MiFID on lyhenne direktiivin nimestä Markets in Financial Instruments Directive. Direktiivi on osa EU:n rahoituspalveluiden toimintasuunnitelmaa, jonka tavoitteena on kehittää rahoituspalveluiden sisämarkkinoita. Tavoitteena on parantaa sijoittajien suojaa ja luottamusta markkinoihin. 1.1.2018 voimaan astuva MiFID II laajentaa aiemman sääntelyn vaatimuksia, korjaa sen virheitä ja tuo paljon uusia vastuita sekä rajoituksia alan toimijoille.

OP Ryhmän tavoitteena on, että asiakkaamme saa sijoituspalvelua helposti, turvallisesti ja ymmärrettävästi. Asiakkaan näkökulmasta tämä tarkoittaa jatkossa entistä sujuvampaa asiointia. MiFID II -hankkeen myötä olemme kehittäneet raportointia, työvälineitä ja sopimusmalleja, jotta pystymme tarjoamaan entistä paremman asiakaskokemuksen, informatiivisemman seurannan sijoituskohteiden kuluista ja kehityksestä sekä tarjoamaan sijoituspalvelut yhden sopimuksen alla.

Samalla olemme kehittäneet prosessejamme niin, että ne täyttävät tulevan regulaation tiukentuvat vaatimukset. Pankin näkökulmasta tämä on tarkoittanut merkittäviä investointeja järjestelmäkehitykseen, sisäisiin prosesseihin, raportointiin sekä henkilöstön koulutukseen. Regulaation myötä asiakkaan tuntemiseen liittyvät vaateet ovat myös tiukentuneet. Aika-ajoin saammekin palautetta siitä, että pankki kyselee liikaa yksityiskohtaisia asioita, jotka eivät liity suoraan asiakkaan pankkiasiointiin. Asiakkaan tuntemiseen liittyvät kriteerit säätävät kuitenkin viranomaiset ja pankin on nämä velvoitteet täytettävä.

Mikäli yrityksesi tekee arvopaperikauppaa, nyt on oikea hetki hankkia LEI-tunnus. LEI (Legal Entity Identifier) on maailmanlaajuinen yhteisötunnus, joka on tarkoitettu rahoitusmarkkinoilla toimivien yritysten ja yhteisöjen tunnistamiseen. Vaatimus LEI-tunnuksesta perustuu EU-lainsäädäntöön. Yritys- ja yhteisöasiakas hankkii maksullisen tunnuksen itse Patentti- ja rekisterihallituksesta ja ilman tunnusta arvopaperikauppa lakkaa vuoden vaihteeseen. Jos tarvitset neuvoja tunnuksen hakemiseen, niin me autamme Sinua mielihyvin.

Kirjoittaja: Juhana Jacksén, pankinjohtaja, OP Keski-Suomi

Juhana Jacksén