Moni yrittäjä pohtii parhaillaan, miten yritys voisi säästää rahaa. Kajaanin Tilitaito Oy:n toimitusjohtaja ja osakas Akseli Leppänen listaa konkreettiset vinkit, miten tunnistaa sellaiset kulut, joista yritys voi nipistää.

Leppänen kehottaa perkaamaan yrityksen kulut läpi yhdessä kirjanpitäjän kanssa. Kulujen läpikäyminen kannattaa tehdä viimeistään tilinpäätöksen yhteydessä.

Irtisanomiset ja lomautukset ovat yritykselle se viimeinen tapa säästää rahaa, koska yrityksen tuottavuus on sidoksissa henkilöstömäärään. Ennen tätä viimeistä säästökeinoa kannattaa lukea alta Leppäsen vinkit säästökohteiden tunnistamiseen.

Leppänen korostaa ennakoinnin ja suunnittelun merkitystä säästämisessä ja yrityksen taloudenhallinnassa.

– En usko lyhyen aikavälin säästöihin. Säästöt tulevat aina pitkällä aikavälillä.

Miten yrityksen taloutta kannattaa seurata? Tutustu asiantuntijoidemme vinkkeihin ja hyödynnä työkalujamme.

Henkilöstön hyvinvointi lisää tuottavuutta

Kuten sanottua, työntekijöiden irtisanominen on se viimeinen keino säästää rahaa, sillä liikevaihto ei voi kasvaa henkilöstön määrää pienentämällä.

Yrityksen toimipaikka vaikuttaa palkkakustannuksiin. Pääkaupungissa palkat ovat korkeammat. Jos työtä pystyy tekemään myös etänä, voi olla järkevää palkata tekijöitä maakunnasta. Ulkoisen työvoiman käyttäminen säästää palkkakustannuksista.

Työntekijöiden osaamisen paras mahdollinen hyödyntäminen säästää rahaa. Tällöin jokainen pääsee tekemään sitä, jonka parhaiten osaa.

Henkilöstön hyvinvointiin panostaminen vaikuttaa työntekijän tuottavuuteen, tähän kannattaa panostaa. Toiseen asiaan investoiminen voi tuoda säästöjä jossakin toisessa asiassa. Esimerkiksi liikuntaetu saattaa maksaa itsensä takaisin säästöinä työterveyshuollon kustannuksissa.

Hyvät henkilöstöedut puolestaan voivat säästää rekrytointikustannuksista, jolloin henkilöstöllä ei tule tarvetta vaihtaa työpaikkaa. Työterveyshuollon kustannuksia kannattaa seurata. Jos sairauspoissaoloja on paljon, näiden syitä on syytä pohtia.

Yrittäjän palkka

Yrittäjä voi optimoida oman palkanmaksunsa siten, että nostaa itselleen palkkaa noin 30 000–40 000 euroa vuodessa, jolloin palkan veroprosentti jää maltilliseksi. Loput palkasta yrittäjän kannattaa nostaa osinkoina, jonka verotus on yrittäjän kannalta armollisempi. Tämä on tietysti mahdollista vain silloin, kun yritys tekee voittoa.

Yrityksen rahoitus

Rahoituksiin liittyy aina myös kuluja. Lainanhoitomaksuja voi kilpailuttaa tai pohtia, olisiko jokin toinen rahoitusmuoto järkevämpi ja edullisempi.

Limiittitili sopii sellaiselle yritykselle, jolle syntyy kuluja ennen kuin yritys lähettää tehdystä työstä laskun. Tällöin yritys maksaa lainasta vain silloin, kun sitä käytetään.

Tämä on hyvä ratkaisu myös silloin, yritystoiminta on sesonkipainotteista, ja yritys joutuu sitoa pääomia varastoon lyhyeksi ajaksi. Sesonkiyrittäjän kannattaa hakea lyhennysvapaata hiljaisille kuukausille.

Laskurahoitus on hyvä ratkaisu silloin, kun on yhteistyökumppaneita, joilla on pitkät maksuajat. Tällöin yrityksen ei tarvitse ottaa lainaa, johon sitoa pääomaa.

