Energian hinta on ollut ennätyksellisen korkea, ja se on kurittanut erityisesti sähköllä lämpiäviä kiinteistöjä. Sähkön hinnan nousu on tuntunut myös kaukolämmöllä lämpiävien kiinteistöosakeyhtiöiden sähkölaskussa.

Porilaisen kiinteistöosakeyhtiön omistajat havahtuivat tähän, kun he alkoivat valmistella kiinteistön vesikatteen uudistusta. Ensin tarkoituksena oli varmistaa, että kattorakenteet mahdollistavat aurinkopaneelien asennuksen myöhemmin, mutta viime syksynä urakan alkaessa he päätyivätkin asentamaan aurinkopaneelit remontin yhteydessä.

– Päätöstä helpotti se, että sama urakoitsija pystyi tarjoamaan myös aurinkopaneelit, isännöitsijä Mikko Koskinen OP Koti Länsi-Suomesta kertoo.

– Ajattelimme omalta osaltamme tehdä jotain hyödyllistä ilmastonmuutoksen eteen. Aurinkopaneelit ovat tulevaisuutta, taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Timo Junnila lisää.

Timo Junnila ja Mikko Koskinen
Timo Junnila (vas.) ja Mikko Koskinen ovat tyytyväisiä siihen, miten sujuvasti aurinkopaneelien asennus sujui kattoremontin yhteydessä. Energiayhteisöjen mahdollistumisen myötä aurinkopaneelit tulevat varmasti yleistymään niin kiinteistö- kuin asunto-osakeyhtiöissä.

Taloyhtiön osakkaat muodostavat energiayhteisön

Vuoden 2021 alussa astui voimaan lakimuutos, joka mahdollistaa taloyhtiöiden omat energiayhteisöt. Se tarkoittaa, että asunto- ja kiinteistöosakeyhtiö voi perustaa oman energiayhteisön, joka on verrattavissa pientuottajaan.

Lainmuutoksen ansiosta taloyhtiön tuottama aurinkosähkö voidaan jakaa yhteisön jäsenille laskennallisesti.

– Ennen lainmuutosta kiinteistöyhtiöiden omaa sähköntuotantoa pystyi käyttämään vain kiinteistösähköön, eli taloyhtiön yleisiin tiloihin, kuten käytävien ja ulkotilojen valaistukseen sekä hisseihin. Nyt se sähköntuotanto, joka jää kiinteistösähköstä yli, voidaan jakaa taloyhtiöiden osakkaiden, eli energiayhteisön jäsenien hyödyksi, Motivan asiantuntija Milja Aarni selvittää.

Aurinkopaneeleilla tuotettu sähkö pystytään jyvittämään osakkaille esimerkiksi osakkeiden lukumäärän mukaan samassa suhteessa hoitovastikkeen kanssa. Omasta aurinkoenergiasta ei veloiteta sähkön siirtohintoja eikä veroja. Myöskään sähkömittareiden kytkentöihin ei tarvitsee tehdä muutoksia.

Omavaraiseksi aurinkosähkö ei taloyhtiötä tee, sillä talvella ei synny aurinkoenergiaa. Sen sijaan kesällä aurinkosähköä syntyy sitäkin enemmän, ja jos osakkaiden tarpeiden jälkeen energiaa jää yli, se voidaan myydä sähköyhtiölle.

­– Nyt jo suuri osa sähköyhtiöistä ostaa ylijäämäsähköä, ja usein ostohinta on sidottu pörssisähkön hintaan, Aarni kertoo.

Mahdollisuus omaan energiayhteisöön tulee Aarnin mukaan lisäämään taloyhtiöiden kiinnostusta aurinkopaneeleita kohtaan. Hänestä järjestelmä kannattaa mitoittaa niin, että ylijäämäsähköä syntyy ja sitä voidaan jakaa osakkaille. Suurempi järjestelmäkoko on suhteessa edullisempi kuin pieni.

Takaisinmaksuaika on noin 10 vuotta

Porin keskustassa sijaitseva kiinteistöosakeyhtiö on kuusikerroksinen kerrostalo, joka on rakennettu 1950-luvun lopulla. Siinä on ainoastaan toimisto- ja liikehuoneistoja. Omistajia sillä on kolme: MTK Satakunta, ProAgria Länsi-Suomi ja Suomen Metsäkeskus, joilla on toimitilat rakennuksessa. Loput liikehuoneista on vuokralla eri yrityksille ja järjestöille.  

Kiinteistön katolle asennettiin yhteensä 36 aurinkopaneelia, joiden teho on yhteensä 15 kW.

– Sähköntuotanto on maksimissaan kolminkertainen taloyhtiön omaan kulutukseen verrattuna. Loput sähköstä jaetaan kolmelle omistajalle, jotka muodostavat kiinteistön energiayhteisön. Jos sähköä jää vielä yli, myös vuokralaiset hyötyvät, Timo Junnila avaa.

Timo Junnila ja Mikko Koskinen

Investointi aurinkopaneelijärjestelmään kustansi kaikkiaan 24 000 euroa, ja järjestelmän takaisinmaksuajaksi on arvioitu 8–10 vuotta.

­– Sähkön hinta on tällä hetkellä korkeampi kuin laskelman tekohetkellä viime vuonna, joten takaisinmaksuaika saattaa olla lyhyempikin, Mikko Koskinen pohtii.

– Kun aurinkoenergiajärjestelmän eliniäksi lasketaan kaikkiaan 30–40 vuotta, sen tuottama energia takaisinmaksuajan jälkeen on todella edullista, Milja Aarni lisää.  

Kiinteistöyhtiön energiayhteisö on aloittamassa mahdollista yhteistyötä Porin Energian kanssa ylijäämäenergian siirtämisestä sen sähköverkkoon.

Kattoremontti on valmistunut helmikuun alussa ja aurinkopaneelit odottavat vielä kytkentöjä. Ensi kesä näyttää, paljonko sähköä paneelit kaikkiaan tuottavat.

– Ensimmäisen käyttövuoden jälkeen pystymme laskemaan tarkasti aurinkosähköjärjestelmän tuoton, Mikko Koskinen toteaa.

Energiaremontti on palvelu, joka on suunniteltu taloyhtiöiden ympäristövaikutusten ja samalla energiakustannusten pienentämiseen. Palvelun avulla modernisoidaan taloyhtiöiden kiinteistötekniikka ilmanvaihdosta lämmitykseen ja valaistukseen. OP toimii remonttien rahoittajana. Lue lisää.

Lue myös:

Maalämpö puolitti kerrostaloyhtiön energialaskun

Millaiseen taloon voi asentaa ilmalämpöpumpun?