Länsi-Uudellamaalla asuva Virpi Kesäläinen työskentelee koulumaailmassa toisella asteella ja syyskuusta-huhtikuuhun kansalaisopiston opettajana. Viimeisiin vuosiin on sisältynyt taloudellisia haasteita, sillä silloin kun kaikki neljä lasta vielä asuivat kotona, oli Virpi osa-aikatyössä.

– Kuluttajana olen erityisen tarkka. Tänä päivänä taloustilanteeni on onneksi helpompi, kuin viitisen vuotta sitten, jolloin kaikki nuoreni asuivat kotona. Pihistelemään joudun silti melkein koko ajan, spontaani ostaja en pysty olemaan. Omaa autoa joudun käyttämään ja se vie oman osuuden taloudesta.

Taloudellisesti tarkka elämäntapa on muotoutunut osittain arjen pakosta, mutta Virpi kertoo olleensa aina maltillinen kuluttaja. Ekologisuus on myös aina ollut tärkeässä osassa hänen kulutustottumuksiaan.

Arjen taloudelliset haasteet ovat kuitenkin johtaneet myös siihen, että ylimääräistä ei ole erityisemmin jäänyt säästöön.

– En pysty säästämään, koska rahaa ei vain ole siihen.

Virpi kertoo tilanteensa kuitenkin muuttuneen, sillä lapset ovat muuttaneet kotoa, mikä on vaikuttanut talousarkeen huomattavasti.

– Toki satunnaisesti joudun hiukan nuorimpiani auttamaan taloudellisesti. Säästöpossutili on kuitenkin käytössä, ja sinne välillä siirrän hiukan. Yleensä joudun kuitenkin kuukauden aikana senkin tyhjentämään.

Rahankäytössään Virpi ei muuttaisi tällä hetkellä paljoakaan. Lasten muutettua kotoa on kuitenkin alkanut uusi elämänvaihe, jonka tuomia muutoksia hän uteliaana odottaa.

– Talouteni on juuri muutoksessa, enkä ihan tiedä itsekään, miten se muotoutuu. Toivottavasti tulevaisuudessa saisin hieman myös säästöön.

Virpi kertoo palkkansa olevan alempien keskituloisten luokkaa. Kansalaisopiston opetuksen aikana hänen tulonsa nousevat muutamalla satasella. Marraskuussa Virpi on saanut myös satunnaisia sosiaalipuolen keikkoja, jotka tuovat pientä lisätuloa arkeen talouspäiväkirjanpidon jälkeen. Tuloluokka perustuu EVA:n vuonna 2018 julkaisemaan selvitykseen.

Talousvalmentaja Jukka Klemetti kommentoi

Virpin kulutustottumukset ovat maltillisia ja päiväkirjamerkinnöistä päätellen Virpiä voi kuvata tarkaksi taloudenpitäjäksi. Elämäntilanteen muutokset ovat vauhdittaneet Virpiä suunnitelmalliseen taloudenpitoon, jossa turhat menot on pudotettu minimiin.

Virpillä on yhden hengen kotitalous ja liikkumavara omassa taloudessa on hänen mukaansa paranemassa. Menoissaan hän on edelleen kurinalainen ja säästäväinen. Virpi pyrkii laittamaan rahaa säästöön, mutta ongelmaksi muodostuu yleensä se, että säästöjä joudutaan käyttämään usein, jolloin riittävää puskurisäästöä ei ennätä kertyä. Tästä johtuen Virpin talous on hyvin usein siinä tilanteessa, että arjessa ei ole lainkaan säästöpuskuria. Tämä aiheuttaa sen, että viimeiset päivät ennen palkkapäivää on elettävä todella tarkasti.

Päiväkirjakommenttien perusteella Virpi kaipaisikin ennen kaikkea pelivaraa talouteensa. Virpin tavoite on hyvin yleinen, sillä useimmiten ihmisillä ei ole mitään konkreettista euromääräistä säästötavoitetta, vaan suurin osa kaipaa ennen kaikkea vaurastumisen tunnetta.

Asuminen ja ruoka

Virpin asumismenot ovat luonnollisesti hänen suurin kuukausittainen menoerä. Yksin asuvana hänen menonsa vievät lähes puolet kuukausittaisesta tulosta. Kuitenkin ottaen huomioon, että hän asuu omakotitalossa, niin hänen asumismenonsa ovat suhteellisen maltilliset keskimääräisiin asumiskustannuksiin. Ruokaan Virpillä kuluu vähän rahaa, sillä töihin hän valmistaa itse ruuat. Ravintoloissa hän käy todella vähän, joten ruuan osalta Virpin budjetti on tiukka ja siitä on vaikea kiristää.

