Sijoitusmarkkinoilla vanhat voittajat ovat kesän aikana palanneet johtajan paikalle. Kasvuosakkeet ovat kesän aikana olleet kovassa vedossa, dollari vahvistunut ja korot laskeneet. Joko kyse on kasvu-uskon lopahtamisesta, tai liiallisen yksimielisyyden aiheuttamasta positioiden purkamisista.

Teksti Patrik Moring, strategi ja salkunhoitaja OP Varainhoidossa @PatrikMoring
Julkaistu 8.7.2021

Ensimmäinen vuosipuolisko on nyt taputeltuna. Käänteet markkinoiden kehityksessä ovat olleet varsin rajuja. Alkuvuonna markkinoilla nähtiin erittäin vahvaa rotaatiota ns. reflaatiomaailmaan. Korot olivat nousussa ja sykliset- sekä arvotyylin osakkeet olivat nousukärjessä. Eurooppalaiset osakkeet olivat kovimmassa vedossa. Kesäkuun aikana tämä trendi kääntyi hyvin rajusti. Toki jo maaliskuun jälkeen kehitys on ollut tempoilevaa ja korot ovat olleet laskussa. Kesäkuussa vauhti lisääntyi kuitenkin huomattavasti. Näkemys korkojen noususta ja talouskasvun merkittävästä vahvistumisesta on ollut varsin selkeä konsensus, ja nyt tästä yksimielisestä näkemyksestä on otettu voittoja kotiin.

Osakemarkkinoiden osalta rotaation kääntyminen takaisin kasvuleiriin on auttanut indeksit jälleen uusiin kaikkien aikojen korkeimpiin lukemiin. Sen myötä huhtikuusta asti vallinnut tuottotauko on katkennut. Ensimmäistä vuosipuoliskoa tarkastellessa arvotyyli on edelleen selvästi kasvua edellä ja korot merkittävästi korkeammalla kuin vuoden vaihteessa. Ero on kuitenkin supistunut huomattavasti, kasvutyylin vedettyä vahvasti. Mikä nyt on muuttunut ja olisiko aika luopua arvosta ja syklisyydestä?

Alkuvuoden yksi kantavista teemoista on ollut inflaation kiihtyminen. Vaikka kaikilla oli tiedossa, että kevään ja kesän toteutuneet inflaatiolukemat ovat paljon totuttua korkeammalla, näyttivät luvut kuitenkin vaikuttavan markkinoiden hinnoitteluun. Vallalla on kuitenkin ollut ajatus inflaation väliaikaisuudesta. Näinhän keskuspankitkin meille sanovat, että inflaatiopaineet eivät tule olemaan pysyviä, ja mitäpä muuta ne voisivatkaan sanoa. Korkomarkkinoilla tämä mantra on nielty pureskelematta, mutta nyt vaikuttaa, että myös osakemarkkinat ovat päättäneet, että viimeistään syksyllä paineet tulevat poistumaan ja maailma palaa ennalleen.

Vanhat tutut deflatoriset voimat ovatkin edelleen olemassa. Väestön vanheneminen, globalisaatio, massiivinen velkaantuminen ja yksityisen sektorin deleverointi pitävät edelleen inflaatio-odotuksia kurissa. Nyt tilanne on kuitenkin muuttunut sen suhteen, että julkisen sektorin toimilla ollaan lisäämässä talouden kokonaiskysyntää, vaikka kasvu on jo tukevaa. Markkinoiden on edelleen vaikea uskoa inflaation pysyvyyteen, kun sellaista ilmiötä ei ole nähty sitten -70 luvun. Kuitenkin, mikäli julkisen sektorin kulutuksella on kasvuvaikutuksia ja, sillä saadaan aikaan pitkäkestoisia investointeja, on vaikea ajatella, että inflaatio ei päätyisi korkeammalle, kuin finanssikriisin ja pandemian välisenä aikana on nähty. Yhdysvalloissa tuotantokuilu on jo nyt positiivinen ja sen on ennustettu nousevan jopa 5-6% positiiviseksi. Tämä on enemmän kuin kertaakaan sitten -60 luvun lopun, jolloin inflaatio pääsi karkaamaan käsistä. Mikä estäisi tämän kierteen alkamisen nytkin?

Tässä yhteydessä on hyvä kuitenkin huomata, että tilanne Yhdysvalloissa ja Euroopassa näyttää varsin erilaiselta. Yhdysvalloissa hankkeet infrastruktuurin parantamiseksi sekä tulonjaon tasaamiseksi ovat merkittävässä roolissa kasvun pysyvyyden osalta. Euroopassa vastaavia hankkeita ei ole samassa mittakaavassa, vaikka kasvurahastolla onkin vaikutus investointeihin vuosiksi eteenpäin.

