Meille suomalaisille tuntuu menetetyn euron tuska olevan usein suurempi kuin hankitun euron ilo. Tällöin kolikon tärkeämpi puoli eli onnistuminen jää liian vähälle huomiolle. Positiivista lopputulosta ei voi syntyä, jos ensin ei ole yritystä.

Riskinottajina erityisen tärkeitä yhteiskunnalle ovat yrittäjät ja yritykset. Tämän riskinoton hedelmiä jakaa laaja joukko sidosryhmiä, minkä vuoksi riskinottaja on kullanarvoinen yhteisölleen. Jokainen yritys omaa riskiluokituksen, joka kertoo eri sidosryhmille yrityksen taloudellisesta tilanteesta sekä kyvystä suoriutua velvoitteista ja vastuista. Riskiluokituksesta ovat kiinnostuneet sidosryhmät, jotka ottavat kannettavakseen yhtiön toiminnassa syntyviä taloudellisia riskejä. Tällaisia ovat mm. tavarantoimittajat sekä yrityksen rahoittajat. Yrityksen on tärkeää huolehtia, että riskiluokitukseen vaikuttavat tekijät ovat kunnossa. Näitä ovat yrityksen tunnusluvut ja maksutapa sekä toiminnan suunnitelmallisuus. Riskiluokitus kertoo menneestä suorituksesta, jonka lisäksi rahoittajaa kiinnostaa erityisesti tulevaisuus. Rahoittaja arvioi riskiä sen perusteella, mitä yritys pystyy suunnitelmistaan kertomaan. Riskin arviointi on korostunut perustellusti viimeisen vuosikymmenen aikana ja erityisesti finanssikriisin jälkeen. Tämä on oiva esimerkki riskin realisoitumisesta, ja kuinka sitä ei tunnistettu.

Riskienhallinta on seurauksiltaan yritykselle haitallisten tapahtumien järjestelmällistä määrittelyä ja niihin varautumista. Yritykselle on tarjolla erilaisia välineitä, joilla voi varautua negatiivisten tapahtumien varalle. Näistä käytetyin on vakuutukset, joilla katetaan toimintaa ja henkilöitä koskevia riskejä. Asiakkaiden maksukykyyn voi varautua luottovakuutuksin. Velallisen on myös tärkeä arvioida, täytyykö suojautua korkojen nousua varten, jotta rahoituskustannukset ovat ennustettavat ja vakaat. Yrityksen riskinottoa ja erityisesti kasvua mahdollistamaan on tarjolla riskinjakajia. Tällaisia on mm. EIR:n (Euroopan investointipankin) riskinjakotakaus pk-yrityksille ja joukkorahoitus, jossa myös sijoittajat voivat osallistua yrityksen rahoitusriskin jakoon.

Yhteiskunnalle olisi tärkeää, että riskinottajia löytyy nyt ja tulevaisuudessa. Tärkeää on myös, että riskinottajat huolehtivat ja varautuvat riskiin sekä riskin kasvaessa löytävät riskille jakajia.

Olli Kojola