Jos olet myymässä asuntoa, kannattaa ennen kauppaan ryhtymistä tarkistaa, että sinulla on varmasti voimassa oleva kotivakuutus, joka sisältää myös oikeusturvavakuutuksen.

– Jos asuntokaupasta syntyy riitatilanne, voidaan oikeusturvavakuutuksesta korvata asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja, jotka syntyvät lakimiesavun käyttämisestä. Tämä edellyttää kuitenkin, että oikeusturvavakuutus on voimassa kaupanteon hetkellä ja riidan alkaessa, sanoo Pohjola Vakuutuksen omaisuuden ja toiminnan vakuuttamisesta vastaava Business Lead Iiris Saranpää.

Pohjola Kotivakuutukseen sisältyy automaattisesti vastuuvakuutus ja oikeusturvavakuutus, ellei toisin ole sovittu vakuutuksen hankkimisen yhteydessä. Vaikka useimmiten asiakkaat valitsevat vakuutusyhtiön vakuutuspaketin sellaisenaan, saattaa olla tilanteita, että asiakas onkin ottanut pelkän kotivakuutuksen ilman lisävakuutuksia.

Jos oikeusturvavakuutus on riidan syntyessä ollut voimassa alle kaksi vuotta, tulee myös riidan perusteen ajoittua vakuutuksen voimassaoloaikaan. Asuntokaupassa riidan perusteena on kaupantekohetki.

Pulmatilanteessa kysy neuvoa vakuutusyhtiöltäsi

Jos asunnon myyjän ja ostajan välille syntyy kaupanteon jälkeen riitaa liittyen esimerkiksi asunnon kuntoon, kannattaa ottaa yhteyttä omaan vakuutusyhtiöön.

– Voimme silloin heti selvittää, voidaanko oikeusturvavakuutusta hyödyntää kyseisessä riitatilanteessa, Saranpää sanoo.

Pohjolan Oikeusturvakuutuksessa korvataan enintään 14 000 euroa kutakin vahinkoa kohden. Vakuutuksen omavastuu on 15 prosenttia aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista, kuitenkin vähintään 200 euroa. Jos riita saadaan soviteltua ilman oikeudenkäyntiä, korvataan sovittelusta koituvia kuluja enimmillään 7 000 euroa.

Oikeusturvavakuutus on voimassa kaikille samassa taloudessa vakinaisesti asuville henkilöille.

Asuntokaupoista ja remonteista syntyy tavallisimmin näkemyseroja

Nyt kun asuntokauppa käy vilkkaana ja koteja remontoidaan ahkerasti, on myös todennäköistä, että erilaiset riitatilanteet yleistyvät. Tavallisimmin asuntokaupoissa erimielisyyksiä syntyy asunnon kunnosta.

– Kaupan jälkeen saatetaan havaita kosteusvaurio, home- tai mikrobiongelmia, minkä vuoksi vaaditaan kauppahinnan alennusta tai kaupan purkua. Omakotitaloissa voi tulla esiin, että pihapiirin salaojat puuttuvat. Vanhoissa kerrostaloissa tulee esiin tilanteita, että asunnon pinta-ala on ilmoitettu suurempana kuin mitä se todellisuudessa on, Saranpää listaa esimerkkejä riitatilanteista.

Remonttien suhteen voi tilaajan eli asunnon omistajan ja remontin tehneen yrittäjän välille syntyä remontin laadusta näkemyseroja, minkä selvittelyyn voidaan tarvita asianajajaa.

Kotivakuutuksen oikeusturvavakuutus korvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja, jotka syntyvät lakimiesavun käyttämisestä yksityiselämään liittyvissä riita- ja rikosasioissa. Asuntokauppaan ja oman asunnon tai kesämökin remontointiin liittyvien riitojen lisäksi oikeusturvavakuutusta voidaan hyödyntää myös kiinteistön omistamiseen liittyvissä rajariidoissa tai vesijättömään lunastusriidoissa.

Mitä myyjän on hyvä muistaa?

– Moni ei tiedä, että asuntokaupan yhteydessä vanhan omistajan eli myyjän kotivakuutus lakkaa, kun omistusoikeus siirtyy kaupanteossa uudelle ostajalle. Niinpä kaupanteon jälkeen asunnon myyneen kannattaa heti päivittää vakuutuksensa uuteen asuntoonsa, jotta ne jatkuvat katkeamattomasti, Saranpää muistuttaa.

Mitä ostajan on hyvä tietää?

– Uuden omistajan puolestaan kannattaa ottaa hankkimaansa asuntoonsa kotivakuutus heti kaupanteon yhteydessä, eikä odottaa esimerkiksi siihen asti, kun muuttaa asuntoon tai asunnon hallintaoikeus siirtyy. Asunnon ostajan on hyvä tietää, ettei myyjän vakuutus korvaa asunnon vahinkoja enää kaupanteon jälkeen kuin korkeintaan 14 vuorokauden ajalta, Saranpää kertoo.

Jos olet ostamassa huoneistoa asunto-osakeyhtiöstä, on hyvä tarkistaa asunto-osakeyhtiön vastuunjako taloyhtiön ja osakkaiden välillä. Asunto-osakeyhtiölaissa määriteltyyn vastuunjakotaulukkoon on saatettu taloyhtiössä tehdä muutoksia ja vastuita siirtää enemmän osakkaille, mikä vaikuttaa myös kotivakuutukseen. Osakkaille siirretyt kunnossapitovastuut voivat olla hyvinkin merkittäviä, kuten rakenteita ja talotekniikkaa, jotka normaalisti kuuluvat taloyhtiön vastuulle. Vastuunjako kannattaa selvittää yhtiöjärjestyksestä ennen kaupantekoa ja huomioida mahdolliset laajennukset oman kotivakuutuksen huoneiston osien enimmäiskorvausmäärässä, Saranpää neuvoo.

Lue myös: 

Kännykkä kuntoon nopeasti ja matkatavarat turvaan – tämä kotivakuutuksesta kannattaa tietää

Onko oikeusturvavakuutuksesta aidosti hyötyä? 

Oikeusturvavakuutus apuna riitatilanteissa

Tutustu kotivakuutuksen vastuu- ja oikeusturvavakuutukseen