Sijoitusmarkkinoiden näkemys tilanteesta on siis toistaiseksi se, että inflaatio ei tule olemaan pysyvää. Toisin sanoen siis, markkinoilla ei myöskään uskota aiempaa trendivauhtia nopeampaan kasvuun. Odotus näyttää juuri nyt kallistuvan siihen suuntaan, että finanssikriisin jälkeinen aneemisen kasvun, ylisäästämisen ja deflatoristen voimien aika jatkuu edelleen. Tässä ympäristössä kasvuosakkeet jatkaisivat voittajina samalla, kun korkotaso jatkaisi matalaa mateluaan. Toisaalta, jos kasvun tukevoituminen osoittaa pysyvämpiä merkkejä ja inflaatiolukemat pysyttelevät hieman korkeampina kuin mihin on totuttu, on syklisillä markkina-alueilla ja toimialoilla edelleen paljon voitettavaa. Tässä tapauksessa myös korot palaavat nousuun, kunhan liiallista yksimielisyyttä on purkautunut riittävästi.

Henkilökohtaisesti minun on vaikea kuvitella, että massiivinen vuosia kestävä investointibuumi, jota julkisella rahalla tuetaan, ei johtaisi kasvun ja inflaation kiihtymiseen menetettyä vuosikymmentä korkeammalle tasolle. Tämä tarkoittaa tietenkin jossain vaiheessa keskuspankkituen vähenemistä, joka voi olla sijoitusmarkkinoille vaikea pala sulateltavaksi. Laadukkailla yhtiöillä, jotka pääsevät hyötymään kasvun tukevoitumisesta, on kuitenkin hyvät edellytykset kehittyä jatkossakin mainiosti. Eivätkä keskuspankit kovin nopeasti ja äkillisellä muutoksella pääse ulos tilanteesta, jonka ovat aiheuttaneet valtavalla elvytyksellään. Globaali velkalasti on siihen aivan liian suuri.

OP Varainhoidon salkuissa olemme myös varautuneet siihen, että kasvu jatkuu tukevana ja sen myötä korkotaso palaa nousu-uralle. Pidämme salkuissa kiinni syklisestä-/arvolatauksesta osakkeiden sisällä, koska näissä yhtiöissä ja tyyleissä on arvostuksellisesti vielä paljon kiinniotettavaa. Tätä tehdään sekä painottamalla Yhdysvaltain ulkopuolisia markkinoita ja valitsemalla syklisempiä ja matalammin arvostettuja toimialoja salkkuun. Lisäksi painotamme edelleen pieniä ja keskisuuria yhtiöitä. Olemme kuitenkin hieman vähentäneet näitä positioita ja lisänneet laadukkaiden yhtiöiden osuutta osakesijoituksista. Korkosalkuissa olemme vähentäneet salkkujen korkoriskiä, korkojen laskettua mielestämme tilapäisesti. Odotamme korkojen palaavan nousu-uralle loppuvuoden aikana.

Lisätietoja OP Varainhoidosta ja sen tuottamista markkinainformaatioista:

OP Varainhoito Oy (jäljempänä ”OP Varainhoito”) on OP Ryhmään kuuluva sijoituspalveluyritys, jonka toimintaa valvoo Finanssivalvonta. OP Varainhoito tarjoaa omaisuudenhoitopalveluita instituutioille ja muille yhteisöille sekä varakkaille yksityishenkilöille. OP Varainhoito voi toimia myös OP-Rahastojen salkunhoitajana. Tämä OP Varainhoidon laatima materiaali on yleistä markkinainformaatiota, joka ei täytä riippumattoman sijoitustutkimuksen edellytyksiä. OP Ryhmässä riippumatonta sijoitustutkimusta tuottaa OP Yrityspankki Oyj. Materiaali on tarkoitettu vain OP Varainhoidon asiakkaiden yksityiseen käyttöön ja sen kopioiminen, julkaiseminen tai levittäminen ilman OP Varainhoidon kirjallista lupaa ei ole sallittua. Esityksen perustuu julkisiin lähteisiin ja informaatioon, joita OP Varainhoito pitää luotettavana. Tämä ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta, että esitetyt tiedot eivät kaikilta osin olisi täydellisiä ja virheettömiä. OP Varainhoito tai sen palveluksessa oleva henkilökunta eivät vastaa esityksestä ja näiltä sivuilta saatavan muun informaation perusteella tehtyjen sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta tai muista vahingoista, joita esityksestä saadun informaation käytöstä mahdollisesti aiheutuu. Tätä esitystä ei tule pitää sijoitusneuvona, tarjouksena ostaa tai merkitä mitään arvopapereita, eikä kehotuksena yksittäisen sijoituksen toteuttamiseen.

Kirjoittaja Patrik Moring toimii OP Varainhoidossa strategina ja salkunhoitajana keskittyen pääosin osakesijoituksiin. Patrik on toiminut sijoitusten parissa vuodesta 2000 lähtien.