Vastuullinen sijoittaminen vaikuttaa markkinoihin jo niin vahvasti, ettei yksikään sijoittaja voi tätä teemaa ohittaa. Yritysten ympäristövaikutukset ja vastuullinen toiminta ovat yhä tarkemman suurennuslasin alla ja kasvava määrä toimijoita tekee sijoituspäätökset vastuullisuuskriteereiden läpi. ESG, eli Environment, Social ja Governance, on vastuullisen sijoittamisen termi, mikä huomioi yhtiöiden ympäristövaikutukset, sosiaalisen vastuun sekä hyvän hallintotavan. Ympäristöteemassa (E) huomioidaan mm. yrityksen hiilipäästöt sekä puhtaan veden kestävä käyttö. Yhteiskuntavaikutuksissa (S) arvioidaan esimerkiksi ihmisoikeuksia ja työoloja. Hallintotapaan (G) liittyy teemoja kuten korruptio ja johdon palkitseminen. Vastuullisessa sijoittamisessa korostuvat usein juuri ilmastoasiat, mutta se sisältää myös muita tärkeitä teemoja ja näin sijoituskohteen riskit tarkastellaan monipuolisesti.

Jos yhtiön toiminta ei täytä sijoittajan kriteereitä, aloitetaan vaikuttaminen eli keskustelu yrityksen kanssa. Tämä on usein tehokkaampi keino kuin sijoituskohteen automaattinen poissulkeminen, mikä entisestään heikentäisi yhtiön mahdollisuuksia parantaa toimintaansa. Kun isot sijoittajat vaativat yrityksiltä vastuullisuutta, on paine niiden toteutumiselle kova. Jos halutut korjaukset eivät toteudu, uhkana on, että yritys menettää sijoittajia, eli rahaa. Piensijoittajan vastuullisen sijoittamisen mahdollisuudet yksityishenkilönä ovat rajalliset, mutta oman salkun vaikuttavuuden lisäämiseen on helppoja keinoja. Vastuullisen sijoittamisen teemarahastoja löytyy usealta eri toimijalta ja myös passiiviselle indeksisijoittajalle on omat vaihtoehdot vastuullisten ETF:ien valikoimassa.

On todettu, että vastuullisia periaatteita noudattavat yritykset tuottavat paremmin pitkällä aikavälillä ja niiden riski on pienempi. Tämä on yhtälö, mikä varmasti kelpaa monelle sijoittajalle, etenkin kun samalla voi kokea vaikuttavansa maailmaan omalla sijoituksellaan. Minä olen tehnyt jo oman ilmastotekoni sijoittajana ja ottanut vastuullisen sijoittamisen ratkaisuja omaan salkkuuni. Olisiko tämä myös sinun seuraava ilmastotekosi?

Lue lisää: Vastuullinen sijoittaminen OP:n rahastoilla

OP Keski-Suomen asiantuntijoiden muut kirjoitukset OP Mediassa

op.fi/keski-suomi etusivulle