Edustajiston vaaleissa valitaan 50 jäsentä neljän vuoden toimikaudeksi OP Keski-Pohjanmaan edustajistoon. Vaalitapana on suora enemmistövaali ja äänestysalueita on yksi. Kuka tahansa pankin omistaja-asiakkaista voi siis äänestää ketä tahansa 99:stä ehdokkaasta.

Suora enemmistövaali on selkeä

– Suora enemmistövaali tekee vaalista selkeän, eniten ääniä saaneet ehdokkaat valitaan edustajiston jäseniksi. Vaalitavan valinnalla osuuspankki haluaa painottaa omistaja-asiakkaiden suoria vaikuttamismahdollisuuksia, linjaa pankin toimitusjohtaja Kimmo Peuranto.

– Vaalien yhteydessä nousee silloin tällöin keskustelun teemaksi äänten keskittäminen. Suorassa enemmistövaalissa tällä keskittämisellä ja toisaalta tasaisella jakautumisella on oikeasti seurannaisvaikutuksia.

– Koska OP Keski-Pohjanmaan vaalissa on kaikille yhteinen vaalialue, äänten alueellisella tai konttorikohtaisella määrällä ja jakautumisella saatetaan tavoitteellisesti pyrkiä vaikuttamaan omien ehdokkaiden läpimenoon. Monille omistaja-asiakkaille oman edustajan tukeminen on tärkeää. Omistaja-asiakkaat voivat itsenäisesti määritellä perustelunsa äänten keskittämiselle, täsmentää Kimmo Peuranto.

– Uskon, että tällainen vaalitapa antaa paremmat edellytykset edustavuuden toteutumiselle. Tämä tukee myös valittujen edustajien näkökulmasta vastuunkantoa.

Suhteellisessa vaalitavassa niin sanotuilla ääniharavilla on oma merkityksensä. Ääniharavat voivat listavaaleissa vetää mukanaan omalta ehdokaslistaltaan useamman ehdokkaan läpi. Poliittisissa vaaleissa näitä asioita laskelmoidaan eri tavoin. Osuuspankin vaaleissa halutaan vaalitavan valinnalla erottautua perinteisistä listavaaleista.

Omistaja-asiakkaalla aito vaikuttamismahdollisuus

– Uskon myös, että valitulla vaalitavalla on vaikutusta äänestysaktiivisuuteen. Korkea äänestysprosentti on aina hyvä lähtökohta ja valtuutus edustajille asioiden hoitamiseen. Hyvä äänestysprosentti viestii myös demokraattisten toimintatapojen kannatusta, toteaa Kimmo Peuranto.

Edustajiston vaaleissa äänestysaika on 6.-19.11. ja äänestäminen käy kätevästi verkkopalvelutunnuksilla osoitteessa www.op.fi/edustajistonvaalit. Jos käytössäsi ei ole verkkotunnuksia, saat äänestyslipukkeen postitse.

Yläkuva:

– Käytäthän äänioikeuttasi ja annat äänesi kuulua, kannustavat myyntijohtaja Henna Hälvä ja rahoitusneuvoja Terhi Marttila.