OP Keski-Suomen perustehtäväksi onkin määritelty: ”edistämme omistajajäsentemme ja asiakkaittemme kestävää taloudellista menestystä ja tuemme siten maakuntamme hyvinvointia.” Käytännössä tarkastelemme päivittäin ympäröivää yhteiskuntaa ja sääntelyn meille asettamia vaatimuksia, jotta OP Keski-Suomen vakavaraisuus mahdollistaa yritysten investoinnit ja ihmisten unelmien rahoittamisen.

Pankkien käyttöliittymä on läpi historian ollut pankkikonttori. Digitalisaatio siirsi tämän painopisteen ihmisten taskuun. Mobiiliasioinnin voimakasta kasvua kuvastaa hyvin se, että se on käyttäjämääriltään ohittanut jo verkkopankin käytön. Kuten julkisesta keskustelusta on saattanut huomata, tämä ei ole tapahtunut ilman kipuilua. Kassapalvelut ja niiden saatavuus sekä pitkät jonot ovat aiheuttaneet tyytymättömyyttä ja negatiivisia kokemuksia. Tosiasia on kuitenkin se, kassapalveluiden käyttäjämäärät ovat laskeneet voimakkaasti ja mobiiliasioinnin myötä ihmiset käyvät pankissa jopa kaksikymmentä kertaa päivässä. Mikäli sulkisimme silmämme tältä yhteiskunnan muutokselta emme toimisi vastuullisesti, koska samalla vaarantaisimme pankkimme tulevaisuuden ja vakavaraisuuden. Toisaalta pankin on kannettava yhteiskuntavastuunsa ja huolehdittava kaikkien mahdollisuudesta hoitaa pankkiasiointinsa sujuvasti.

Huolimatta aikain taa ulottuvasta kivijalkakonttoreiden perinteestä tai nyt käsillä olevasta muutoksesta, pankin tärkein voimavara ovat aina olleet ihmiset ja heidän luottamuksensa pankkia kohtaan. Pääomasäännöstely loppui Suomessa vasta 1980-luvun lopussa ja sitä ennen pankkien ainoa keino kasvaa oli hankkia talletuksia, eli laittaa konttori jokaiseen risteykseen. Konttorit siis syntyivät sen aikaiseen tarpeeseen. Konttorikäyntien dramaattinen väheneminen tässä hetkessä kertoo oikeastaan siitä, että pankit ovat omaksuneet uuden teknologian ja tarjonneet sitä aktiivisesti asiakkaille. Ja kukin asiakas kykyjensä mukaan valitsee itselleen sopivan tavan hoitaa pankkiasiansa.

OP Keski-Suomen historia ulottuu yli sadan vuoden taakse. Meidän tehtävämme ja samalla vastuumme on huolehtia pankkitoiminnan jatkuvuudesta myös tuleville sukupolville.

Kirjoittaja: Jani Jokela, yksityispankkiiri, OP Keski-Suomi

op.fi/keski-suomi etusivulle

OP Keski-Suomen asiantuntijoiden kirjoitukset op.mediassa

Jani Jokela