Suuressa organisaatiossa kehittämistyötä tekevä tuntee sen haasteet; tuskallisen hitaan etenemisvauhdin, jättimäiset projektit ja kustannukset, vanhentuneet järjestelmät ja niiden muodostaman teknologiavelan, kompleksit keskinäisriippuvuudet sekä siiloihin jakautuneet sisäiset sidosryhmät.  

Samaan aikaan toimintaympäristömme on kiihtyvässä muutoksessa, ja asiakkaiden odotukset tuotteille ja palveluille ovat yhä korkeammat.

Jatkuvan uudistumisen tarve on siten valtava – mikä siis neuvoksi? 

OP Ryhmän Arjen Talous -heimojohtaja Masa Peura kertoo.

Ketterän kehittämisen malliesimerkki   

Hiljattain lanseeratulle, OP Ryhmän toteuttamalle OP Tarkkaluotto -palvelulle myönnettiin kansainvälinen Celent Model Bank -palkinto, joka jakaa vuosittain tunnustuksia esimerkillisesti teknologiaa hyödyntäville uudistushankkeille. 

– OP Tarkkaluotto on moderni ja asiakastarpeisiin vastaava vakuudeton kulutusluotto. Sen joustava hinnoittelu sekä automatisoitu lainapäätös verkossa mahdollistavat nopean rahoituksen arjen suurempiin kertahankintoihin tai yllättävien tilanteiden tueksi, Peura kertoo. 

Uuden tuotteen lisäksi projektissa ainutlaatuista oli tapa, jolla se toteutettiin. Siinä missä perinteinen tapa kehittää uutta lähtee usein liikkeelle suurilla kehitystiimeillä tai ostamalla valmiita ratkaisuja ulkoisilta toimijoilta, OP Tarkkaluoton tapauksessa toimintamalli perustui vahvaan innovaatiokumppanuuteen.  

– Kehityksen kolmikantamme muodostivat oman tiimimme lisäksi OP Ryhmän innovaatioyksikkö OP Lab sekä ulkoinen kumppanimme, modulaarisia pankkijärjestelmiä tarjoava Tuum. Poikkeuksellisen toimiva yhteistyö näiden ydintoimijoiden välillä oli merkittävin mahdollistaja tämän modernin ratkaisun syntymisessä.

Moni hankkeessa toteutetuista valinnoista on vaatinut merkittävää rohkeutta päätöksenteossa. Asiakaskokemuksen parantaminen ohjasi kaikkia valintoja projektin eri vaiheissa, mikä johti täysin uudenlaisiin ratkaisuihin.   

– Pidimme tarkoituksellisesti toteuttavan tiimin pienenä ja ketteränä, ja kaikissa valinnoissa on pysähdytty pohtimaan sitä, mikä olisi asiakkaan kannalta merkityksellisintä. Uskalsimme tehdä moderneja valintoja niin kasvuyritysvaiheessa olevan teknologiakumppanin kuin arkkitehtuurinkin näkökulmista katsottuna, ja hyödynsimme myös tehokkaasti OP Labin osaamista nopeassa ja asiakaskeskeisessä kehittämisessä. Tiimimme uskalsi kyseenalaistaa vallitsevia käytänteitä ja pohtia, mitkä ratkaisut veisivät meitä aidosti parhaaseen lopputulokseen. 

OP Tarkkaluotto on paitsi tuonut mukanaan uuden, modernin lainatuotteen OP:n palveluvalikoimaan, myös luonut alustan uusien lainatuotteiden kehittämiselle tulevaisuudessa. 

– Uuden alustamme turvin olemme pystyneet luopumaan vanhoista järjestelmistä ja digitalisoimaan luottoprosessin alusta loppuun saakka. Lisäksi alusta mahdollistaa meille regulaation vaatimusten täyttämisen tiukassakin aikataulussa. Näin luomme pohjaa myös tulevaisuuden innovaatioille.  

Pankit vahvasti mukana kehityksessä 

Suurten yritysten kehittämisen haasteena on usein kehitystyön siiloutuminen, jolloin tieto liikkuu heikosti organisaation osien välillä. OP Tarkkaluoton kehitysprosessissa haettiin aktiivisesti näkemystä ryhmän asiakasrajapinnan ammattilaisilta, eli OP Ryhmän pankeilta. 

– Pankeissa OP Tarkkaluotto on ollut pitkään odotettu ja toivottu tuote. He ovat osallistuneet aktiivisesti tuotteen kehittämiseen, ja antaneet kehitystiimillemme runsaasti arvokasta palautetta, joka vei meidät useaan otteeseen takaisin piirustuspöydän ääreen. Pitkä pilottivaihe toimi erinomaisena ajanjaksona palvelun kokeilemiselle ja asiakaspalautteesta oppimiselle. Nyt voimmekin todeta, että lopputuloksena on erinomaisen hyvä ja toimiva tuote, Peura sanoo.

OP Tarkkaluotto on otettu hyvin vastaan asiakkaiden keskuudessa. Lisäksi toteuttavalle tiimille työn merkityksellisyys on saanut projektissa täysin uudet mittasuhteet.   

– Tämä projekti oli erinomainen esimerkki yhteistyön voimasta ja aidosti ketterästä kehittämisestä. Uskommekin vahvasti, että tämän uudistamisprojektin äärellä olemme oppineet paljon siitä, millaista kehittämisen tulisi olla tulevaisuuden organisaatiossa. Koko tiimin sitoutuneisuus on ollut ennennäkemätöntä, koska kaikki ovat kokeneet olevansa mukana tekemässä jotain todella merkityksellistä. Se näkyy projektin tuloksissa entistäkin parempana asiakas- ja työntekijäkokemuksena. 

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jolla on yli kaksi miljoonaa omistaja-asiakasta ja yli 13 000 työntekijää. Ryhmässämme työskentelee monien eri alojen osaajia finanssialan ammattilaisista, kovan luokan kehittäjistä ja ketteristä muutoksentekijöistä aina asiakaspalvelun ammattilaisiin. Katso avoimet työpaikat.

Lue myös:

Helpompaa asiointia: Yrittäjä voi jatkossa hoitaa lakisääteiset vakuutusasiansa taloudenhallinnan palvelussa 

Pankkipalveluiden tekoäly helpottaa ja sujuvoittaa asiointia