1. Miten yrityksessä voi varautua koronaviruksen laajamittaiseen leviämiseen?

Ennaltaehkäisy on parasta varautumista. Henkilöstöä tulee ohjeistaa ja muistuttaa hyvästä hygieniasta: oikea käsienpesu- ja yskimistekniikka ovat olennaisia. Siivousta yrityksen tiloissa on hyvä tehostaa: ovenkahvat, näppäimistöt, valonkatkaisijat ja vesihanat on puhdistettava tarkoin. Kannattaa kiinnittää huomiota kaikkeen mikä on yhteiskäytössä. Puhdistusvälineitä tulee olla kaikkien saatavilla.

2. Miten tulee toimia, jos työntekijä epäilee saaneensa koronavirustartunnan?

Sairauspoissaolojen ilmoittamisessa on hyvä hyödyntää omailmoitusjärjestelmää. Työntekijä voi jäädä suoraan kotiin heti oireiden ilmaantuessa ja olla puhelimitse tai muiden sovellusten avulla yhteydessä oman alueen sairaalaan tai terveyskeskuksen päivystykseen. Työnantajan ei siis kannata vaatia lääkärintodistusta lyhytaikaisista poissaoloista.

3. Entä kuinka toimitaan, jos työntekijän lapsi sairastuu?

Työntekijällä on oikeus saada tilapäistä hoitovapaata enintään neljä työpäivää kerrallaan, jos hänen lapsensa tai muu hänen taloudessaan vakituisesti asuva lapsi sairastuu äkillisesti. Hoitovapaan saa, jos lapsi on alle 10-vuotias.

4. Voiko epidemian aikana jäädä kotiin töistä?

Epidemia ei sinänsä anna oikeutta jäädä kotiin ennaltaehkäisevistä syistä, mutta pandemian aikana etätyöskentely on suositeltava vaihtoehto. Riskiryhmät on syytä ottaa huomioon ja pyrkiä järjestämään työt niin, että työstä aiheutuu mahdollisimman vähän vaaraa.

5. Miten yrittäjä voi ennalta varautua koronaviruksen kaltaisiin poikkeustilanteisiin?

Yrittäjän on hyvä olla yhteydessä työterveyshuollon palveluntuottajiin ja selvittää ennakkoon, miten yrittäjän ja hänen työntekijöidensä hoitoonohjaus tapahtuu käytännössä. Omalta osaltaan yrittäjän on syytä tarkistaa, että hänen YEL-vakuutuksensa on määrältään ajan tasalla, sillä sen perusteella maksetaan sairaspäiväraha ja tartuntatautipäiväraha. Samalla kannattaa tarkistaa, että työntekijän eläkevakuutus (TyEL) on ajan tasalla.

6. Jatkuuko palkanmaksu, jos työntekijä joutuu karanteeniin?

Työnantaja ei ole lain mukaan velvollinen maksamaan palkkaa karanteenin ajalta. Suomessa voimassaolevassa tartuntatautilaissa määritellään oikeus tartuntatautipäivärahaan. Rahaan on oikeutettu, jos liikkeellä on tartuntatauti ja ihminen on määrätty eristyksiin taudin leviämisen takia. Tartuntatautipäivärahan määrä on työntekijän todellisen ansionmenetyksen suuruinen.

7. Onko karanteeniin joutunut yrittäjä oikeutettu tartuntatautipäivärahaan?

Yrittäjän tartuntatautipäiväraha määräytyy YEL- tai MYEL-vuosityötulon perusteella. Päivärahan määrä on etuuden alkamishetkellä voimassa olevan YEL- tai MYEL-vuosityötulon 1/300. Päivärahan saa heti ensimmäisestä karanteenipäivästä.

8. Korvaavatko yrittäjän henkilövakuutukset hoitokustannuksia, jos yrittäjä sairastuu Suomessa?

Korona on yleisvaaralliseksi luokiteltu tartuntatauti, jonka hoito korvataan tartuntatautilain perusteella. Yleisvaarallisen tartuntataudin tutkimus, hoito ja lääkkeet ovat sairastuneelle maksuttomia, joten koronaviruksen aiheuttamasta sairaudenhoidosta ei Suomessa pitäisi aiheutua sairastuneelle tutkimus- ja hoitokuluja.

9. Mitä vakuutus korvaa, jos yrittäjä tai työntekijä sairastuu ulkomailla?

Jos yrittäjä tai työntekijä on sairastuessaan matkalla, korvaa matkavakuutus matkan aikana alkaneen oireilun kulut matkasairautena. Matkan keskeytymistilanteissa kannattaa tarkistaa oman vakuutusturvan kattavuus.

10. Pitäisikö pandemian uhkaan varautua etukäteen?

Yrittäjän on hyvä pitää työntekijänsä ajan tasalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n ohjeistuksista ja ulkoministeriön matkustustiedotteista. Vastuullisella yrityksellä on ennakoivat varautumissuunnitelmat yllättävien ja poikkeuksellisten tilanteiden varalle. Yhdessä kannattaa miettiä yhdessä, miten yrityksen arki saadaan rullaamaan poikkeustilanteen aikanakin – esimerkiksi mitä työrutiineja voidaan toteuttaa etätyönä.

Asiantuntijoina toimivat Pohjola Vakuutuksen henkilöriskien asiantuntija Sirpa Arffman ja Suomen Yrittäjien neuvontalakimies Iivari Järvinen.

Yrityksillä on monia henkilöriskejä. Olemme koonneet yrityksesi ja henkilöstösi menestystä tukevat ratkaisuehdotukset. Lue lisää riskienhallinnasta ja työntekijöiden vakuuttamisesta op.fissä.

Lue lisää koronavirusepidemian vaikutuksista:

OP laskee ennustettaan Suomen talouskasvusta: Talousnäkymien epävarmuus poikkeuksellista

Koronavirus leikkasi Suomen talouskasvuennustetta – mitä talouden hiipuminen tarkoittaa sinulle?

Koronavirus koettelee osakemarkkinoita ympäri maailman – miten piensijoittajan pitäisi reagoida tilanteeseen?

Blogi: Viruspelko räjähti markkinoilla

Korona-virus iski lomakohteeseen – voinko peruuttaa matkan ja saada korvauksia?