Jos epäilet, että perinnönjako saattaa aiheuttaa eripuraa perillisten joukossa, tee testamentti huolella. Kiinnitä huomiota näihin seikkoihin:

  1. Laki määrää, minkälainen osuus kullakin perillisellä on perinnöstä. Se ei tietenkään anna tarkkoja ohjeita, miten esimerkiksi eri kiinteistöt, huonekalut ja taulut käytännössä jaetaan. Mikäli epäilet, että asiasta voi syntyä riitaa, voit määrätä siitä testamentissa. Päätöstesi hyväksymistä saattaa helpottaa se, että keskustelet etukäteen perillistesi kanssa tai kirjoitat testamenttiin, miksi esimerkiksi yksi heistä saa suvussa kulkeneen ryijyn.
  2. Tee testamentti riittävän ajoissa ja päivitä sitä myöhemmin tarpeen vaatiessa. Mikäli testamentti on laadittu jo vuosia sitten, niin mieti, onko tilanne joltakin osin muuttunut. Tuntuuko testamentti tällä hetkellä hyvältä ja oikeudenmukaiselta?
  3. Testamentin laadinnassa kannattaa käyttää apuna lakimiestä. Hän varmistaa, että testamenttiin ei tule esimerkiksi muotovirheitä, joiden perusteella se voidaan myöhemmin riitauttaa. Jos epäilet, että testamentti tullaan riitauttamaan, voit hankkia ennen sen tekoa myös lääkärintodistuksen, jossa todetaan, että olet kykenevä laatimaan testamentin. Tämä vähentää mahdollisuuksia kyseenalaistaa testamentti.
  4. Muista testamenttia laatiessasi, että yhteisomistajuus ei ole aina helppoa. Vaikka lapsesi pystyisivätkin päättämään esimerkiksi yhteisen kesämökin käytöstä, näin ei ole ehkä enää seuraavan sukupolven kohdalla. Voit määrätä testamentissa vaikkapa kesämökin jollekin lapselle ja vastaavat määrät muuta varallisuutta toisille lapsille.
  5. Voit testamentata omaisuuttasi myös muille kuin lakimääräisille perillisillesi, esimerkiksi ystävillesi tai hyväntekeväisyyteen. Ota kuitenkin huomioon, että jokaisella rintaperillisellä on aina oikeus tiettyyn minimiosaan perinnöstä eli niin sanottuun lakiosaan.
  6. Leski ei peri ilman testamenttimääräystä, paitsi jos vainajalla ei ole ollut lapsia. Avioehdon tekeminen testamentin yhteydessä voi olla tietyissä tilanteissa järkevää. Ellei avioehtosopimusta ole tehty ja perittävä on varakkaampi kuin leski, tulee perittävän varoista maksaa leskelle tasinkoa eli tasoitusta niin paljon, että osituksen jälkeen kuolinpesällä ja leskellä on yhtä paljon varallisuutta.
  7. Avioleskellä on oikeus jäädä asumaan puolisoiden yhteisenä kotina käytettyyn asuntoon, mikäli hänellä ei ole muuta asumiskäyttöön sopivaa asuntoa. Avoleskellä ei ole vastaavaa oikeutta eikä avoleski myöskään peri ilman testamenttimääräystä.
  8. Voit halutessasi sulkea testamentissasi testamentinsaajien aviopuolisoiden avio-oikeuden pois. Tällöin testamentinsaajien aviopuolisot eivät saa esimerkiksi avioerotapauksessa perinnöstäsi mitään.
  9. Testamenttiin kannattaa kirjata kaikki annetut ennakkoperinnöt.
  10. Säilytä testamenttia pankin tallelokerossa tai asiakirjasäilytyksessä tai muussa paloturvallisessa paikassa. Muista, että lähtökohtaisesti vain alkuperäinen testamentti on pätevä.

Vinkit antoi lakimies, varatuomari Elina Peuralahti, OP Turun Seutu.

Ota yhteyttä omaan osuuspankkiisi, jossa laaditaan yhdessä tilanteesi sopivat asiakirjat. Toimeksiannosta veloitetaan palveluhinnaston mukainen palkkio, jonka maksamiseen käytetään kertyneitä OP-bonuksia.

Lue myös:

”En voi unohtaa tai antaa anteeksi, mitä tapahtui” – Sisarusten välit katkesivat perintöriidan vuoksi

Saitko perintöä, jota et halua? Voit luopua siitä, mutta tee se oikein