Tapaturmasta on kyse silloin, kun jokin ulkoinen tekijä aiheuttaa äkillisen ja odottamattoman tapahtuman, josta aiheutuu henkilölle ruumiinvamma. Ulkoinen tekijä voi olla esimerkiksi käteen osuva terävä esine tai päälle kaatuva esine.

Tapaturman voi aiheuttaa myös liukas tie tai kuoppa kulkureitillä. Tapaturmia ovat esimerkiksi liukastumisesta tai kaatumisesta aiheutuvat luunmurtumat, repeämät, revähdykset tai haavat. Kaatumisissa ulkoinen tekijä on esimerkiksi kova maa tai pinta, jolle kaadutaan.

– Tapaturman määritelmä on vakuutusalalla ja vakuutusehdoissa vakiintunut käsite, joka on määritelty myös työtapaturma- ja ammattitautilaissa. Maailman terveysjärjestön WHO:n ICD-10 tautiluokituksessa on myös maininta ulkoisesta tekijästä aiheutuvasta tapaturmasta, sanoo Pohjola Vakuutuksen henkilövakuuttamisen tuoteasiantuntija Riku Virtanen.

– Olennainen ero tapaturman ja äkillisen kivun välillä on, että tapaturman aiheuttaa jokin ulkoinen tekijä, kun taas äkillinen kipu ilman ulkoista tekijää on luonteeltaan sisäsyntyistä, Virtanen vertailee.

Äkillisyydellä tarkoitetaan lähes silmän räpäyksessä sattuvaa tapahtumaa, eli tapaturmana ei korvata esimerkiksi vähitellen kehittyviä rasitusvammoja.

Tapaturmavakuutuksesta korvataan ainoastaan kyseisestä tapaturmasta aiheutuneet vammat. Jos tapaturman seurauksena esimerkiksi jo olemassa oleva nivelrikko alkaa oireilla, ei nivelrikon hoitoja korvata, koska kyseessä on jo olemassa ollut sairaus, joka ei johtunut tapaturmasta.

Takareisi revähtää juostessa, korvataanko?

Heität palloa tai kurotat ylös ja tunnet kipua selässä, tai teet juostessa kiihdytyksen, mikä aiheuttaa revähdyksen takareidessä. Esimerkeissä on kyse äkillisestä voimanponnistuksesta, joka voi aiheuttaa venähdyksen tai revähdyksen. 

Tapaturmavakuutuksista voimanponnistuksien aiheuttamia vammoja korvataan aina rajatusti. Kuitenkin valikoiduissa vakuutuksissa korvataan omasta voimanponnistuksesta aiheutuva vamma, vaikka vamman syntymiseen ei liitykään ulkoista tekijää. 

– Esimerkiksi voimanponnistuksesta aiheutuva vamma korvataan silloin, jos Pohjola Vakuutuksen Terveysvakuutukseen on otettu lisänä urheilijan turvat korvaamaan harrastamassasi kilpaurheilussa tai riskialttiissa lajissa aiheutuvia vammojen hoitokuluja, Virtanen sanoo.

Mitä vakuutus korvaa tapaturmissa

Vahingon sattuessa tapaturmavakuutuksesta korvataan muun muassa tapaturmasta aiheutuvia lääkärikäyntejä, lääkkeitä, tutkimuksia ja leikkauksia.

Kun valitsee tapaturmavakuutusta, kannattaa perehtyä huolellisesti vakuutukseen ja sen sisältämiin turviin sekä ehtoihin ja arvioida, millainen vakuutus sopii omaan elämäntilanteeseen ja tarpeisiin.

– Suosittelemme asiakkaille lähtökohtaisesti kattavampaa, myös sairauksia korvaavaa vakuutusta, jolla asiakas saa parempaa kokonaisturvaa itselleen esimerkiksi edellä mainittuihin nivelrikko- ja voimanponnistusvammoihin sekä hitaasti syntyviin sairauksiin ja vaivoihin, Virtanen sanoo.

Terveyden turvaamista ei kannata viivytellä. Kun hankit Pohjola Terveysvakuutuksen ollessasi vielä terve, myöhemmät sairastelut tai tapaturmat eivät vaikuta vakuutuksesi kattavuuteen.

Lue lisää Pohjola Terveysvakuutuksen sisältämästä sairausvakuutuksesta ja tapaturmavakuutuksesta.

Lue lisää vapaa-ajan tapaturmavakuutuksesta työntekijöille.

Lue myös:

Nyt on liukasta! Voiko ihminen opetella kaatumaan oikein?

Tapaturman jälkeen nopeasti työkuntoon