentyneen Venäjällä ainakin kymmenien vuosien ajaksi, ja 41 prosenttia kertoo vähentymisen olevan täysin pysyvää.

– Korvaavia alueita tuotannon sijoittamiseksi nähdään löytyvän erityisesti Suomesta, Virosta ja muualta Euroopasta. Toiminnan uudelleensijoittumisen voidaan nähdä tuovan suomalaisyrityksille myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia, Keitaanniemi kertoo.

Uutta kysyntää Venäjän tilalle pyritään Suuryritystutkimuksen mukaan löytämään ensisijaisesti Yhdysvalloista, euroalueelta ja Pohjoismaista.

Tulokset perustuvat OP:n vuosittaiseen Suuryritystutkimukseen, joka mittaa suomalaisten suuryritysten näkemyksiä liiketoiminnan ja talouden kehityksestä. Tutkimukseen vastasi 199 henkilöä yhteensä 139 suomalaisesta tai Suomessa toimivasta suuryrityksestä, ja vastaajia ovat etenkin toimitusjohtajat, talous- ja rahoitusjohtajat sekä liiketoimintajohtajat. Aineisto kerättiin syksyllä 2022, ja tutkimus julkaistaan kokonaisuudessaan 11.1.2023. 

Lue myös:

Tutkimus paljastaa: Suuryritysten investoinnit laahaavat, mutta vastuullisuudesta ei tingitä

Toimitusketjujen ongelmat jatkuvat, mutta käänteinen Kiina-ilmiö voi tuoda suomalaisyrityksille myös uusia mahdollisuuksia