OP Ryhmän Market Intelligencen johtaja Toni Honkaniemi arvioi, että kaikkien finanssialan toimijoiden on tärkeää varautua kilpailun kiristymiseen ja varmistaa oman toimintansa tehokkuus ja laadukkuus.

Maksupalveluja tarjoavan Klarnan tapaiset haastajat sekä Googlen, Applen tai Amazonin kaltaiset globaalit teknologiajätit ovat jo murtautuneet finanssimarkkinoille tarjoamalla uudenlaisia palveluinnovaatioita kyseenalaistamalla perinteiset pankkipalvelut.

Rajat ylittävän kilpailun määrä lisääntyy myös sääntelyn seurauksena, kun EU:n tavoitteena on lisätä kilpailua ja vahvistaa sisämarkkinoita. Euroopan komission Digital Finance- ja Open Finance -hankkeet ovat tästä konkreettisia esimerkkejä.

– OP:n kaltaisten perinteisten pankkien vahvuuksia ovat pitkät asiakassuhteet, joilla ne ovat vakiinnuttaneet oman asemansa markkinoilla. Suomalaiset ovat edelleen lojaaleja pankkisuhteissaan. Tutkimusten valossa vaihtoaikeet eivät ole kasvussa. Kotimaisuutta ja luotettavuutta arvostetaan edelleen, Honkaniemi sanoo.

Jokainen päivä on liiketoiminnan strategian stressitesti

Vaikka OP:lla on takanaan jo lähes 120 vuotta yhteistä matkaa asiakkaidensa kanssa johtavana finanssi- ja vakuutusryhmänä Suomessa, ei historian menestykseen voi kuitenkaan tuudittautua.

– Meidän on vastattava monimuotoistuvaan kilpailuun ja ansaittava asemamme markkinoilla joka päivä. Strategiamme on olla jatkossakin asiakkaille ykköspankki ja -vakuutusyhtiö. On osattava ennakoida toimialan kehitystä ja reagoitava ajoissa myös kilpailukentässä tapahtuviin muutoksiin, Honkaniemi sanoo.

Hän mainitsee esimerkkinä Ruotsin asuntolainamarkkinoille ripeästi nousseet uudet fintechit, joiden digitaaliset palvelut muuttavat jo markkinoita. Vielä muutama vuosi sitten Euroopan rahoitusmarkkinoille ennakoitiin aasialaisten digitaalisten finanssipalveluiden invaasiota, mutta uudet haastajat saattavatkin löytyä omilta lähi- tai sisämarkkinoilta.

Kumppanoituminen tuo uusia mahdollisuuksia

Lisääntyvä kilpailu haastaa finanssialan perinteiset toimijat mutta tarjoaa samalla myös uusia mahdollisuuksia kasvuun, parempaan asiakaskokemukseen ja uuteen liiketoimintaan.

Kansainvälistyvässä kilpailuympäristössä kumppanoitumisen merkitys lisääntyy. Kaikkea ei kannata tehdä yksin.

– Uskon, että kansainvälistyvässä kilpailuympäristössä kumppanoitumisen merkitys vain lisääntyy. Kaikkea ei kannata tehdä yksin. Kumppanoitumisen strateginen merkitys korostuu valinnoissa, mitä tehdään jatkossa itse ja mitä kyvykkyyttä hankitaan talon ulkopuolelta, Honkaniemi sanoo.

Finanssialan kilpailun kansainvälistyessä on tärkeää, että jokaisella maalla säilyy myös kansallinen, toimiva pankkisektori, mikä on kriittistä koko yhteiskunnan huoltovarmuuden kannalta.

– Vakaa, elinvoimainen pankkisektori on sekä huoltovarmuuden että kansallisen identiteetin kannalta tärkeä tekijä myös Euroopan maille.

