Koronaviruksen leviäminen Eurooppaan räjäytti sijoitusmarkkinoiden viruspelon kuluvan viikon maanantaina. Osakemarkkinoilla on nähty voimakasta laskua. Korot ovat vastaavasti painuneet uusiin pohjalukemiin turvasatamakysynnän voimistumisen vuoksi. Lopullista taudin kulkua ei kukaan tiedä tässä vaiheessa, mutta tätä vauhtia sijoitusmarkkinoilla hinnoitellaan kohta heikointa skenaariota.

Teksti Patrik Moring, strategi ja salkunhoitaja OP Varainhoidossa @PatrikMoring
Julkaistu 26.2.2020

Sijoitusmarkkinoiden epävarmuus on jälleen kasvanut, kun koronaviruksen leviäminen on jatkunut ja Italiaan on muodostunut uusi keskittymä. Kiinan ulkopuolella myös Etelä-Koreassa tautitapaukset ovat jatkaneet nopeutuvaa leviämistään. Edelleenkään kyse ei WHO:n mukaan ole pandemiasta, mutta taloudelliset toimijat ovat siitä huolimatta reagoineet tilanteeseen voimakkaasti. Kaupunkien, tuotantolaitosten, koulujen jne. sulkemisella on taloudellisia vaikutuksia, joiden suuruudesta kenelläkään ei tässä vaiheessa ole tietoa. Perusoletuksemme on, että kehityskulku on aiempien virusepidemioiden tapaan ohimenevä, mutta riski huonommasta kehityksestä on kasvanut. Tämä on juurikin se, mitä markkinoilla nyt hinnoitellaan. Mielestämme sijoitusmarkkinoiden reaktioista ei voi lukea todennäköisyyksiä epidemian kestolle tai talousvaikutusten suuruudelle, vaan nyt kyse on riskienhallinnasta, eli varautumisesta heikoimman skenaarion toteutumiselle.

Mikäli virusepidemia saadaan hallintaan lähikuukausien aikana, taloudelliset menetykset jäävät lyhytaikaisiksi. Tällöin markkinoiden hinnoittelu palaa normaaliksi verraten nopeasti. Mikäli tauti osoittautuu vaikeammaksi saada hallintaan, ja se pääsee leviämään hyvin laajalle, on tilanne sijoittajan kannalta vaikeampi. Tämän tyyppisissä tilanteissa vaarana on negatiivinen kierre, jossa tuotantomenetykset johtavat irtisanomisiin, kuluttajien luottamuksen rapautumiseen ja sitä kautta kokonaiskysynnän alentumiseen. Tämä on potentiaalisesti vaikea skenaario tilanteessa, jossa keskuspankkien korkopolitiikan liikkumaväli on kaventunut.

Toistaiseksi pelot koronaviruksen leviämisestä näkyvät sijoitusmarkkinoilla aivan perinteisin tavoin. Korkomarkkinoilla hermoilu ja odotukset epävarmuuden aiheuttamasta lisäelvytyksestä keskuspankkien toimesta, on näkynyt korkojen nopeana putoamisena uusiin ennätyksellisen mataliin pohjatasoihin.

Sijoitusmarkkinoiden kannalta lyhytaikaisia talousvaikutuksia tärkeämpää on se, että tälläkin kertaa epävarmuuksiin vastataan perinteisin keinoin eli elvyttämällä. Kiinan keskuspankki on työntänyt markkinoille massiivisen määrän likviditeettiä ja vastaavat keinot otetaan käyttöön myös länsimaisissa keskuspankeissa. Tämä tarkoittaa, että korot tulevat jatkossakin pysymään hyvin matalina, samalla kun kohdetta etsivää rahaa liikkuu markkinoilla ennätysmäärät. Tämä johtaa väistämättä osakkeiden ja vaihtoehtoisten sijoitusten kysynnän jatkumiseen ja johtanee siihen, että epävarmoissakaan tilanteissa kursseja ei saada alamäkeen kuin hetkellisesti.

OP Varainhoidossa olemme reagoineet tilanteeseen alentamalla salkkujen riskitasoa. Vaikka emme usko tilanteen kehittyvän lopulta pahimman mukaan on riskienhallinnallisista syistä perusteltua ottaa aikalisä ja tarkastella tilanteen kehittymistä. Olemme valmiudessa muuttamaan näkemystämme tilanteen vaatimalla tavalla tarvittaessa hyvinkin nopeasti. Sijoittajan on hyvä muistaa, että lopulta osakkeita tukevat tekijät ovat edelleen paikallaan. Matala korkotaso ajaa sijoitusvirtoja parempituottoisiin kohteisiin ja mikäli viruksen leviäminen hidastuu lähiviikkoina palaavat osakkeet takaisin aiemmalle uralleen hetkellisestä talousaktiviteettiin ja tuloksiin iskevästä kuopasta huolimatta.

Kirjoittaja Patrik Moring toimii OP Varainhoidossa strategina ja salkunhoitajana keskittyen pääosin osakesijoituksiin. Patrik on toiminut sijoitusten parissa vuodesta 2000 lähtien.