Yrityksen nimi on tärkeä osa sen identiteettiä. Osuvalla nimenvalinnalla voi helpottaa yrityksen tunnettuuden rakentamista, mutta mitä kaikkea yrityksen nimipohdinnoissa kannattaa ottaa huomioon?

– Toiminimi (yrityksen nimi) on tärkeä asia. Yrityksen nimeämiseen kannattaa perustamisvaiheessa käyttää aikaa. Nimen tarkoitus on yksilöidä yritys, se on tietynlainen käyntikortti yritykselle, sanoo Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) lakimies Mika Paasikallio.

Yrityksen nimenantoon liittyy tiettyjä ohjeita, jotka perustuvat toiminimilakiin. Näihin on hyvä tutustua ennen nimen valintaa. Nimi voi olla tietyin edellytyksin mikä vain, kunhan se ei ole toiminimilain vastainen.

– Onnistunut nimi on mieleenpainuva ja se kestää aikaa. Hyvä nimi on pituudeltaan sellainen, että sen mahtuu painattamamaan luettavasti t-paitaan, sanoo Hube Helsingin luova johtaja Antti Einiö.

Tee taustatyöt ensin

Yritykselle rekisteröity toimiala vaikuttaa nimen hyväksymisperusteisiin. Jos yrityksen toimialaksi on valittu kaikki laillinen liiketoiminta, tällöin yrityksen nimeäminen on vaikeampaa, koska kaikki vastaavan toimialan alle rekisteröidyt yritykset huomioidaan eikä liian samankaltaisia nimiä hyväksytä. Tiukemmin rajattu toimiala helpottaa siinä, kuinka todennäköisesti valittu nimi hyväksytään.

Vinkki: Jos toimialaa laajennetaan myöhemmin, myös yrityksen nimi käsitellään uudestaan.

– Kun mieleinen nimi on löytynyt, tarkista Yrityksen nimipalvelusta, onko vastaavaa tai samankaltaista nimeä jo rekisteröity. Myös tavaramerkkihakua kannattaa hyödyntää, vinkkaa Paasikallio.

 Patentti- ja rekisterihallituksen nimiprosessi ei tutki vapaana olevia domain-tunnuksia. Tämän tarkistaminen jää yrityksen vastuulle.

Yrityksen nimen yhtenä kriteerinä on sen yksilöivyys.

Sekoitettavuus on melko tavanomainen este yrityksen nimen rekisteröimiselle. Nimikysymykset ratkaistaan asiakirjaselvityksen perusteella, jolloin yrityksen visuaalista ilmettä, markkinointia tai brändäystä ei huomioida, sanoo Paasikallio.

Myös yritysmuoto vaikuttaa nimen valitsemiseen. Osakeyhtiössä täytyy nimen perässä olla sana osakeyhtiön tai sen tunnus oy, julkisissa osakeyhtiöissä oyj ja osuuskunnissa osk. Avoimen yhtiön tunnus ei voi olla ay, vaan sen täytyy olla sanapari avoin yhtiö.

Millainen on hyvä nimi?

Huolella laadittu liiketoimintasuunnitelma ja yritystarinan kirjoittaminen auttavat yrityksen nimipohdinnoissa. Kun tiedetään tarkkaan, mitä ja kenelle ollaan tekemässä, ja millaisella äänensävyllä yritys puhuu, on helpompi miettiä toimivaa nimeä.

– Kaiken nimeämisen pitäisi markkinoinnin näkökulmasta lähteä siitä, miten asemoit yrityksesi suhteessa markkinoihin ja kilpailijoihin. Esimerkiksi Halpa-Halli herättää erilaisen mielikuvan kuin Kämp Galleria, Einiö sanoo.

Einiö lähestyy nimen ideoimista kahdesta näkökulmasta: nimi voi kuvata liiketoimintaa tai se voi olla fantasianimi.

Jos yritys tarjoaa rakennuspalveluita, eikä sillä ole rahaa markkinointiin, paras nimi voi hyvin olla esimerkiksi Rakennuspalvelu Yrittäjän Sukunimi Oy. Silloin nimi kertoo, mitä yritys myy.

