Suhdanneindikaattorit ennustavat, että lähitulevaisuuden suhdannetilanteeseen ei ole odotettavissa suurta muutosta. EK:n helmikuisen suhdannebarometrin mukaan yritysten näkymät ovat pysyneet alkuvuonna valtaosin myönteisinä, ja suhdannenousun odotetaan jatkuvan vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla. Päätoimialat ovat kohdanneet rekrytointivaikeuksia, sillä ammattitaitoisen henkilökunnan saamisessa on jo nyt haastetta. Muitakin riskitekijöitä on talouskasvulle tunnistettu, mutta onneksi positiiviset seikat ovat enemmistössä.

Investoinneilla on merkittävä liiketaloudellinen rooli, sillä ne määrittävät tulevaisuutta. Suurinvestointi Äänekoskelle ja osittain jo toteutuksessa oleva noin 1 miljardin Kukkula-Hippos2020 -hyvinvointihanke ovat esimerkkejä siitä, miten luodaan investoinnilla kasvua sekä olosuhteita osaamiselle ja sen kehittämiselle. Huomioitta ei saa jättää yhtäkään pienempää investointia pohtivaa yritystä, sillä halu kehittyä turvaa tulevaisuutta ja sen myötä koko yhteiskunnan.

Investointeihin on hyvin saatavilla rahoitusta. Taustalla on vahva pankkirahoitusympäristö yhteistyökumppaneineen sekä kehittyneet vaihtoehtoiset rahoitusmallit. Myös rahoituksen kustannus on nyt edullinen. Alhainen korkotaso mahdollistaa rahoituksen suojaamisen järkevällä tasolla. Rahoituksen järjestämisessä huomio kiinnittyy investoinnin kannattavuuteen. Osana yrityksen kannattavuutta, sitä arvioidaan perinteisten tilinpäätösanalyysin tunnuslukujen lisäksi nykyaikaisen rahoitusanalyysin painottamilla ja nopeammin reagoivilla tuloslaskelma- ja kassavirtaluvuilla.

OP Ryhmän osuus suomalaisten yritysten lainakannasta Suomessa toimivilta luottolaitoksilta oli vuoden 2017 lopussa 38,7 prosenttia. Kakkossijalla oleva pääsi lukuun 30,7 prosenttia (Suomen Pankki). Markkinajohtajana voimme todeta, että olemme tehneet hyvää yhteistyötä asiakkaidemme kanssa myös investointien rahoituksen osalta. Kiitokset kaikille yhteistyökumppaneille.

Saan työssäni tavata paljon yrittäjiä. Erään yrittäjän investointineuvo on henkilöstötilaisuuksien pitäminen. Siihen sisältyy ajatus, että vaikka markkina olisi hieman turbulentti, tämä porukka pitää yhtä. Yhteisiä onnistumisia kannattaa juhlistaa ilman piilotettua viestiä tulevista tavoitteista. En kysynyt, pitikö kirjanpitäjä ajatusta investoinnin sijaan kuluna.

Yhteydenottosi on erittäin tervetullut!

Samuli Hosio