Pohjolan Osuuspankin lakipalveluiden asiakkuusjohtaja Riikka Koch oli tovi sitten hankalassa tilanteessa toimittaessaan perunkirjoitusta. Vainajan oli nimittäin ollut useamman kerran naimisissa.

– Lesken lisäksi paikalla oli vainajan kolme aiempaa leskeä, Koch sanoo.

Kaikki olivat tulleet paikalle esittämään vaatimuksia edesmenneen omaisuudesta avio-oikeutensa perusteella. Tämä oli mahdollista siksi, ettei avioliitojen päättyessä ollut toimitettu ositusta.

Mikä on ositus?

Ositus on toimitus, jolla avioliitossa eläneiden puolisoiden aviovarallisuussuhde saadaan liiton päättyessä lakkaamaan. Se tehdään avioliiton päättyessä, päättyi avioliitto sitten eroon tai kuolemaan.

Avio-oikeus tarkoittaa sitä, että jos avio-oikeuden poissulkevaa avioehtoa ei ole tehty, liiton päättyessä kummallakin puolisolla on oikeus saada arvomäärältään puolet yhteenlasketun avio-oikeuden alaisesta nettovarallisuudesta.

Jos toisen puolison omaisuus on 40 000 euroa ja toisen 100 000 euroa, avioliiton päättyessä varallisuus jaetaan tasan.

Aviovarallisuussuhde, jota avio-oikeus kuvastaa, syntyy automaattisesti, kun avioliitto solmitaan.

Avio-oikeuden alaista nettovarallisuutta on käytännössä kaikki puolisoiden varallisuus lukuun ottamatta esimerkiksi testamenttina tai lahjana saatua omaisuutta, joiden kohdalla on erikseen kirjattu, että ne eivät sisälly avio-oikeuteen.

– Jos toisen puolison omaisuus on 40 000 euroa ja toisen 100 000 euroa, avioliiton päättyessä varallisuus jaetaan tasan niin, että molemmille tulee 70 000 euron edestä varallisuutta. Suuremman varallisuuden haltija saa päättää, missä muodossa tasinkonsa suorittaa.

Ositus pitää hoitaa oma-aloitteisesti

Avio-oikeus syntyy automaattisesti, mutta se ei pääty avioliiton päättyessä, jos ositus jää tekemättä.

Ositusta ei ole pakko tehdä, vaan asia täytyy hoitaa oma-aloitteisesti. Koska tietämys osituksesta on Kochin mukana heikkoa, voi syntyä haastavia tilanteita.

On täysin mahdollista, että jos ositusta ei ole tehty ja toinen avioliiton osapuolista tajuaa asian vaikkapa 20 vuoden päästä, hän voi vaatia osuuttaan entisen puolison omaisuudesta avio-oikeuden perusteella.

Mitä pidempi aika avioliiton päättymisestä on, sitä hankalampaa on laskeskella, mikä on vielä avio-oikeuden alaista omaisuutta ja mikä ei.

Tällaisia tilanteita tulee eteen etenkin perunkirjoituksen yhteydessä, joissa paikalla voi olla osituksen toimittamatta jättämisen takia iso liuta entisiä puolisoita tai heidän oikeudenomistajiaan.

– Suosittelisin, että avioliiton päättyessä syystä tai toisesta ihmiset olisivat suhteellisen ripeästi yhteydessä perheoikeusjuristiin, jonka avulla ositus voidaan hoitaa ja jolta saa apua ositukseen liittyvissä verotuksellisissa asioissa. Mitä pidempi aika avioliiton päättymisestä on, sitä hankalampaa on laskeskella, mikä on vielä avio-oikeuden alaista omaisuutta ja mikä ei.

Jos erosta tosiaan on kulunut pitkän aikaa, mitä sitten pitäisi tehdä – miten juristi määrittelee vuosien takaisen omaisuuden?

– Vaikka tasinkolaskelmaa ei vuosien tai vuosikymmenten jälkeen pystyttäisi tai haluttaisi tehdä, voitaisiin tehdä määrämuodot täyttävä ositussopimus, jossa todetaan, että omaisuus on tosiasiallisesti aikanaan jaettu, eikä kummallakaan ole sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen avio-oikeutta tai siihen liittyviä vaateita toisiltaan.

Avioehto selkeyttää erotilanteita

Rakkauden huumassa voi tuntua haljulta pähkäillä raha-asioita, mutta Koch suosittele silti pohtimaan, kannattaisiko pariskunnan tehdä avioehto.

Sillä voi määritellä, mikä osa kummankin omaisuudesta kuuluu avio-oikeuden piiriin. Avioehtoon voi myös halutessaan kirjata, että esimerkiksi erotilanteessa puolisolla ei ole avio-oikeutta mihinkään toisen varallisuuteen ja että kuolemantapauksessa avio-oikeus on täysimääräinen.

– Mielestäni avioehto usein selkeyttää tilannetta etenkin nykyään, kun on paljon uusperheitä ja ihmisiä, jotka ovat olleet naimisissa jo monta kertaa, Koch toteaa.

Tarvitsetko apua elämänmuutoksen kynnyksellä? Ota yhteyttä omaan osuuspankkiisi, jossa laaditaan yhdessä tilanteesi sopivat asiakirjat. Toimeksiannosta veloitetaan palveluhinnaston mukainen palkkio, jonka maksamiseen käytetään kertyneitä OP-bonuksia.

Lue myös:

Parista sadasta kymmeniin tuhansiin – paljonko avioerosta tulee kuluja?

”Se oli taloudellisesti elämäni turhin virhe” – Avioehdon puuttuminen söi eron hetkellä suuren osan Noora Westerlundin säästöistä

Jäänkö yksin lainojen kanssa? Avioero on kriisi myös taloudelle