Kun korona alkoi osoittaa höllentymisen merkkejä, maailmaa järkytti Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainaan. Tilanne alkoi yllättävän rajuna ja Euroopan unionin asettamat pakotteet vaikuttivat markkinoihin nopeasti ja täysimääräisesti.

– Nopeat muutokset synnyttivät yrityksissä valtavan tiedontarpeen ja epävarmuuden tunteen. Meidän tehtävämme on ollut auttaa ja tukea yrityksiä välittämällä tietoa pakotteiden vaikutuksista. Hyvät riskeihin varautuvat kauppasopimukset ovat nyt äärimmäisen tärkeitä.

Näin avaa yrityskentän ilmapiiriä kevään myllerryksessä Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Lenita Toivakka. Keskuskauppakamari toteutti maaliskuussa kyselyn vientijohtajille, siinä 80 prosenttia kyselyyn vastanneista ilmoitti pakotteiden vaikuttavan kielteisesti yrityksen toimintaan.

Yritysten vetäytyminen Venäjältä on tapahtunut nopeasti, mikä yllätti myös viranomaiset. Yritykset ovat poistuneet etukenossa Venäjältä, kantavat huolta brändistään eivätkä halua rahoittaa sotaa.

– Ongelmia tuotti alkuun se, mitä pakotteet ja vientikiellot tarkoittavat. Tällä hetkellä suurin huoli kohdistuu maksuliikenteen hoitumiseen ja rahasaatavien kotiuttamiseen. Pienille yrityksille vaikeudet ovat voineet olla suhteessa paljon kovempia kuin suuryrityksille.

Toivakan mukaan erityisesti pienyrittäjät ovat tarvinneet tukea, sillä heille prosessit ja niihin liittyvä lainsäädäntö ovat yleisesti vaikeaselkoisia. Suurimmalla osalla vastaajista (81 %) Venäjän kaupan osuus liikevaihdosta on alle 11 prosenttia, mikä lieventää hieman tilanteen vaikutusta.

Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Lenita Toivakka näkee, että vientiyritysten näkymät ovat valoisat.

Tilanteeseen varauduttu melko hyvin

Hyökkäyssodan vaikutukset kaupankäyntiin ovat realisoituneet nopeasti, Venäjän ja Ukrainan kanssa käydystä kaupasta on kadonnut jo arviolta 70 prosenttia. Yritysten liikkeet ovat olleet niin ikään ripeät.

– Yritysten vetäytyminen Venäjältä on tapahtunut nopeasti, mikä yllätti myös viranomaiset. Yritykset ovat poistuneet etukenossa Venäjältä, kantavat huolta brändistään eivätkä halua rahoittaa sotaa.

Toivakka myöntää, että läheskään aina vetäytyminen ei onnistu käden käänteessä. Vanhoista sopimuksista ja pitkistä toimintaketjuista irtautuminen ottaa aikansa. Samoin kokonaisen yksikön toiminnan alasajo vaatii aikaa ja huolellista selvittelyä lainsäädännöstä.

Venäjän sodan vaikutukset ulottuvat laajemmin suomalaisiin yrityksiin, myös niihin, jotka eivät käy ulkomaankauppaa Venäjän kanssa.

Suomalaisyritysten viennin tulevaisuuden näkymät ovat valoisat. Ruotsi, Saksa, Italia, Yhdysvallat ja dynaaminen Aasia. Siinä esimerkiksi hyviä uusia suuntia viennille.

– Raaka-aineiden ja komponenttien saatavuus, toimitusajat ja hinnoittelu aiheuttaa epävarmuutta, mikä heijastuu tarjousten hinnoitteluun ja aina työllisyyteen asti. Logistiset häiriöt ja suoranainen kriisi vaikuttaa suoraan logistiikkakustannuksiin.

Tilanteeseen on etsitty ratkaisua useiden työryhmien, laajojen webinaarien ja tiedon jakamisen kautta. Suomalaisten yritysten Toivakka näkee varautuneen tilanteeseen vaihtelevasti, pääosin kuitenkin hyvin. Vuoden 2014 Krimin sota oli opettanut jotakin, ja Venäjän kaupan osuus yritysten liikevaihdosta lähti tuolloin laskusuuntaan.

– Emme ole enää niin sinisilmäisiä Venäjän suhteen. Kaikki munat eivät ole samassa korissa ja kestävää liiketoimintaa on haettu muualta. Isot yritykset ajattelevat enemmän geopolitiikkaa ja miettivät riskejä, pienillä yrityksillä resurssit ovat paljon rajallisemmat.

Suomalaisyrityksillä rajattomat mahdollisuudet

Venäjän hyökkäyksen seurauksena asetetut oikeutetut pakotteet vaikuttavat talouteen maailmanlaajuisesti. Suomalaisyritysten viennin tulevaisuuden näkymät ovat Toivakan mielestä valoisat. Ruotsi, Saksa, Italia, Yhdysvallat ja dynaaminen Aasia. Siinä esimerkiksi hyviä uusia suuntia viennille.

– Vihreä siirtymä ja digitaalisuus ovat valtavirtoja, missä meillä on erinomaista osaamista. Näen suomalaisyrityksille rajattomat mahdollisuudet. Mikään ei kuitenkaan tapahdu hetkessä, vaan vaatii valmistelua, osaamista ja rahaa.

Toivakka näkee, että suomalainen yhteiskunta tukee ja kannustaa yrityksiä laajentumaan. Suomi tarvitsee kansainvälisesti toimivia yrityksiä, jotka etsivät aktiivisesti tuotteilleen parhaiten sopivia markkinoita. Evääksi matkalle Toivakka tarjoaa kolmen kohdan tärpit.

– Verkottukaa, hankkikaa ja jakakaa tietoa, älkää lähetkö yksin maailmalle. Toiseksi, uskokaa siihen, että olemme hyviä markkinoijia ja myyjiä sekä luotettavia kumppaneita. Sitten kovaa työtä sekä osaamista, rahoitusta ja kanavia hankkimaan. Keskuskauppakamari on mukana matkallanne.