Tänä syksynä OPn edustajiston vaaleissa konkretisoituu se mistä osuuskuntamuotoisissa osuuspankeissa pohjimmiltaan on kysymys. Kun jokainen omistaja-asiakkaamme omistaa yhden, yhtä suuren osuuden omasta pankistaan, on jokaisella meillä yhtä lailla mahdollisuus vaikuttaa oman pankin toimintaan.

Nyt etsimme ehdokkaita edustajistoon ja toivomme, että mahdollisimman moni omistaja-asiakkaamme innostuisi vaikutusmahdollisuudesta asettumalla joko itse ehdokkaaksi tai kannattamalla potentiaalisia ehdokkaita. Näissä vaaleissa valittavat edustajiston jäsenet aloittavat nelivuotisen kautensa ensi vuonna.

Tätä juttua varten haastatellut edustajiston jäsenet valittiin neljän vuoden takaisissa vaaleissa. Heillä on siis jo perspektiiviä ja tietämystä, mitä edustajistossa tehdään ja miten se toimii. Kiitos Ann-Sofi, Kaarlo, Lea, Marko, Merja ja Sirpa haastatteluhetkistä!

Miltä luottamustehtävän hoitaminen on tuntunut?

Marko Sorvisto

– Mielenkiintoista, mukavaa ja opettavaista. Tuleehan tässä samalla vastuu, kun vaalien kautta on valittu. Halu hoitaa tämä tehtävä mahdollisimman hyvin ja huomioida omistaja-asiakkaiden etu, kertoo ylivieskalainen Marko Sorvisto ja pukee sanoiksi myös muiden haastateltujen edustajiston jäsenten tuntemukset.

Sirpa Orjala

– Kokouksissa voi käyttää puheenvuoroja ja saa kyllä myös kysellä. Uusia tuttavuuksia ja verkostoja on tullut paljon, yllättyi lohtajalainen Sirpa Orjala edustajiston kokousten vuorovaikutteisuudesta.

Merja Kivelä

– Positiivisena yllätyksenä on tullut, kuinka avoimesti pankki toimii. Meille edustajiston jäsenille kerrotaan asioista rehellisesti ja kansankielellä, toteaa puolestaan Merja Kivelä Kokkolasta.

Asenne ratkaisee ja halu oppia uutta riittää

Etsimme edustajistoon ehdokkaiksi ihan tavallisia ihmisiä, koska omistajammekin ovat tavallisia, omassa arjessa eläviä ihmisiä.

– On tärkeää, että edustajistossa on monipuolisesti eri alojen ja elämäntilanteiden edustajia. Jokainen osaa jotakin ja toisten taidot täydentävät omaa osaamista, toteaa Marko Sorvisto.

Kaarlo Kirsilä

– Ei tässä hommassa mitään erityistuntemusta vaadita, mutta tietysti on hyvä olla kiinnostunut pankin toiminnasta ja tavoitteista. Tämä on ollut mielenkiintoinen ja opettavainen kokemus, toteaa myös evijärvinen Kaarlo Kirsilä.

Ann-Sofi Granholm

Ann-Sofi Granholmin tausta on hieman erilainen kuin muiden haastateltujen. Ann-Sofi on jäänyt Teerijärven aluekonttoristamme eläkkeelle 44-vuotisen työuran jälkeen ja hän on ruotsinkielinen.

– Mukavasti voin hyödyntää taitoni ja kokemukseni pankkimaailmasta. Koen, että tässä tehtävässä voin edustaa omistaja-asiakkaita tärkeissä kysymyksissä. Vaikka kokoukset pidetään suomeksi, kokouskutsut ja liitteet ovat tulleet meille ruotsinkielisille omalla äidinkielellä. Me teerijärviset edustajat olemme kyllä kaksikielisiä. On kuitenkin merkityksellistä, että edustajistossa on myös ruotsinkielisiä jäseniä, kertoo Ann-Sofi.

Jäsenyys edustajistossa on kiehtovaa ja antaa paljon

Lea Kippo-Kovasin

– Edustajiston kokouksia on ollut noin pari, kolme vuodessa. Mielenkiintoa lisää oma syventyminen asioihin. Tietoa on hyvin saatavilla ja keskustelut avaavat asioita, kertoo useamman kauden edustajiston jäsenenä ja puheenjohtajana toiminut kälviäläinen Lea Kippo-Kovasin.

Äänestäminen on keino saada omia ajatuksia eteenpäin

– On tärkeää, että omistaja-asiakkaat käyttävät äänioikeuttaan, sillä sitä kautta edustajistoon saadaan mahdollisimman hyvin asiakaskuntaa edustavia jäseniä, kannustavat Ann-Sofi Granholm ja Merja Kivelä.

– Äänestäminen on tapa tuoda omia ajatuksia esille ja siksi kannattaa miettiä, ketä äänestää. Tärkein argumentti lienee, että ehdokkaan ajatukset menevät yksiin omien ajatusten kanssa. Se, miltä paikkakunnalta ehdokas on, ei kenties olekaan niin merkityksellistä, pohtii puolestaan Marko Sorvisto.

– Se, että oma pankki on paikallinen yritys, on tärkeä juttu. Samoin on tärkeää, että jokainen äänioikeutettu äänestää tulevissa vaaleissa, kannustaa Sirpa Orjala.

– Asiakkaiden omistama osuuspankki merkitsee läheisyyttä ja aitoa halua toimia asiakkaan parhaaksi, vetää yhteen Lea Kippo-Kovasin.

Lähde ehdokkaaksi ja ilmoittaudu 8.9. mennessä osoitteessa op.fi/edustajistonvaalit

Hyvä tietää OP Keski-Pohjanmaan edustajiston vaaleista

Voit asettua ehdokkaaksi edustajistoon, kun olet täysi-ikäinen, liittynyt omistaja-asiakkaaksemme 30.6.2017 mennessä ja käytät palveluitamme. Lisäksi sinulla on mahdollisuus kannattaa enintään kolmea ehdokasta ja tietysti olet äänioikeutettu marraskuuhun ajoittuvissa vaaleissa.

Edustajisto, jonka jäsenet ovat omistaja-asiakkaiden vaaleissa valitsemia, käyttää ylintä päätösvaltaa osuuspankissa. He pääsevät näköalapaikalle finanssimaailmaan ja ovat myös kehittämässä ja uudistamassa omaa pankkia. Edustajiston jäsenyys toimii usein myös ponnahduslautana muihin pankkimme hallintoelimiin.

Edustajiston ehdokkaita voi tutkailla 30.10. alkaen kun vaalikone avautuu. Äänestysaika on 6.-19.11. ja vaalitulokset julkaistaan 4.12.2017. 50 eniten ääniä saanutta ehdokasta tulevat valituksi edustajistoon kaudeksi 2018 – 2021.

Blogin kirjoittajana ja haastattelujen tekijänä Päivi Eloniemi, @paivielo. Ihmisten välinen viestintä ja ilo innostavat, utelias asenne elämään ja liikunta kannattelevat. Useita näistä asioista voin toteuttaa työssäni OP Keski-Pohjanmaan viestintäpäällikkönä.