Kuluttajat ovat tottuneet siihen, että he voivat hoitaa pankki- ja vakuutusasioita ajasta tai paikasta riippumatta pankkien ja vakuutusyhtiöiden omissa digitaalisissa palveluissa. Suurelle osalle pankkien ja vakuutusyhtöiden asiakkaista digitaalisten palveluiden kehitys on ollut mieleistä, sillä se on helpottanut asioiden hoitamista. 

Finanssialalla avataan uusia mahdollisuuksia hoitaa asioita digitaalisesti, nyt myös muissa kuin pankkien tai vakuutusyhtöiden omissa palveluissa. Yksi esimerkki tästä on Netvisorin palkka- ja taloushallintopalvelun Netvisor Store. 

 – Netvisor Storessa on nyt mahdollista hankkia sähköisesti vahinkovakuutuksia ja lakisääteistä eläkevakuutusta, eli YEL- ja TyEL-vakuutuksia. Hankinnan yhteydessä asiakas ohjautuu Netvisorin palvelusta Pohjola Vakuutuksen palveluun, jossa lakisääteisten vakuutusten ostaminen tapahtuu. Palvelu on rakennettu niin, että kaikki finanssitoimialan lakisääteiset tietosuoja- ja tuntemistiedot tulevat hoidetuksi, ja toimimme Pohjola Vakuutuksen periaatteiden mukaan myös tässä palvelussa, kertoo digitaalisen liiketoiminnan ja markkinoinnin johtaja Marja Siren Pohjola vakuutuksesta.

Kyse on siitä, että finanssialan toimija tarjoaa palveluja siellä, missä asiakas jo muutenkin on.  

– Netvisor on talous-ja palkkahallintopalvelu, jolla on asiakkaina paljon suomalaisia pk-yrityksiä. Jos ajattelemme esimerkiksi aloittavaa yrittäjää, joka ottaa Netvisor -palvelun käyttöön, niin samassa yhteydessä kun hän hoitaa siellä asioitaan, hänellä on mahdollista hoitaa myös vakuutusasioitaan. Vakuutusten hoitaminen onnistuu samassa palvelussa ilman, että yrittäjän tarvitsisi mennä toiseen palveluun.  

Asiakkaalle kyse on etenkin ajansäästöstä ja helppoudesta, finanssialalle kyse on asiointitapojen muutoksesta, jossa ala haluaa olla mukana.  

Tulevaisuudessa asiointi helpottuu vielä enemmän 

Tulevaisuudessa pankki-ja vakuutuspalveluiden asiakas voi yhä useammin hoitaa asiansa valitsemassaan paikassa itsenäisesti. Siksi finanssitalojen pitää pystyä rakentamaan verkkoon käyttäjälähtöiset ja helposti käytettävät palvelut.  

– Kohdennetut palvelut ja itseostot tulevat jatkossa lisääntymään, eli asiakkaat asioivat itse digitaalisesti. Tätä pitää tukea digiavusteisuudella, eli sillä, että puhelimesta saa apua silloin kun sitä haluaa. Meidän pitää pystyä rakentamaan sellaiset digitaaliset palvelut, joissa asiakas pystyy suoriutumaan asioinnista tai ostamisesta itsenäisesti, mutta jos asioinnissa tarvitsee jotain apua, siihen pitää olla myös valmiudet, Siren sanoo. 

Netvisorin lakisääteisen vakuutuksen hankinnan lisäksi Netvisorissa on voinut jo aiemmin hakea yritykselle käyttöpääoman rahoitusta OP Laskulaina -palvelulla.  

Muita esimerkkejä pankki- ja vakuutusalan palveluiden viemisestä asiakkaiden käyttämiin asiointipisteisiiin ovat esimerkiksi erilaiset rahoitusratkaisut, joita kauppiaat tai yritykset ovat voineet tarjota asiakkaille yhteistyössä OP Yrityspankin kanssa. 

Alustatalous vaikuttaa pankki- ja vakuutusasiointiin  

Finanssialaan on kohdistunut viime vuosikymmeninä suuria muutoksia ja ala muuttuu yhä.  

Asiakaskäyttäytyminen on yksi niistä asioista, jotka muuttavat alan toimintaa. Nykyisin eri toimialoilla asiakaskokemuksessa korostuvat kitkattomuus ja henkilökohtaisuus, ja tämä pätee myös finanssialan palveluihin. Lisäksi esimerkiksi koronapandemia vauhditti digitaalisiin kanaviin siirtymistä.  

Digitaalisessa maailmassa kitkattomalla ja henkilökohtaisella palvelulla tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että asiakas pääsee haluamiinsa palveluihin siellä, missä hän arjessaan muutenkin on. Tässä on kyse sulautetuista finanssipalveluista (embedded finance), josta esimerkkinä on Netvisor –palvelu, jossa asiakas voi hoitaa pankki- ja vakuutusasioita ajasta tai paikasta riippumatta.

Muita tekijöitä, jotka muuttavat finanssialaa, ovat muun muassa kiristyvä sääntely. Viranomaisten asettamat säännöt ja sääntely lisäävät vaatimuksia finanssialan toimijoille. Siksi esimerkiksi pienet pankin yhdistyvät suuremmiksi kokonaisuuksiksi, jotta ne selviäisivät kasvavista vaatimuksista. Lisäksi Suomessa esimerkiksi syntyvyyden lasku ja maan sisäinen muuttoliike, jotka muuttavat merkittävästi väestörakennetta ja siten asiakkaiden palvelutarpeita. Teknologian kehitys, kuten tekoäly ja automaatio tuovat myös uusia mahdollisuuksia finanssialan asiakkaille.  

Tiedätkö, mitkä ovat yrityksellesi pakolliset työntekijän vakuutukset? Lue lisää.

Lue myös:

Yrittäjä, näin voit säästää rahaa – ”säästöt tulevat aina pitkällä aikavälillä”

Kivijalkayrityksen maksutavat: Kortilla vai käteisellä – vai kenties mobiilisti?

Insinööristä yrittäjäksi – kun taantuma hiekoitti urapolun, Kristian päätti kokeilla jotain ihan muuta