Hoitoketjun toimivuus ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys, kun hoitoon vaikuttaa yleensä useampi eri taho. Miten nopea hoitoketju sitten saadaan aikaiseksi?

Yrityksen johdon pitää ensin tehdä päätös, kuinka kattavan terveydenhoidon henkilöstölleen haluaa järjestää. Ratkaisu löytyy huomioimalla työterveyshuollon palvelut ja vakuutussisällöt kokonaisuutena. Tässä kohtaa hyvä kumppanuus vakuutus- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa nousee arvoonsa.

Käytännössä hoidon saaminen voi tapahtua yhtä tai useampaa kanavaa hyödyntäen. Ajatus varmasti avautuu parhaiten arjen esimerkkien kautta.

1) Henkilö kompastuu työpaikan portaissa ja loukkaa polven pahasti. Ensihoito tehdään keskussairaalassa, mutta magneettikuvaus ja leikkaus työtapaturmavakuutuksen kautta yksityisellä.

2) Työntekijällä on jatkuvaa niska/hartia-seudun kipua ja hän menee työterveyslääkärin vastaanotolle. Työterveyslääkäri antaa lähetteen erikoislääkärille, jonka toimenpiteet hoituvat yrityksen ottaman sairauskuluvakuutuksen kautta.

Esimerkeissä yhdistyvät joustavasti julkisen ja vakuutusyhtiön sekä työterveyshuollon ja vakuutusyhtiön hoitopolut.

Vakuutuksista saatava hyöty ei siis konkretisoidu pelkästään ehtoja lukemalla, vaan silloin kun yrityksen johto, työntekijät ja työterveyshuolto ovat perillä oikeista toimintatavoista vahingon sattuessa. Omalta osaltaan vakuutusyhtiöt ovat sopineet toimintamalleja hoitolaitoskumppaniensa kanssa – niillä pyritään varmistamaan sujuvuus ja lunastamaan lupaus hoitoketjun toimivuudesta.

Tällä pohdinnallani haluan kannustaa kaikkia yrityspäättäjiä keskittymään terveydenhoidon kysymyksissä arjen käytäntöihin ja edellyttämään sitä myös valitsemiltaan kumppaneilta. Yhdessä hyvä tulee.

Kirjoittaja: Tero Linja, Asiantuntija, yritysten henkilövakuutusratkaisut, OP Vakuutus Oy

Tero Linja