Ratkaisukeskeinen tuotekehitys luo lisäarvoa

Teknologia ja data heijastuvat vahvasti myös finanssialan pelikentälle. Finanssialan digitalisoituminen yhdessä koronakriisin kanssa on kiihdyttänyt asiakaskäyttäytymisen muutosta entisestään. Ykköspankkinsa rinnalla asiakkaat käyttävät paljon myös muita finanssipalveluita, mikä sirpaloittaa asiakaskenttää. Asiakassuhteen ylläpitäminen, sitouttaminen ja lujittaminen vaativat kykyä tunnistaa, millaisia palveluja asiakkaat tulevaisuudessa arvostavat.

– Olemme tottuneet siihen, että voimme käyttää myös suurta osaa finanssipalveluita ajasta ja paikasta riippumatta. Lisäksi vastuullisuutta ja ilmastonmuutoksen hillintää korostavat arvot ovat nousussa. Nämä arvostukset heijastuvat myös finanssi- ja vakuutusalan tuotekehitykseen, Honkaniemi sanoo.

Honkaniemen mukaan maksamisessa, kulutusrahoituksessa, varallisuudenhoidossa sekä taloudenhallinnan palveluissa tapahtuu tällä hetkellä paljon. Toisaalta palveluiden digitalisoitumiseen liittyy vahvasti nykyisten tuote- ja palvelurajojen haastaminen.

– Niinpä onkin tärkeää katsoa uusia palveluita myös laajemmassa kontekstissa ja miettiä, mitä kuluttajan tai yrityksen ongelmaa uudella palvelulla pyritään ratkaisemaan. Yhtä olennaista on myös arvioida, tehdäänkö tämä ylivertaisen helposti tai edullisesti suhteessa nykyisiin palveluihin, Honkaniemi pohtii.

Reilu datatalous on hyvin säänneltyä ja vastuullista

Finanssiala ry:n johtava asiantuntija Inkeri Tolvanen arvioi, että EU:n komission digitaalisen rahoituksen strategia ja vähittäismaksustrategia tulevat edistämään EU:n sisämarkkinoiden finanssialan kilpailua ja vahvistamaan EU:n asemaa kilpailussa globaaleilla finanssimarkkinoilla idän ja lännen haastajia vastaan.

Arvokas data tulisi avata reilusti ja tasapuolisesti kaikkien toimijoiden käyttöön, kuluttajan luvalla.

Esimerkkejä EU:n kilpailukykyä parantavista palveluista ovat pikamaksaminen maksamisen uutena normina tai tunnistautumisen mahdollistaminen rajan yli yksityisiin ja julkisiin palveluihin jäsenvaltioissa.

– Komission digitaalisen rahoituksen strategian tavoitteena on tehdä EU:sta digitalisaation edelläkävijä ja kehittää reilun datalouden edellytyksiä hyvän ja läpinäkyvän sääntelyn avulla. Komissio haluaa avata finanssialan dataa muille toimijoille pankkien maksutilejä laajemmin, Tolvanen sanoo.

Finanssiala ry:n näkemyksen mukaan tiedon rajapintojen avaamisen ei tulisi rajoittua vain finanssialaan vaan laajentua yli eri toimialojen.

– Arvokas data tulisi avata reilusti ja tasapuolisesti kaikkien toimijoiden käyttöön, kuluttajan luvalla. Se mahdollistaa uudet, älykkäät palvelut helpottamaan sekä kuluttajien että yrittäjien arkea, Tolvanen sanoo.

Tämä lisäisi kilpailua ja edistäisi myös yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Se synnyttäisi uutta liiketoimintaa, mikä hyödyttäisi kaikkia yhteiskuntia.

Hyvä sääntely luo Tolvasen mukaan tasavertaiset lähtökohdat eri toimijoille menestyä reilussa datataloudessa. Läpinäkyvän, tasapuolisen datan jakamisen ohella nouseva keskeinen megatrendi myös finanssialalla on vastuullisuus.

– Vastuullisuus tulee ottaa huomioon kaikessa toiminnassa. Se vaikuttaa myös finanssialan palveluihin ja kilpailutilanteisiin. Valveutuneita kuluttajia kiinnostaa entistä enemmän esimerkiksi mahdollisuus seurata korttiostostensa hiilijalanjälkeä.