Kypsä muotoiluun? – Nappaa käyttöösi opit OP:n muotoilumatkasta

Muotoiluun panostavat yritykset pärjäävät tutkitusti keskimäärin muita paremmin ja tekevät parempaa tulosta. OP on ollut muotoilun hyödyntäjänä yksi kotimaisista edelläkävijöistä. OP:n muotoilumatka ja sen opit on nyt koottu yksiin kansiin.

Teksti Mari Kiirikki, Senior Designer, Concepts, OP Design @MariKiirikki
Julkaistu 10.3.2021

Tieto siitä, että muotoilua laajasti hyödyntävät yritykset pärjäävät keskimäärin muita paremmin ja tekevät parempaa tulosta, on herättänyt kasvavaa kiinnostusta muotoiluun ja asiakaskeskeisyyteen. Siksi opit OP:n muotoilumatkasta ovat olleet kysyttyjä sekä kotimaassa että kansainvälisesti jo vuosia. OP:n muotoilutiimin vastuuhenkilöt ovatkin kiertäneet seminaareissa ja tapahtumissa kertomassa, kuinka muotoilua on OP:lla hyödynnetty, kuinka koko organisaation muotoilukypsyyttä on kasvatettu, kuinka muotoilijat ja muotoilutyön tekeminen on organisoitu ja kuinka muotoiluun panostamisen tuloksia on mitattu. Kypsä muotoiluun? -kirja sisältää tiiviin teoriakatsauksen organisaatioiden muotoilukypsyydestä ja tarinan OP:n muotoilukypsyyden kehittymisestä. Lisäksi pureudutaan asiakasymmärryksen jalostamiseen ja summataan tähänastisesta matkasta OP:lle kertyneet opit.

Kypsä muotoiluun? -kirjan runkona toimii Danish Design Centren kehittämä, muotoilukypsyyttä kuvaava Design Ladder ‑malli. Portaita mallissa on neljä: mitä ylemmälle portaalle noustaan, sitä kokonaisvaltaisempaa on muotoilun hyödyntäminen organisaatiossa. Mallia ja sen käyttämistä muotoilukypsyyden arviointiin havainnollistetaan kirjassa OP:n muotoilumatkasta kertovilla esimerkeillä.

Muotoilu kuuluu kaikille, erityisesti liiketoimintajohtajille

Tutkitusti muotoilun menetelmien ja työkalujen käyttö sysää organisaatiossa käyntiin kokemuksellisen oppimisprosessin, joka tukee koko organisaatiokulttuurin kehittymistä asiakaskeskeisempään, yhteistyötä painottavampaan, riskejä sietävämpään ja oppivampaan suuntaan (suomennos tekijöiden, alkup. Elsbach & Stigliani 2018).

Danish Design Centren luoman Design Ladderin rinnalle on viime vuosina syntynyt uusia muotoilukypsyyden arviointiin soveltuvia malleja. Yksi näistä on InVisionin toteuttama Design Maturity Assessment (DMA). Sen viisiportainen malli tarkastelee muotoilukypsyyttä ihmisten, prosessien ja muotoilukyvykkyyksien kautta. Yhteistä erilaisille muotoilukypsyyden malleille on, että niissä toistuu sama syy-seuraus-yhteys: mitä kypsempää muotoilu on, sitä parempaa liiketoimintaa yritys tekee (lisää esim. Candi et al. 2010, McKinsey 2018). Yhteistä malleille on myös seuraava: mitä suuremmaksi osoittautuu organisaation muotoilukypsyys, sitä laajemmin muotoilua hyödynnetään erilaisissa työrooleissa.

Tutkimuksin on osoitettu, että muotoilu hyödyttää yrityksiä ja organisaatioita eniten, kun sitä hyödynnetään mahdollisimman monipuolisesti kaikilla tasoilla ja kaikissa toiminnoissa. Jotta tähän päästään, tarvitaan organisaatiossa yhtenäistä ja asiakaskeskeistä kulttuuria, joka ohjaa jokaisen yksilön, ei vain muotoilijoiden, työntekoa. Tällöin myöskään muotoilu ei ole koulutettujen muotoilijoiden yksinoikeus.

Keskeiset opit OP:n muotoilumatkasta ovat:

  • Muotoilukypsyyden kasvaessa liiketoimintahyödyt kasvavat
  • Muotoilukypsyys ei kasva muotoilijoiden määrää kasvattamalla. Kypsemmissä organisaatioissa muotoilu kuuluu kaikille, erityisesti liiketoimintajohtajille.
  • Muotoilukypsyyden kasvaessa myös asiakasymmärryksen tuottamisen kypsyyden tulee kasvaa.

Kiitos kaikille OP:n muotoilumatkassa mukana olleille, entisille ja nykyisille OP:n työntekijöille, teoksen toteuttamiseen kannustaneelle Ulla Jonesille sekä sinulle, muotoilukypsyydestä ja muotoilun hyödyntämisestä kiinnostuneelle! Toivomme, että Kypsä muotoiluun? -kirja herättää sinussa ideoita ja ajatuksia oman työskentely-ympäristösi muotoilukypsyyden arviointiin sekä oman tai tiimisi päivittäisen työn kehittämiseen.

Kypsä muotoiluun? -kirjan ovat kirjoittaneet Expert, Customer Value Creation Pia Hannukainen, Senior Designer, Concepts Mari Kiirikki, Competence Lead, Design Tuomas Manninen ja nykyisin Fiskars Groupilla Service Design Leadina työskentelevä Liisa Säkkinen.

Lataa Kypsä muotoiluun -kirja itsellesi

Lataa kirjan englanninkielinen versio: Stepping up design maturity 

Kirjoittaja Mari Kiirikki työskentelee Senior Designerina OP Design -yksikössä.