Käänne osakemarkkinoilla tapahtui keväällä 2009. Sen jälkeen kyyti on ollut muutamista korjausliikkeistä huolimatta melko tasaista. Samalla talletusten tuotot ovat laskeneet keskuspankin ohjauskorkoa seuraillen. Viimeiset kaksi vuotta olemme eläneet historiallisesti poikkeuksellista negatiivisten korkojen aikaa.

Matala korkotaso on tukenut osakemarkkinoiden positiivista kehitystä, mutta kaikki sijoittajat eivät halua tai voi ottaa kannettavakseen osakkeiden mukanaan tuomaa riskiä. Tämän seurauksena suomalaisten tilivarallisuutta on siirtynyt paljon asuntomarkkinoille. Vaikutukset ovat näkyneet hintojen nousuna varsinkin pienemmissä asunnoissa. Suomalaisten kiinnostus asuntosijoittamista kohtaan on näkynyt myös asuntorahastojen suosion kasvuna. Hintatason noususta johtuen asuntosijoittajien tuotto-odotus on samalla laskenut.

Julkisten palveluiden ulkoistukset yksityisille toimijoille ovat kasvattaneet palvelukiinteistöjen kysyntää. Palvelukiinteistöjen kasvu on vetänyt puoleensa sijoitus- ja rahastoyhtiöitä Suomesta ja ulkomailta. Myös OP Ryhmä on marraskuun alussa perustanut uuden OP-Palvelukiinteistöt -rahaston. Rahasto tulee sijoittamaan varojaan opetus-, sosiaali-, liikunta- ja terveystoimen kiinteistöihin. Rahasto tulee myös rakennuttamaan kiinteistöjä.

Sijoittajille uusi OP-Palvelukiinteistöt mahdollistaa entistä laajemman hajautusmahdollisuuden kiinteistömarkkinoille ja tasaisen tuoton. Rahastossa olevien kohteiden vuokrasopimukset ovat pitkiä, noin kymmenen vuoden sopimuksia. Tuotto muodostuu pääasiassa rahastoon tulevasta tasaisesta kassavirrasta ja mahdollisista arvonnousuista. Rahasto on auki merkinnöille kaksi kertaa vuodessa ja ensimmäinen merkintäjakso päättyy 29.12.2017.

Kirjoittaja: Jani Jokela, yksityispankkiiri, OP Keski-Suomi

Lue lisää OP-Palvelukiinteistöt-erikoissijoitusrahastosta täältä.

Jani Jokela