Fantasianimi puolestaan on tapa erottua kuvaavia nimiä käyttävistä alan toimijoista.

– Fantasianimi vaatii markkinointia, jonka avulla toimiala ja palvelut tehdään tunnetuksi. Esimerkiksi Amazon ei nimenä liity mitenkään verkkokauppaan, mutta kun sitä mainostetaan tarpeeksi, asia tulee tutuksi. Tämä ei tietenkään ole aivan halpaa hommaa. 

Jos nimen keksiminen tuntuu vaikealta, Einiö antaa pari konkreettista vinkkiä, joiden avulla voi päästä ideoinnissa alkuun:

 • Listaa toimialasi tylsimmät nimet ja käännä asetelma päälaelleen – näin voit saada yrityksellesi erottuvuutta.
 • Liittyykö yrityksesi perustamiseen jokin kiinnostava tapahtuma tai tarina, josta voisi saada aineksia nimeen?

Testaa näillä kysymyksillä, onko yrityksesi nimi toimiva

 • Onko yrityksen nimi ristiriidassa toimialan tai todellisen toiminnan kanssa?
 • Miten nimi taipuu suuhun?
 • Kuullaanko nimi oikein?
 • Osaavatko ihmiset kirjoittaa nimen?
 • Miten nimi taivutetaan?
 • Miten esittelet yrityksesi puhelimessa?
 • Ymmärretäänkö nimi siten kuin itse sen ajattelet?
 • Mitä nimi tarkoittaa muilla kielillä? Muuttuuko nimen merkitys toisella kielellä?
 • Miltä nimi näyttää esimerkiksi verkkosivuosoitteena tai sosiaalisen median tilin nimenä (erikoismerkit ja ääkköset)?

Tiedätkö, mitä tarkoittaa toiminimi, aputoiminimi, rinnakkaisnimi tai markkinointinimi?

Toiminimellä tarkoitetaan yrityksen kaupparekisteriin rekisteröityä nimeä. Kansankielessä toiminimellä tarkoitetaan yksityistä elinkeinonharjoittajaa. Yksityisellä elinkeinonharjoittajalla voi olla toiminimi, vaikka elinkeinonharjoittaja ei olisikaan rekisteröitynyt kaupparekisteriin. Toiminimilaissa säädetyn kisteröinnin tuoman suojan saa ainoastaan rekisteröimällä toiminimen kaupparekisteriin.

Rinnakkaistoiminimi on suomen- tai ruotsinkielisen päätoiminimen vieraskielinen vastine. Rinnakkaistoiminimen tulee olla sisällöltään sama kuin varsinainen toiminimi.

Aputoiminimi on yrityksen liiketoiminnan tiettyä osaa yksilöivä nimi. Aputoiminimellä tehtävän toiminnan on oltava samaa toimialaa kuin päätoiminimellä tehtävä liiketoiminta, mutta ei saa kuitenkaan olla sama kuin päätoimiala.

Esimerkki: Jos yrityksen päätoimiala on kenkien valmistus ja myynti, aputoiminimellä harjoitettava liiketoiminta voi olla esimerkiksi kenkien myyntiä. Aputoiminimeä ei tarvitse rekisteröidä kaupparekisteriin, mutta silloin nimeä ei ole suojattu ja joku toinen voi rekisteröidä sen käyttöönsä.

Laki ei tunne käsitettä markkinointinimi. Käytännössä tämä tarkoittaa yrityksen brändiä tai nimeä, jolla yritys tunnetaan alueella. Toiminimilain mukaan elinkeinonharjoittaja voi toiminnassaan käyttää toiminimen ohella myös muuta tunnusta (toissijainen tunnus). Toissijaiseen tunnukseen voidaan saada yksinoikeuden vain vakiinnuttamalla.

Harkitsetko oman yrityksen perustamista tai onko sinulla uusi yritys? Tutustu Yrityksen perustaminen -oppaaseen ja aloittavan yrittäjän palveluihimme.

Lue myös:

Yritysmuodot – mikä sopisi parhaiten minun yritykselleni?

Mikä on starttiraha ja miten sen hakeminen tapahtuu?