Pidimme vuoden toisen hallituksen kokouksen maaliskuun alkupäivinä ja saatoimme tällöin todeta vuoden lähteneen kaikin puolin hyvin liikkeelle. Muutos, mikä toimintaympäristössä nähtiin maaliskuun loppuun mennessä, oli kerta kaikkiaan radikaali. Sekä hallinto että toimiva johto joutuivat yhdessä koko henkilöstön kanssa sopeutumaan nopeasti uudenlaiseen tilanteeseen. Työskentelytapamme muuttuivat kerralla kaikilla tasoilla etätyöhön tukeutuviksi. Tartuntojen leviämisen estämiseksi teimme suunnitelmat, joiden noudattamisen aloitimme arjessamme välittömästi, ja osa palveluista sai kriisiavun antamisen luonteen. Esimerkiksi lyhennysvapaiden käsittelyprosessia jouduttiin tehostamaan palvelutarpeen muututtua merkittävästi hyvin lyhyessä ajassa.

Kriisit mittaavat strategian toimivuuden

Kriisit mittaavat aina minkä tahansa organisaation strategian toimivuuden ja todellisen arjen reagointikyvyn. Digitalisaation roolia pankkitoiminnassa, ja muuallakin, on välillä kritisoitu ja palvelujen siirtymistä verkkoon on nähty osin huonona kehityssuuntana. Kohtaamamme kriisi toi kuitenkin nopeasti esille digitalisaatiokehityksen hyödyt ja hyvät puolet. Pankkimme ei olisi selvinnyt koronakeväästä ilman toimivia digitaalisia palveluja niin hyvin kuin se on selvinnyt. Ilman sähköisten palvelukanavien apua pankin arvoja, eli ihmisläheisyyttä, vastuullisuutta ja yhdessä menestymistä, olisi ollut vaikea noudattaa tilanteessa, jossa fyysinen kanssakäyminen on rajoittunutta. Yhdistettynä vahvaan palvelukyvykkyyteen ja henkilöstön osaamiseen digitalisaatio on auttanut meitä merkittävästi haasteellisessa tilanteessa.

Kriisit aktivoivat kehitystyötä

Kriisien kohdalla korostuu myös perustehtävän tärkeys. OP:n kohdalla se tarkoittaa kestävän taloudellisen menestyksen, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämistä muuttuneessa toimintaympäristössä. Joudumme hyväksymään ja ottamaan huomioon sen, että paljon esillä ollutta uutta normaalia leimaa kenties pysyvästi jonkinasteinen yllätyksellisyys ja arvaamattomuus. Emme kuitenkaan ole tässäkään tilanteessa voimattomia emmekä neuvottomia. Korona herkisti meidät havainnoimaan toimintaympäristöämme entistäkin aktiivisemmin ja jatkamaan kehitystyötä asiakkaidemme hyväksi. Ei siis näinkään radikaalissa kriisissä niin paljon huonoa etteikö myös jotakin hyvää.

Hyvää kesää kaikille!

Kirjoittaja: Anssi Kuoppala, hallituksen puheenjohtaja, OP Keski-Suomi

OP Keski-Suomen asiantuntijoiden muut kirjoitukset op.mediassa

OP Keski-Suomen op.fi-etusivulle

Lisätietoa Siirto-maksusta

Anssi Kuoppala