Miten tekoäly on kehittynyt viimeisen kahden vuoden aikana?

Yrityksissä toteutetut erilaiset digitalisaatiohankkeet ovat tuottaneet runsaasti tekoälyhankkeissa tarvittavaa dataa. Lisäksi avointa ja kaupallista informaatiota on nykyään helposti saatavilla, jota voidaan yhdistää yrityksen jo olemassa dataan. Tekoälyn (koneoppimisen) tekniset alustat ovat kehittyneet huimaa vauhtia erityisesti kahden viime vuoden aikana ja ne saa useimmissa tapauksissa käyttöön ilman investointeja. Myös laskenta- ja tallennuskapasiteetin kustannustehokas saatavuus on lisännyt tekoälyn hyödyntämistä uusien palveluiden tuottamisessa ja liiketoiminnan tehostamisessa.

Liiketoiminnassa hyödynnettävä tekoäly on vielä ns. ”heikkoa tekoälyä” ja toistaiseksi ollaan kaukana ihmisen tasoisesta yleisestä tekoälystä (vahva tekoäly). Tekoäly on kuitenkin erityisen tehokas käsittelemään suuria tietomääriä ja rajatussa ympäristössä voidaan tuottaa erittäin tarkkoja johtopäätöksiä ja ennusteita. Sille voidaan opettaa luonnollista kieltä ja siinä esiintyviä merkityksiä, jolloin isoista aineistoista pystytään helpommin analysoimaan syitä ilmiöiden taustoilla ja esimerkiksi syy-seuraussuhteita. Tekoäly on parhaimmillaan silloin, kun ihmisen yleistietoutta voidaan yhdistää tekoälyn suurien aineistojen käsittelytehokkuuteen.

Mikä on näkemyksesi tekoälyn vaikutuksesta yhteiskuntaan seuraavan viiden vuoden aikana?

Tekoäly on jo osa päivittäistä elämäämme. Käyttämämme puhelimet, autot, tietokoneohjelmistot ja eri verkkopalvelut hyödyntävät runsaasti tekoälyä eri toiminnoissaan. Erityisesti tekoälyä tullaan käyttämään asiakkaalle kohdennettujen palveluiden ja tuotteiden tuottamiseen. Tekoälyllä voidaan tehostaa liiketoimintaa merkittävästi, joten investoinnit tekoälyyn lisäävät yritysten ja Suomen kilpailukykyä pitkällä aikavälillä. Vaikutukset tulevat olemaan merkittäviä kaikilla tasoilla. Uhkakuvana on, että tekoälyllä tullaan korvaamaan kokonaisia ammattikuntia ja asiantuntijarooleja. On hyvä huomata, että kaikki vaikutukset eivät ole negatiivisia. Samaan aikaan luodaan runsaasti uusia työpaikkoja ja työtehtäviä.

Kirjoittaja/haastattelija: Jani Jokela. sijoituspäällikkö, OP Keski-Suomi

op.fi/keski-suomi etusivulle

OP Keski-Suomen asiantuntijoiden muut kirjoitukset op.mediassa

Jani Jokela