Millaiset organisaatiot voivat menestyä nopeasti muuttuvassa maailmassa?

Timo Ritakallio pohti kysymystä jo kaksi vuotta sitten ilmestyneessä väitöskirjassaan. Nyt hän sanoo, että menestymisen tärkeä edellytys on organisaation kyky oppia uutta.

– Toimintaympäristössä tapahtuu koko ajan muutoksia. Pitää olla sellainen kulttuuri, että halutaan tehdä asiat huomenna paremmin kuin eilen. Se edellyttää jatkuvaa oppimista, Ritakallio painottaa.

Pitääkö organisaatioiden rakenteiden muuttua, että oppiminen ja tiedon karttuminen tulisi mahdolliseksi?

– Luulen, että rakenteet eivät ole oppimisen este, mutta asenteet ja yrityskulttuuri voivat sitä olla. Usein ihmisten ajatusmalli on sellainen, että ensin opiskellaan, sitten mennään töihin, ja työssä opiskellaan uusia asioita vain juuri sen verran kuin on pakko.

Vastuuta myös yksilöille

Ritakallion mukaan muutos on kuitenkin meneillään. Jatkuvan oppimisen merkitys ymmärretään jo entistä laajemmin.

– Aiemmin meillä on ollut vallalla sellainen ajatus, että työnantajan pitää tuoda kaikki uudet asiat tarjottimella työntekijöille. Nyt ymmärretään, että uuden oppiminen edellyttää aina myös yksilöiden omaa aktiivisuutta.

– Organisaation pitää huolehtia, että perusasiat ja oppimisen edellytykset ovat kunnossa. Edellytysten luominen on HR:n työtä, mutta myös jokaisen lähiesimiehen. Sen sijaan itsensä ajan tasalla pitäminen ja työmarkkina-arvosta huolehtiminen kuuluvat ihmiselle itselleen.

Ritakallio muistuttaa, että oppimista kannustavan yrityskulttuurin syntyminen edellyttää aina johdon henkilökohtaista panosta.

– Yrityksessä kaikki muutokset hyvässä ja pahassa lähtevät aina johdosta, eikä johto voi koskaan toimia toisin kuin opettaa. Johdon esimerkki on erittäin tärkeä.

OPn pitää oppia muuttumaan ketterämmin. Se on kaikkein olennaisin asia. Pitää ymmärtää, että muutos on jatkuvaa, sanoo Ritakallio.

Tulossa strategian oppikirja

Ritakallion vuonna 2016 julkaistu väitöskirja käsitteli pankkien strategista kehittämistä. Hän haki vastausta siihen, mitkä tekijät olivat Euroopan suurimpien pankkien hyvän ja huonon menestyksen taustalla vuosina 2000–2011.

Seuraavaksi on vuorossa strategian oppikirja yhdessä professori Timo Vuoren kanssa. Elävä strategia -niminen teos ilmestyy syksyllä.

– Eräiden tutkimusten mukaan menestyville yrityksille on yhteistä se, että ne ovat välttyneet tekemästä kerralla suuria strategisia muutoksia, joissa epäonnistumisen riski on aina suuri. Sen sijaan menestyvät yritykset ovat koko ajan muokanneet strategiaansa toimintaympäristön muutosten mukaiseksi.

Juuri tätä tarkoittaa elävä strategia.

– Yrityksessä pitää koko ajan tarkastella millainen toimintaympäristö on, ja miten se muuttuu. Strategia ei ole asia, jonka voisi tehdä viideksi vuodeksi kerrallaan ja antaa sen sitten olla. Strategiaa pitää kehittää koko ajan.

Ritakallion mielestä myös OPn omaa strategiaprosessia pitää kehittää.

– OPllä on ollut hyvin jäykät strategiaprosessit. Kun muutos on nopeaa, tällaiset prosessit ovat haastavia. Kun saat strategian valmiiksi, se voi olla jo vanhentunut.

Entä mikä on tärkein asia, mitä koko OPn pitää oppia?

– OPn pitää oppia muuttumaan ketterämmin. Se on kaikkein olennaisin asia. Pitää ymmärtää, että muutos on jatkuvaa.

Timo Ritakallio:

Tekniikan tohtori, MBA, oikeustieteen maisteri.

Osuuspankissa eri tehtävissä vuosina 1986–2005, Pohjola Pankin varatoimitusjohtaja 2006–2008, Ilmarisen varatoimitusjohtaja 2008–2014, Ilmarisen toimitusjohtaja 2014–2018.

Väitöskirja Shaping Elements While Maintaining Fit vuonna 2016.