Vinkki omistaja-asiakkaille: Omistaja-asiakkaat pääsevät hyödyntämään OP:n yhteistyökumppaneiden valtakunnallisia sekä oman osuuspankin paikallisia etuja. Omistaja-asiakkaille on esimerkiksi tarjolla ravintola- ja kahvilaetuja tarjoava Cityshoppari Pivon kautta maksutta.

Liikkuminen

Virpillä on oma auto, mutta liikkumiseen hänellä kuluu yhden kuukauden raportoinnin perusteella keskimääräistä vähemmän rahaa. Polttoainekuluista päätellen auton käyttö on vähäistä. Auton pitäminen on keskimäärin suuri menoerä, joten jos sen tarvetta omassa taloudessa ei koe välttämättömäksi, niin vaihtoehtoisia liikkumisen muotoja kannattaa harkita. Tällä saa yleensä pelivaraa oman talouden menoihin.

Vinkki omistaja-asiakkaille: Omistaja-asiakkaat saavat lähes 18 % alennuksen bonuksellisista Super-, Kevyt- tai Isokaskoista.

Muuta

Virpi kertoo, että hänen talouteensa on tullut hieman enemmän pelivaraa, kun lapset ovat kasvaneet täysi-ikäisiksi ja muuttaneet pois kotoa. Edelleen hän tukee lapsiaan hätätilanteissa. Virpin henkilökohtaisessa taloudessa ensimmäinen kehittämiskohde on riittävän puskurirahaston kerryttäminen. Tämä helpottaisi arjen suunnittelua. Tällä hetkellä muutamat päivät ennen palkkapäivää ovat hankalia, koska kuukausitulot eivät tahdo riittää koko kuukautta.

Jos mahdollista, niin Virpin kannattaisi jaksottaa säästäminen elinkaarimallin mukaan. Siinä säästäminen jaetaan kahteen aikahorisonttiin lyhyt ja pitkä. Lyhyt aikaväli toimisi ns. vararahastona äkillisille menoille. Virpin taloudessa tälle sopiva väline olisi säästötili. Keskipitkän ja pitkän aikavälin käyttöön ottamiseen kannattaa käyttää OP Säästölipasta. Siinä Säästölippaan tili olisi ns. lyhyttä säästämistä. Säästölippaaseen kannattaa myös kytkeä rahastosäästäminen, joka varmistaa sen, että osa säästettävistä varoista sijoitetaan paremmalla tuotto-odotuksella eteenpäin.

Vinkki omistaja-asiakkaille: Omistaja-asiakkaat voivat ostaa, myydä ja vaihtaa suurinta osaa OP:n tarjoamista rahastoista kuluitta.

Virpin kannattaa painottaa säästämisessä ensin lyhyen aikavälin puskurirahaston kertymistä. Kun se on saatu kartutettua riittävän suureksi, kannattaa lisätä pitkäaikaissäästämisen osuutta. Lasten pois muuttamisen myötä Virpin talouden pelivara hieman kasvaa. Tämä liikkumavara kannattaisi käyttää säästöpuskurin kasvattamiseen. Tässä asiassa kannattaa olla suunnitelmallinen, sillä helposti parantunut vapautuva summa siirtyy lisääntyviin käyttömenoihin.

Juttu on osa omistaja-asiakkaan talouspäiväkirjasarjaa, missä osuuspankin omistaja-asiakkaat avaavat kuukausimenojaan OP:n asiantuntijan arvioitavaksi.

Lue myös:

Harri, 63, on pitänyt talouspäiväkirjaa useita vuosikymmeniä – ”Meillä ei ollut lapsuudessa liikaa rahaa”

Johannes haluaa olla taloudellisesti riippumaton reilusti ennen eläkeikää – ”Muutaman vuoden ajan olen säästänyt 1000 euroa kuukaudessa”

Tuija on rahankäyttäjänä sekä järkevä että järjetön törsääjä

”Pieni paheeni ovat kahvilassa nautitut aamiaiset” – Elina on tarkka taloudenpitäjä, mutta muutamista ekstrakuluista hän ei luovu