Nämä vaalit olivat kahdella tavalla modernit, uuden ajan osuustoimintavaalit. Vaalit käytiin nyt ensimmäistä kertaa enemmistövaalina ja ne käytiin digitaalisesti. Vaaleissa jokainen edustajiston jäsen valittiin tehtäväänsä omalla persoonallaan, omilla äänillään ja omistaja-asiakkaat antoivat äänensä ryhmittymän sijaan ehdokkaalle. Annetuista äänistä 66,3 prosenttia annettiin digitaalisen op.fi/edustajistonvaalit -vaaliportaalin kautta. Mobiililla vaaleissa äänesti 47 prosenttia ja tietokoneella 53 prosenttia. Paperiset äänestysliput lähetettiin vain niille omistaja-asiakkaille, jotka eivät käytä verkkopankkia.

Vaalien äänestysprosentti oli 19. Vaikka äänestysaktiivisuus laski edellisistä vaaleista, OP Keski-Suomi pärjäsi aktiivisuudessa OP Ryhmän isoimpien osuuspankkien vertailussa keskiarvoa paremmin. OP Ryhmän edustajiston vaaleissa tyypillistä onkin, että mitä suurempi pankki ja mitä suuremmassa kaupungissa se sijaitsee, sen pienemmäksi jää äänestysaktiivisuus.

Parhaimmillaan vaaleilla valittu edustajisto on pienoiskuva pankin asiakaskunnasta. OP Keski-Suomi sai hyvän ja asiantuntevan edustajiston, joka kuvastaa monipuolisesti pankin keskisuomalaisia omistaja-asiakkaita. Edustajiston kokoonpano uusiutui lähes puolella. Uusia jäseniä koko edustajistossa on jopa 48 prosenttia. Edustajiston jäsenistä naisia on 35 ja miehiä 65 prosenttia. Äänikuningatar oli Outi Lahti 301 äänellä ja äänikuningas Juhani Anttonen 325 äänellä. Alin äänimäärä läpimenoon oli 82 ääntä. Edustajisto myös nuoreni. Jäsenistä 18-34 -vuotiaita on nyt yli 12 prosenttia ja 35-54 -vuotiaita 32 prosenttia. Myös maakuntapankin olemus näkyy hyvin vaalin tuloksessa. Edustajiston jäsenistä jyväskyläläisiä on 47 prosenttia ja muiden toimialueen kuntien edustajia 53 prosenttia. Erilaista osaamista, kokemusta ja näkemyksiä edustajistossa on siten runsaasti.

Vaalit käytiin, jotta pankin omistaja-asiakkaiden ääni pääsee kuuluviin päätöksenteossa ja asiakkaamme voivat valvoa pankin hallintoneuvostoa ja hallitusta niiden työssään. OP Keski-Suomen tuoreelta edustajistolta vaaditaan viisautta ohjata haasteellisessa ajassa pankkia oikeaan suuntaan. Pankin on yhtä aikaa onnistuttava tehostamaan toimintaansa, kyettävä vastaamaan tiukentuneeseen viranomaissääntelyyn ja samanaikaisesti tuottamaan parempaa asiakaskokemusta nopeasti muuttuvassa kilpailuympäristössä. Tähän tarvitaan näkemystä ja viisautta kaikilta.

Toivotan omasta ja OP Keski-Suomen puolesta kaikille pankin asiakkaille sekä kaikille tämän oman maakuntalehtemme lukijoille hyvää adventin aikaa. Olkaamme kiitollisia itsenäisestä isänmaasta, 100-vuotiaasta Suomesta. Muistakaamme erityisesti niitä sukupolvia, joiden elämäntyön ja uhrauksien ansiosta voimme nyt elää turvallisessa, vakaassa ja hyvinvoivassa Suomessa.

Kirjoittaja: Pauliina Takala, hallintoneuvoston puheenjohtaja, OP Keski-Suomi

Pauliina Takala