Maksaminen kehittyy vauhdilla niin Suomessa, Euroopassa kuin globaalistikin. Maksamisessa on nähtävillä kolme isoa muutostrendiä, jotka yritysten on hyvä huomioida.

Teksti Antti Karhu, OP:n maksuliikepalveluista vastaava johtaja
Julkaistu 19.5.2022

Maksaminen on ottanut isoja harppauksia eteenpäin viime vuosina, mikä tuo uusia mahdollisuuksia myös yritysten käyttöön.

Maksamisen saralla on nähtävissä karkeasti ottaen kolme erilaista muutostrendiä.

Ensinnäkin rajat häviävät ja maksaminen reaaliaikaistuu. Maksut kulkevat nopeasti kotimaan lisäksi myös ulkomaille. Digitalisoitumisen myötä fyysisten konttoreiden merkitys on häviävän pieni, ellei jo olematon.

Toinen muutostrendi on hyvin ajankohtainen Venäjän Ukrainaan tekemän hyökkäyksen vuoksi: maksamisen epävarmuudet lisääntyvät. Liiketoiminnan jatkuvuuden näkökulmasta yrityksen tulee tietää, missä maksut liikkuvat ja ovatko ne menneet perille. Samalla erilaiset huijausyritykset lisääntyvät. Epävarmana aikana on ensisijaisen tärkeää, että yritys tuntee kauppakumppaninsa.

Kolmantena trendinä on datan merkityksen korostuminen. Avautuvat rajapinnat tuovat datan hyötykäyttöön uusia mahdollisuuksia. Tilidatan avulla pystytään nopeasti tehostamaan yritysten prosesseja ja taloudenhallintaa.

Mitä nämä muutokset merkitsevät yrityksille käytännössä?

Maksamisen reaaliaikaistuminen hyödyttää yrityksiä monella eri tavalla. Me OP:lla olemme halunneet tehdä uusien maksamisen ratkaisujen hyödyntämisen yrityksille mahdollisimman helpoksi. Tarjoamme automaattisesti mahdollisuuden nopeisiin maksuihin tiliemme käyttäjille. SEPA-alueella maksut kulkevat muutamissa sekunneissa SEPA-pikasiirrossa mukana oleviin pankkeihin, ja myös kansainvälisissä maksuissa parhaimmillaan muutamissa minuuteissa. Muutos on iso, kun muistaa, että aiemmin kansainväliset maksut veivät useampia päiviä. On helppo nähdä, miten reaaliaikaistuminen tehostaa yritysten kaupantekoa.

Lisäksi reaaliaikaistuminen poistaa maksuihin liittyvää epätietoisuutta. Ulkomaanmaksut koetaan usein mystisiksi ja monimutkaisiksi, ja tätä mielikuvaa haluamme rikkoa. Myös ulkomaanmaksut ovat vain maksuja muiden joukossa.

Lanseerasimme keväällä ensimmäisenä pankkina Suomessa ulkomaanmaksujen reaaliaikaisen seurannan. Palvelun avulla yritys voi seurata ulkomaanmaksujen etenemistä reaaliajassa. Kun maksut kulkevat nopeasti, on yrityksen likviditeetti koko ajan käytettävissä, eikä sitä tarvitse sitoa maksujen odottamiseen. Ulkomaanmaksuja helpottaaksemme laajensimme myös yrityksille tarjoamaamme monipankkipalvelua niin, että yritys voi jatkossa tehdä maksuja myös ulkomaisten pankkien tililtä ja nähdä ulkomaisten tilien tapahtumat ja saldot suoraan OP Yritystalous-palvelustamme. Tämä mahdollistaa tilirakenteen keskittämisen ja kokonaisvaltaisen, kansainvälisen näkymän yrityksen kassatilanteeseen.

Avautuvat rajapinnat tuovat myös tehostamisen mahdollisuuksia. Erilaisten API-ratkaisujen myötä maksamiseen liittyvää dataa voidaan hyödyntää laajemmin vaikkapa palveluprosessien tehostamisessa.

Varsinkin globaalin epävarmuuden aikana maksamisen toimivuus on elintärkeää niin yrityksille, kuin koko yhteiskunnalle. Maksamisen uudet palvelut luovat yrityksille rajattomasti uusia mahdollisuuksia. Kerron mielelläni lisää tavoista, joilla pankki voi olla yritysten tukena – olethan rohkeasti yhteydessä!