Työvälineet

Työvälineistä ei kannata säästää. Toimivat, laadukkaat ja tarkoituksenmukaiset työvälineet säästävät aikaa, jolloin tämä aika vapautuu tuottavan työn tekemiseen.

Ergonomiasta ei myöskään kannata tinkiä, mutta sen sijaan voi pohtia täytyykö yrityksessä olla kaikista kalleimmat toimistokalusteet, vai voisiko edullisempi tai käytetty ratkaisu ajaa saman asian.

Kannattavuuden syvällinen tarkastelu

Tiukassa taloustilanteessa on uskallettava katsoa totuutta syvälle silmiin. Asiakkuudet kannattaa käydä kriittisellä kammalla läpi ja arvioida rehellisesti niiden kannattavuus. Jos jotakin asiakkuutta on hoidettu tietyllä tavalla, se ei tarkoita sitä, että se olisi tuottavaa. Taloushallinon työkalujen ansiosta tällaisten asioiden tarkastelu on nykyään helppoa.

Kilpailuta sopimukset ja tarkista päällekkäisyydet

Yrityksillä on paljon erilaisia sopimuksia, joita kannattaa aika ajoin tarkastella, ovatko kaikki palvelut ja sopimukset edelleen tarpeellisia. Pienistä puroista kertyy pitkällä aikavälillä isot säästöt.

Ovatko esimerkiksi kaikki olemassa olevat jäsenmaksulliset palvelut edelleen tarpeellisia? Joidenkin jäsenyyksien mukana tulee etuuksia kuten vakuutus- tai lakipalveluita, näiden palveluiden päällekkäisyydet on hyvä käydä läpi.

Taloushallinnon ja pankin palveluissa saattaa myös olla päällekkäisyyksiä – sähköisen taloushallintajärjestelmän mukana tulee usein sähköisen laskutuksen palvelu, jolloin pankin vastaavaa palvelua ei enää tarvita.

Säännöllinen sopimusten kilpailuttaminen tuo vuositasolla mukavasti säästöjä. Kilpailutettavia sopimuksia ovat: puhelinliittymät, netti, siivous, jätehuolto, sähkö, vakuutukset ja pankkipalvelut. Myös erilaisten lisenssien, ohjelmistojen, tallennustilojen ja pilvipalveluiden tarve kannatta käydä läpi, ja syynätä näiden mahdolliset päällekkäisyydet.

Vakuutuslaskuun ei kannata suhtautua pelkkänä kuluna, vaan miettiä minkälaista turvaa se tuo yritystoimintaan.

Toimitilojen tarpeen arviointi

Hybridityön yleistyttyä toimitilojen käyttöaste on muuttunut. Toimitiloihin liittyvää rahan säästöä miettiessä Leppänen heittää muutaman kysymyksen, joita kannattaa pohtia:

Vastaako toimitilojen koko todellista tarvetta? Voisiko työtä tehdä etänä? Mikä on toimitilojen sijainnin merkitys? Tuoko sijainti lisäarvoa yritykselle tai työntekijälle?

Jos yrityksessä ei ole vielä käytössä sähköistä kirjanpitojärjestelmä, siihen kannattaa panostaa, sillä se säästää ajan lisäksi varastotilojen tarvetta asiakirjojen säilytystä varten, Leppänen neuvoo.

Markkinointi ja mainonta

Leppänen ei kannusta säästämään markkinoinnista. Sen sijaan voi pohtia, mitä ja missä markkinoi, jolloin markkinoinnista saa mahdollisimman tehokasta. Markkinointi voi olla viisasta ulkoistaa alan ammattilaisille, jolloin lopputulos on varmemmin halutun kaltainen ja markkinointiin laitetut eurot maksavat itsensä takaisin.

Miten yrityksen toimintaa ja budjettia kannattaa suunnitella? Miten yrityksen taloutta kannattaa seurata? Tutustu asiantuntijoidemme vinkkeihin ja hyödynnä työkalujamme.

Lue myös:

Milloin kannattaa vaihtaa toiminimestä osakeyhtiöksi? Lue asiantuntijoiden neuvot

Yrityksen nimeäminen – näiden vinkkien avulla onnistut