Välitystyöhön koronaepidemiaa edeltävä aika ei enää palaa, ja esimerkiksi aikaisempi tapa järjestää säännöllisiä yleisesittelyitä ei tule toteutumaan enää samassa mittakaavassa. Jatkossakin asiakkaan kanssa asioidaan personoidummin. Myös sähköinen kaupankäynti ja siihen liittyvät palvelut ovat jatkaneet kasvuaan koronaepidemian lähestyessä loppuaan.

Korona-aika voi toimia hyvänä muutosalustana välitysalan seuraavalle kehitysvaiheelle, jossa asiakkuuksien hoito nousee siihen asemaan, missä se on kansainvälisesti ollut jo pidempään. Hyvä välittäjä on jatkossa kiinnostunut myyvien asiakkaiden lisäksi myös ostavista asiakkaista ja pyrkii löytämään asiakkaalleen laadukkaan kokonaisratkaisun. Tähän suuntaan ollaan hiljalleen menossa muun muassa lisääntyneiden ostotoimeksiantojen avulla. Lopullinen läpimurto asiassa tapahtunee vasta, kun Suomeenkin luodaan Listing-järjestelmä, jossa kaikkien välittäjien myyntikohteet ovat kaikkien järjestelmään kuuluvien yritysten ja välittäjien myytävissä. Siinä vaiheessa usealle toimijalle saattaa tulla kiire ymmärtää ostaja-asiakkaiden laadukkaan hoitamisen tärkeys.

Asuntokaupan olemus on muuttunut. Kun aikaisemmin asuntoa myyvä asiakas tavoitteli parasta hintaa, oikeaa aikataulua ja kaupan turvallisuutta, näiden tavoitteiden rinnalle on nyt tullut kokemuksellisuuden tavoite. Asunnon myyjä odottaa puhuttelevaa ja toiminnallista tekemisen mallia palveluineen ja hänellä on tarve saada osallistua itsekin myyntiprosessiin ja sen edistämiseen. Ostajat haluavat yhtä lailla päästä vertailemaan vaihtoehtoja ja fiilistelemään niitä aktiivisemmin ja tavoilla, jotka ovat mahdollisimman visuaalisia ja informatiivisia. Tätä varten erilaiset uudet esittelytilat ja showroomit ovat yhä toivotumpia perinteisten välineiden rinnalla. Vanha messuhenkinen käsite laajenee näin jatkuviksi kohtaamisen tarpeiksi asiakkaille tärkeiden asioiden äärellä.

On tärkeää, että luomme asuntokaupan aktiivisena toimijana osaltamme sellaiset asumisen ja asuntokaupan puitteet, missä erilaiset asumisen tarpeet kohtaavat, ja jossa syntyy monipuolista keskustelua asiakkaiden ja eri toimijoiden välillä asuntokaupan, rakentamisen ja asumisen palveluiden tulevaisuudesta. Haluamme olla kehittämässä välitysalan palveluita valtakunnan terävimmässä kärjessä ja tarjota uuden asuntokaupan kotimme avulla erilaisen mahdollisuuden avoimelle keskustelulle ja aktiiviselle tekemiselle.

Tervetuloa kotiin!

Tutustu OP Koti Keski-Suomen palveluihin

OP Keski-Suomen muut kirjoitukset OP Mediassa

OP Keski-Suomen op.fi-etusivulle